Сьомі міжнародні наукові читання пам’яті члена-кореспондента НАН України Юрія Олександровича Карпенка

2022-05-31

Шановні колеги!

Уклінно запрошуємо всіх філологів узяти участь у Сьомих міжнародних наукових читаннях пам’яті члена-кореспондента НАН України Юрія Олександровича Карпенка, які відбудуться 2930 вересня 2022 року на філологічному факультеті Одеського національного університету імені І. І. Мечникова за участю Інституту української мови та Інституту мовознавства ім. О.О.Потебні  НАН України.

Війна росії проти України внесла свої корективи в нашу діяльність: ми відмовилися від участі у редколегії науковців із білорусі та рф, а також внесли певні зміни до оформлення статей: вони стосуються лише анотацій, які подаватимуться на початку статті українською й англійською мовами (див. детальніше у вимогах). Ми впевнені в тому, що у вересні зможемо зустрітись у вільній українській Одесі.

У межах Карпенківських читань планується робота таких секцій:

 • Видатні вчені Одеської лінгвістичної школи: професор Ю. О. Карпенко;
 • Ономастичні студії: класичне і новітнє; 
 • Діалектологічні студії: сучасні підходи;
 • Система мови в синхронії та діахронії;
 • Українська мова в колі світових мов: контрастивні дослідження;
 • Лінгвістичні виміри художнього тексту;
 • Модерні лінгвістичні парадигми: актуальна проблематика;
 • Лінгвокультурні. соціокультурні та інтеркультурні аспекти перекладу;
 • Проблеми українського  і світового літературознавства.

Перелік запланованих секцій може корегуватися відповідно до наукових зацікавлень учасників читань.

Автори публікацій отримають сертифікат про участь у Сьомих міжнародних наукових читаннях пам’яті члена-кореспондента НАН України Юрія Олександровича Карпенка.

Робочі мови Карпенківських читань: українська, польська, сербська, чеська, болгарська, англійська, німецька, італійська, литовська, грузинська, казахська, турецька, китайська та інші світові мови.

Видання статей за матеріалами доповідей планується до початку роботи конференції у фаховому наукометричному збірнику «Записки з українського мовознавства», включеному до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України зі спеціальності 035 «Філологія» на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р. Збірник наукових праць також акредитовано в базах Index Copernicus, Slavic Humanities Index, Ulrich's periodicals, Worldcat, Google Scholar, USJ [Ukrainian Scientific Journals],  ICI Journals Master List тощо і включено до наукової періодики НБУ імені В. І. Вернадського, Загальнодержавної реферативної бази даних «Україніка наукова» й Українського реферативного журналу «Джерело». Сайт видання:  http://zum.onu.edu.ua/  Статті з літературознавства можна опублікувати у збірнику наукових праць «Вісник Одеського національного університету. Серія Філологія». Сайт видання http://philolvisnyk.onu.edu.ua

Редакційна колегія подовжила термін подання статей: для участі в Сьомих Карпенківських читаннях просимо до 15 червня 2022 року на електронну адресу кафедри української мови kafukrmovaonu@ukr.net надіслати матеріали в такому форматі:

1) ЗАЯВКА: ФАЙЛ із назвою «Прізвище автора_заявка», наприклад: Василюк О.Д._ЗАЯВКА.doc (див. зразок заявки нижче);

2) ФАЙЛ  зі статтею з назвою «Прізвище автора_стаття» (наприклад: Василюк О.Д._ СТАТТЯ.doc); 

Примітка: за наявності в статті схем, таблиць, складних рисунків, які можуть змінитися під час копіювання, просимо надіслати їх окремим файлом (або файлами) у форматі PDF із назвою «Прізвище автора_Схема 1/_Рисунок 1» (наприклад: Петрусевич Д.М._ РИСУНОК 1.pdf); також просимо надсилати додаткові шрифти або транскрипційні знаки, якщо такі наявні в тексті статті;

