Редакційна політика

Галузь та проблематика

Мета видання – висвітлення та популяризація сучасних наукових студій у сфері української лінгвістики, дослідження класичних і новітніх напрямів мовознавства, пропаганда наукових досягнень Одеського національного університету імені І. І. Мечникова в галузі теоретичного та прикладного українського мовознавства.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІСТОРІЯ МОВИ. ЛЕКСИКОЛОГІЯ. СЛОВОТВІР. КОГНІТИВНА ЛІНГВІСТИКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СУГЕСТИВНА ЛІНГВІСТИКА. ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ. ПЕРЕКЛАД

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ФОНЕТИКА. ЛЕКСИКОЛОГІЯ. СЛОВОТВІР. СИНТАКСИС.

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СОЦІОЛІНГВІСТИКА. ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ.

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

КОМУНІКАТИВНА ЛІНГВІСТИКА. СУГЕСТИВНА ЛІНГВІСТИКА. ГЕНДЕРНА ЛІНГВІСТИКА.

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РЕЦЕНЗІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ФОНЕТИКА. ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ДІАЛЕКТОЛОГІЯ.

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІСТОРІЯ МОВИ. ДІАЛЕКТОЛОГІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ОНОМАСТИКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СЛОВОТВІР. ГРАМАТИКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СОЦІОЛІНГВІСТИКА. КОГНІТИВНА ЛІНГВІСТИКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СУГЕСТИВНА ЛІНГВІСТИКА. КОМУНІКАТИВНА ЛІНГВІСТИКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ДІАЛЕКТОЛОГІЯ. ЛЕКСИКОЛОГІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Зареєстрована стаття підлягає обов’язковому рецензуванню, яке здійснюється згідно Положенню про рецензування.

Внутрішнє рецензування здійснюється членом редакційної колегії, здебільшого головним редактором, який визначає наукову цінність авторського оригіналу, відповідність матеріалу тематиці журналу та призначає одного чи двох рецензентів – незалежних фахівців, які мають найбільш близьку до тематики роботи наукову спеціалізацію.

Зовнішнє рецензування здійснюється висококваліфікованими фахівцями, що мають наукові праці з проблематики статті. Зовнішній рецензент обирається з урахуванням його поточного навантаження та з його згоди.

 

Періодичність публікації

Періодичність виходу журналу: 1 раз на рік.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Редакційна колегія журналу

Ковалевська Тетяна Юріївна (головний редактор) – завідувач кафедри української мови Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, доктор філологічних наук, професор.

Романченко Алла Петрівна (заступник відповідального редактора) – доцент кафедри української мови Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, кандидат філологічних наук, доцент.

Поліщук Світлана Сергіївна (відповідальний редактор) – старший викладач кафедри української мови Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, кандидат філологічних наук.

Блохин Даріана – професор Мюнхенського технічного університету (Німеччина), доктор філософії, професор, президент "Німецько-українського Наукового Об'єднання в Німеччині ім. проф. Ю. Блохина".

Бондаренко Іван Петрович – завідувач кафедри китайської, корейської та японської філології Інституту філології Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка, заступник директора Інституту філології, доктор філологічних наук, професор.

Войцева Олена Андріївна – завідувач кафедри загального і слов᾽янського мовознавства Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, доктор філологічних наук, професор.

Домброван Тетяна Іванівна – доцент кафедри граматики англійської мови Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, доктор філологічних наук, доцент.

Карпенко Олена Юріївна – завідувач кафедри граматики англійської мови Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, доктор філологічних наук, професор.

Колегаєва Ірина Михайлівна –  завідувач кафедри лексикології та стилістики англійської мови Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, доктор філологічних наук, професор

Колесник Валентина Олександрівна – завідувач кафедри болгарської філології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, доктор філологічних наук, професор.

Кондратенко Наталя Василівна – завідувач кафедри прикладної лінгвістики Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, доктор філологічних наук, професор.

Олексенко Володимир Павлович – декан факультету філології та журналістики Херсонського державного університету, доктор філологічних наук, професор.

Парзулова Мар'яна – професор Бургаського університету  "Проф. д-р Асен Златаров" (Болгарія), доктор філологічних наук, професор.

Петлюченко Наталя Володимирівна – завідувач кафедри германських та романських мов Національного університету «Одеська юридична академія», доктор філологічних наук, професор.

Степанов Євгеній Миколайович – завідувач кафедри російської мови Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, доктор філологічних наук, доцент.

Форманова Світлана Вікторівна – професор кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін Державного закладу «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського», доктор філологічних наук, професор.

Холод Уляна – доктор філософії Оломоуцького університету ім. Палацького (Чеська республіка).

Хрустик Надія Михайлівна – доцент кафедри української мови Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, кандидат філологічних наук, доцент.

Черноіваненко Євген Михайлович – декан філологічного факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, доктор філологічних наук, професор.

Яковлева Ольга Василівна – доцент кафедри загального і слов’янського мовознавства Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, доктор філологічних наук, доцент.

 

Мови видання

Українська, російська, болгарська, польська, англійська та ін.