ЗВЕРТАННЯ В «КОБЗАРІ» ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Л. І. Хаценко

Анотація


У статті розглядаються проблеми лінгвоетикету та використання етикетних формул звертань у «Кобзарі» Тараса Шевченка. Іде мова про стилістичне навантаження звертань, аналізуються особливості звертань, виражених кличним відмінком, виділяється 8 різних лексичних груп звертань.


Ключові слова


лінгвоетикет; формули лінгвоетикету; звертання; Тарас Шевченко; стилістичне навантаження

Повний текст:

PDF

Посилання


Білоус М Заговори, щоб я тебе побачив / М. Білоус // Антисуржик. - Львів : Світ, 1994. - С. 19 - 23.

Білоус М. Мовленнєвий етикет українського народу / М. Білоус // Мова і духовність нації. - Львів : НМКВО, 1991.-С. 74-81.

Богдан С. Б. Мовний етикет українців: традиції і сучасність / С. Б. Богдан. - К. : Рідна мова, 1998. - 475 с.

Бондарко А. В. Семантика лица / А. В. Бондарко // Теория функциональной граматики: Персональность. Залоговость. - Санкт-Петербург : Наука, 1991.-184 с.

Гольдин В. Е. Речь и этикет: Книга для внеклассного чтения учащихся 7 - 8 классов / В. Е. Гольдин. - М. : Просвещение, 1983. - 109 с.

Коваль А. П. Ділове спілкування / А. П. Коваль. - К.: Либідь, 1992. - 278 с.

Корніяка О. Мистецтво ґречності / О. Корніяка. - К. : Либідь, 1995. - 93 с.

Лихачёв Д. С. Литературный этикет древней Руси / Д. С. Лихачёв / Труды отдела древнерусской литературы. - М. - Л. : Наука, 1961. - Т. 17. - С. 5 - 16.

Миронюк О. М. Історія граматичних засобів ввічливості в українській мові / О. М. Миронюк // Мовознавство. - 1993. - № 2. - С. 55 - 63.

Плющ Н. П. Формули ввічливості в системі українського мовного етикету / Н. П. Плющ // Українська мова і сучасність. - К : НМКВО, 1991. - С. 90 - 98.

Пономарьов А. Народний етикет / А. Пономарьов. - К. : Либідь, 1994. - 145 с.

Радевич-Винницький Я. К. Етикет і культура спілкування / Я. К. Радевич-Винницький. - Львів : СПОЛОМ, 2001. - 224 с.

Слухай Н. Світ сакрального слова Т.Шевченка / Н Слухай - К. : Агрармедіагруп, 2011. - 227 с.

Стельмахович М. Мовний етикет / М. Стельмахович // Культура слова. - К. : Ін-тукр. мови HAH України, 1981. -Вип. 20. - С . 25-34.

Стельмахович М. Український мовленнєвий етикет / М. Стельмахович // Народознавство. - 1997. - № 38. - С. 198-207.

Формановская Н. И. Речевой этикет / Н. И. Формановская // Лингвистический энциклопедический словарь. - М . : Советская энциклопедия, 1990. -С. 413-414.

Чак Є. Мовний етикет: «Дорогий друже!», «Бажаю щастя!» / Є. Чак // Дивослово. - 1998. - № 1. - С. 23 - 25.

Шевченко Т. Кобзар / Т. Шевченко. - К. : Дніпро, 1974. - 623 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.