3) колег без наукового ступеня просимо додатково надіслати ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ засідання кафедри про рекомендацію статті до друку або завірену РЕЦЕНЗІЮ НАУКОВОГО КЕРІВНИКА: ФАЙЛ із назвою «Василюк О.Д._РЕЦЕНЗІЯ» або «Василюк О.Д._ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ»;

4) ВІДСКАНОВАНУ КОПІЮ (або фотокопію) КВИТАНЦІЇ про оплату вартості публікації: ФАЙЛ «Василюк О.Д._ОПЛАТА». Оплата здійснюється ТІЛЬКИ ПІСЛЯ незалежного рецензування статті та її прийняття редколегією до друку. Рішення редакційної колегії і реквізити для переказу коштів за публікацію будуть повідомлені авторам додатково.

Орієнтовна вартість однієї сторінки для громадян України –  80-85 гривень, для громадян інших держав – 95-100 гривень.   Вартість може корегуватися залежно від змін у ціновій політиці видавничих послуг.  Організаційний внесок у розмірі 100 грн. сплачують всі учасники. Проїзд та проживання – за рахунок учасників читань.

Термін публікації збірникасерпень-вересень 2022 р.

УВАГА! Автоматична розсилка збірників із матеріалами Сьомих Карпенківських читань не передбачається. Якщо Ви не зможете особисто взяти участь у роботі конференції, але бажаєте отримати збірник, ми можемо надіслати його кур’єрською службою «Нова пошта». Для цього після проведення конференції просимо надіслати електронний лист (e-mail: kafukrmovaonu@ukr.net), у якому вказати свої ПІБ, місто проживання, відділення «Нової пошти», з якого Вам зручно забрати збірник, та номер Вашого мобільного телефону. Витрати за пересилку збірника сплачує одержувач.

Також оргкомітет просить самостійно подбати про забезпечення житлом на час проведення Карпенківських читань або заздалегідь звернутися до організаторів конференції для консультативної допомоги. Сподіваємося, що цьогоріч зможемо провести Читання у форматі безпосередньої участі, проте плануємо і можливість часткового проведення онлайнового спілкування. Конкретніше про формат Читань повідомимо ближче до терміну проведення.

КОНТАКТИ ДЛЯ ДОВІДОК:

За довідками просимо звертатися на електронну адресу кафедри української мови: kafukrmovaonu@ukr.net (завідувачка кафедри української мови д-р філол. наук, професор  Ковалевська Тетяна Юріївна, ст. лаборант  Олійник  Юлія В’ячеславівна).

 

АДРЕСА ДЛЯ ПОШТОВОГО ЛИСТУВАННЯ:

            Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, кафедра української мови, Французький бульвар, 24/26, каб. 85, м. Одеса, 65058.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ.

РУКОПИСИ, ЩО НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ, ДО ДРУКУ НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ!

Статті до редколегії наукового збірника «Записки з українського мовознавства» подаються відповідно до вимог п. 3 Постанови Президії ВАК України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» від 15.01.2003 р.  № 7-05/1. 

Структура статті:

– постановка наукової проблеми та її актуальність;

– аналіз досліджень проблеми;

– мета і завдання; об’єкт і предмет дослідження; опис джерельної бази, фактичного матеріалу та методів, застосованих у процесі аналізу; наукова новизна, теоретична і практична цінність отриманих результатів;

– виклад основного матеріалу;

– висновки та перспективи дослідження.

Автори подають одну статтю, що раніше не була опублікована в інших виданнях, і несуть повну відповідальність за оригінальність тексту статті, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних тощо.

Стаття надсилається на електронну адресу редакції: kafukrmovaonu@ukr.net  редактор Word, шрифт Times New Roman, інтервал 1,5. Береги: ліворуч – 30 мм, праворуч – 15 мм, знизу – 20 мм, угорі – 20 мм, абзац – 1,25 мм, без переносів. Сторінки не нумеруються. 

Обсяг рукопису наукової статті (в т. ч. таблиць і підписів до них, анотацій, літератури) – 8 –15 сторінок.

