УПОРЯДКОВАНА ГРАФІКА – ПОКАЗНИК ЕТНІЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Я. В. Машарова, М. М. Фащенко

Анотація


Про етнічну культуру свідчать упорядковані графіка і правопис. Функціонування фонеми /ґ/ в українській мові дуже ускладнилося невпорядкованістю її позначення на письмі: різні джерела, зокрема лексикографічні, подають суперечливі дані про кількість слів із літерою ґ, що впливає і на письмо, і на звукове мовлення.

Ключові слова


алфавіт; буква; графема; нормалізація правопису

Повний текст:

PDF

Посилання


Історія українського правопису ХУІ-ХХ століття. Хрестоматія / упоряд. В. В. Німчук, Н. В. Пуряєва. – К. : Наук. думка, 2004. – 580 с.

Німчук В. В. Про графіку та правопис як елементи етнічної культури : історія ґ / В. В. Німчук // Мовознавство. – 1990. – № 6. – С. 3-10.

Німчук В. В. Дещо про графіку та правопис як елементи етнічної культури : історія ґ / В. В. Німчук // Мовознавство. – 1991. – № 1. – С. 9-18.

Орфоепічний словник української мови. Т. 1 : у 2 т. / ред. М. М. Пещак, В. М. Русанівський. – К. : «Довіра», 2001. – 954 с.

Паночко Михайло. Довідник слів із літерою ґ / Михайло Паночко // Шлях перемоги. – 1993. – 11 вересня. – 8 с.

Словник іншомовних слів / ред. О. С. Мельничук. – К. : АН УРСР, 1974. – 774 с.

Український правопис. – [4-те вид., виправлене й доповнене]. – К. : Наук. думка, 1993. – 236 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.