СЕМАНТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МИКОЛАЇВСЬКОГО ФІРМОНІМІКОНУ

Ю. Б. Бабій

Анотація


Аналізований семантичний потенціал одиниць розглянуто в системі ергономіки, що являє собою науку про кількісно значний сегмент онімного простору – назви різноманітних об'єднань людей у політичній, науковій, культурній, виробничій, торговельній, банківсько-фінансовій та інших сферах, які органічно утворюють фірмонімікон м.Миколаєва.


Ключові слова


ергономіка; мотиваційна ознака; семантичний маркер; фірмонім; фірмонімікон

Повний текст:

PDF

Посилання


Белей О.О. Наскільки українськими є новочасні українські фірмоніми?/ О.О.Белей // Дивослово. – 2000. – № 2. – С. 12–13.

Белей О.О. Проблеми культури мови у сучасній фірмонімії Закарпаття / О.О. Белей // Українська мова і література: історія, сучасний стан, перспективи розвитку. Науковий щорічник. – Тернопіль, 1999. – С. 263–266.

Белей О.О. Сучасна українська ергонімія (на матеріалі назв підприємств Закарпатської області) : автореф. дис. канд. філол. наук 10.02.01 / Олег Омелянович Белей. – Львів, 2000. – 17 с.

Белей О.О. Українська ергоніміка у контексті розвитку сучасного українського мовознавства / О.О Белей // Трансформація гуманітарної освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Ужгород, 1998. – С. 570–574.

Кутуза Н.В. Структурно-семантичні моделі ергонімів (на матеріалі ергонімікону м. Одеси) : автореф. дис. канд. філол. наук 10.02.01 / Наталя Валеріївна Кутуза. – Одеса, 2003. – 20 с.

Романова Т.П. Проблемы современной эргонимии / Т.П. Романова // Вестник Самарского госуниверситета. Серия «Филилогия». – Самара. : СНУ, 2008. – №1. – С. 78–93

Соколова Л.Н. Типи мотивованості ергонімів (на матеріалі ергонімів м. Києва) / Л. Н. Соколова // Мовознавство. – 1993. – № 6. – С. 65–69.

Трифонова Е.А. Проблема восприятия в эргонимии / Е.А. Трифонова // Ономастика в кругу гуманитарных наук: материалы междунар. науч. конф., Екатеринбург, 20–23 сент. 2005 г. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2005. – С. 221–222.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.