До друку приймаються відредаговані статті в такому оформленні: на початку статті УДК (перший рядок ліворуч, 12 кегль); ініціали, прізвище автора (другий рядок, праворуч, 12 кегль, жирн.); науковий ступінь, учене звання (третій рядок, праворуч, 12 кегль), місце роботи, посада (четвертий – п’ятий рядки, праворуч, 12 кегль); назва статті (в центрі, 12 кегль, вел., жирн.);

анотація українською мовою (11 кегль, інтервал 1, яка має містити не менше 1800 знаків (250-300 слів), включаючи ключові слова (5-7 слів).  Структура анотації повторює структуру статті та містить мету, об’єкт, предмет, методи, стислі висновки та перспективи дослідження;

надалі подаються англійською мовою ініціали, прізвище автора (праворуч, 12 кегль, жирн.); науковий ступінь, учене звання (наступний рядок, праворуч, 12 кегль), місце роботи, посада (наступні рядки, праворуч, 12 кегль); назва статті (в центрі, 12 кегль, вел., жирн.) – так само, як і на початку статті  в українськомовному варіанті; анотація англійською мовою (11 кегль, інтервал 1, яка теж має містити не менше 1800 знаків (250-300 слів), включаючи ключові слова (5-7 слів).  Структура анотацї повторює структуру статті та містить мету, об’єкт, предмет, методи, стислі висновки та перспективи дослідження.

Далі розташовується текст статті (12 кегль, інтервал 1,5, основні обов’язкові складники статті див. вище); посилання на використанні джерела в тексті статті подавати тільки у квадратних дужках, наприклад: [1]. Посилання на конкретні сторінки наводити після номера джерела через кому, наприклад: [1, с. 5];

потім Література (заголовок – 12 кегль, курсив, жирн.; прізвища й ініціали авторів подавати за алфавітом – 12 кегль, інтервал 1,5, курсив, решта відомостей – 12 кегль звичайний), оформлена згідно з чинними вимогами;

Після тексту статті та Літератури обов’язково додається References (заголовок – 12 кегль, інтервал 1,5, курсив, жирн.) – переклад списку літератури англійською мовою та його транслітерація (кегль 12). Джерела зі списку літератури, передані латинською графікою, подаються в References «Гарвардським стилем» (Harvard style), на відміну від першого списку літератури, в якому використовується український ДОСТ. Транслітерацію здійснюють згідно з постановою КМУ від 27.01.2010 № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею». Транслітерація проводиться за допомогою Інтернету в онлайн-режимі за адресою translit.net. Транслітерацію української мови можна здійснити на сайті http://translit.kh.ua (Обрати стандарт: Паспортний (КМУ 2010). Транслітерований варіант назви подають після англомовного перекладу у квадратних дужках (див. наведені нижче зразки). Мови, які пишуться латиницею, транслітерувати не потрібно.

Редакційна колегія просить шановних авторів виважено поставитися до укладання списку літератури, зокрема уникати надмірного використання російськомовних джерел.

Рецензування і перевірка матеріалів. Статті проходять оцінку відповідності профілю наукового збірника, вимогам ДАК та оформленню. Статті рецензуються членами редакційної колегії і запрошеними незалежними експертами.

Детальніше з вимогами щодо оформлення статей, здійснення процедури рецензування та іншою інформацією можна ознайомитися на сайті видання «Записки з українського мовознавства»    http://zum.onu.edu.ua/

З повагою

Оргкомітет Карпенківських читань  

 

УКРАЇНСЬКА вереснева Одеса чекає на Вас!!!

 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

 

УДК 811.161.2'271-054/72'34

DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2021.28.235514

М. Л. Дружинець,

д-р філол. наук, доц.,

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,

професор кафедри української мови

 

ВІДБИТТЯ ДВОХ ЗАКОНІВ ОРФОЕПІЇ У МОВЛЕННІ УКРАЇНСЬКИХ

РЕСПОНДЕНТІВ ДІАСПОРИ : НОРМА ТА ДЕВІАЦІЇ

 

Стаття присвячена усному мовленню молоді української діаспори (Америка, Канада, Італія, Чехія, Польща, Німеччина, Молдова....) на синхронному рівні, зокрема вимовним особливостям української мови. На основі соцопитування доведено нормативність, історичну органічність; указано вимовні проблеми та орфоепічні девіації; визначено відсотковий рівень володіння орфоепією шиплячих перед свистячими та навпаки у широкій локальній та соціальній представленості зарубіжжя. ...................................................................................................................................................................

