МОДЕЛЮВАННЯ СУГЕСТИВНИХ ЕФЕКТІВ У ПОЛІТИЧНІЙ РЕКЛАМНІЙ КАМПАНІЇ

А. В. Ковалевська

Анотація


У статті проаналізовано й систематизовано базові алгоритми реалізації мовної сугестивності політичних рекламних слоганів з огляду на їхні іманентні впливові потенції, що стало основою для створення метамоделі реалізації сугестивної функції мови в цих дискурсах.


Ключові слова


слоган; метамодель; політична реклама; лінгвістична сугестія; НЛП; сугестивна лінгвістика

Повний текст:

PDF

Посилання


Бэндлер Р., Гриндер Д. Структура магии / Р. Бэндлер, Д. Гриндер. - СПб.: Белый кролик, 1996. - 496 с.

Варій М.Й. Політико-психологічні передвиборчі та виборчі технологи: Навчально-методичний посібник / М.Й. Варій. - К., 2003. - 400 с.

Квіт С. Масові комунікації: Підручник / С. Квіт. - К.: Вид. дім «Києво- Могилянська академія», 2008. - 206 с.

Климов Г. А. Фонема и морфема. К проблеме лингвистических единиц / Г. А. Климов. -М.: Наука, 1967. - 128 с.

Ковалевська А. Конструкт-моделювання як метод формації політичних слоганів і А. Ковалевська // Людина, Комп'ютер. Комунікація.: Збірник наукових праць / За ред.. Ф.С.Бацевича. - Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. - С. 143-145.

Ковалевська A.B. Оптимізація конгруентності бренд-ергоніма та рекламного слогана / А.В.Ковалевська // Діалог: Медіа-студії: Збірник наукових праць / За заг. ред. Александрова A.B. Вип. 6. - Одеса: ОРЩУ НАДУ, 2008. - С.257-264.

Ковалевська A.B. Реклама та PR у масовоінформаційному просторі / Реклама та PR у масовоінформаційному просторі: монографія / [Ковалевська Т. Ю. , Кондратенко HB., Кутуза HB., Порпуліт О.О., Ковалевська A.B.]: за заг. ред. О.В. Александрова; відп. ред.. Т.Ю. Ковалевська, Н.В.Кутуза. - Одеса: Астропринт, 2009. - 400 с.

Ковалевська A.B. Структурна модель текстової сугестивності (на матеріалі рекламних слоганів і замовлянь) / А.В.Ковалевська // Актуальні питання масової комунікації: науковий журнал / голов, ред. В.В.Різун ; Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. - К., 2008. - 56 с. - С. 35-38.

Ковалевська A.B. Суб'єктно-об'єктна класифікація політичних рекламних слоганів (на матеріалі президентської передвиборчої кампанії 2009-2010 р.р.) / А.В. Ковалевська / У Світ соціальних комунікацій : Науковий журнал. - К, 2011. - Т. 2. - С. 89-91.

Ковалевська Т.Ю. Комунікативні аспекти нейролінгвістичного програмування : Монографія / Т.Ю. Ковалевська. - Одеса : Астропринт, 2001.

Ковалевська Т.Ю. Функціональні домінанти медіа-текстів: переконування чи вплив? / Т.Ю. Ковалевська // Діалог: Медіа-студії:

Зб. наук. праць. - Вип. .4. - Одеса: ОРЩУ НАДУ, 2006. - С. 110-119.

Корнієнко В. Політичний ідеал як проблема вибору / В. Корнієнко // Електронний журнал «Людина і політика». - №2 (14). - 2001. [Электронный ресурс]. - Режим доступу: http://www.icai.org.ua/lip/

Мокшанцев Р.И. Психология рекламы : Учеб. пособие / Р.И. Мокшанцев / Науч. ред. М.В.Удальцова. - М. : ИНФРА-М, Новосибирск : Сибирское соглашение, 2000.

Почепцов Г Г. Имидж : от фараонов до президентов / Г Г. Почепцов. - К.: АДЕФ-Украина, 1997.

Реклама: Словник термінів / [упорядник Р. Г. Іванченко]. - К.: Фонд сприяння розвитку книговидання та преси, 1998. - 208 с.

Серажим К. С. Дискурс як соціолінгвальне явище, методологія, архітектоніка, варіативність / К.С. Серажим. - К.: Київський національний університет, 2002. - 392 с.

Черепанова И.Ю. Заговор народа. Как создать сильный политический текст / И.Ю. Черепанова. - М,: КСП+, 2002. - 464 с.

Экман П. Психология лжи. Обмани меня, если сможешь. - СПб.: Питер, 2010. - 304 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.