Ключові слова: українська діаспора, соціологічне опитування, нормативність, відхилення, історична органічність, вимова шиплячих, вимова свистячих.

 

 

 

 1. M. L. Druzhynets,

ScD, Associate Professor

Odesa National I. I. Mechnikov University,

Ukrainian Language Department Professor  

 

REFLECTION OF TWO LAWS OF SPELLING IN THE SPEECH

OF UKRAINIAN RESPONDENTS OF THE DIASPORA:

NORMS AND DEVIATIONS

The article is devoted to the oral speech of Ukrainian diaspora’s youth (America, Canada, Italy, the Czech Republic, Poland, Germany, Moldova...) at the synchronous level, in particular the pronunciation features of the Ukrainian language. Based on the poll the normativeness and historical organicity are proved. Also, pronunciation problems and orthoepic deviations are indicated; the percentage of mastery of orthoepy of sound combinations was determined, in particular, the pronunciation of hushing sounds before sibilants and vice versa in a wide local and social representation of foreign countries..

Our research aims to try to determine the percentage of orthoepy, to identify, analyze and describe typical pronunciation mistakes, in particular the pronunciation of hushing sounds before sibilants and vice versa in a wide local and social representation abroad. Our task is to analyze the speech of Ukrainian respondents in the diaspora, to indicate the stability and instability of a particular norm; to trace the reflection of the pronunciation of these sound 10  combinations in old written notes, and compare with the speech of Ukrainian respondents in Ukraine......................

Key words: Ukrainian diaspora, sociological survey, normativeness, deviation, historical organicity, pronunciation of hissing, pronunciation of whistling.

 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст

 

Література

 1. Волох О. Т. Асиміляція та дисиміляція приголосних в українській мові за даними пам'яток XVII – XVIII ст. Питання історичного розвитку української мови. Xарків, 1959. С. 20–22.
 2. Волох О. Т. Фонетичні особливості української літературної мови початку XVIII століття. Учені записки Харківського університету. Xарків, 1960. Т.111: Тр. філол. фак-ту. Т. 9. С. 169 –179. .....................................................

 

References

 1. Voloch, O. (1959), Assimilation and dissimilation of consonants in the Ukrainian language according to the monuments of the XVII - XVIII centuries [Asymiliatsiia ta dysymiliatsiia pryholosnykh v ukrainskii movi za danymy pamiatok XVII – XVIII st.], Pytannia istorychnoho rozvytku ukrainskoi movy, Kharkiv, рр. 20–22.
 2. Volokh, O. T. (1960), Phonetic features of the Ukrainian literary language of the beginning of the XVIII century [Fonetychni osoblyvosti ukrainskoi literaturnoi movy pochatku XVIII stolittia], Ucheni zapysky Kharkivskoho universytetu, T. 111: Tr. filol. fak-tu, T. 9, рр.169–179.................................

 

 

 

ЗАЯВКА

для участі в Сьомих міжнародних наукових читаннях пам’яті

члена-кореспондента НАН України Юрія Олександровича Карпенка, які відбудуться 29–30 вересня 2022 р.

 в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова

 

Прізвище, ім’я та по батькові:

Тема доповіді:

Місце роботи: (назву вищого навчального закладу та кафедри вказувати без скорочень):

Посада:

Вчене звання, науковий ступінь:

Поштова адреса:

E-mail:

Телефон:

Чи є потреба візової підтримки? (для іноземців):

День приїзду (для учасників з інших міст і країн):

Чи є потреба в технічних засобах для презентації доповіді?

Побажання щодо культурної програми:

 • Відвідування Одеського національного академічного театру опери та балету;
 • Екскурсія Одесою.