ЕТНОКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ НОМЕНІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ НЕПОВНОЇ СПОРІДНЕНОСТІ ВІТЧИМ, МАЧУХА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

О. В. Нахапетова

Анотація


Етнокультурні особливості номеносистеми на позначення неповної спорідненості розглянуто на прикладі номенів вітчим, мачуха. На підставі результатів проведеного вільного асоціативного експерименту визначено онтологічні асоціативні лінії української номеносистеми, які розкривають етнокультурну картину номенів-стимулів на позначення неповної спорідненості вітчим, мачуха в сучасній українській мові.


Ключові слова


номен; номен-стимул; вільний асоціативний експеримент; реакція-відповідь; асоціативний зв’язок; асоціативне ядро; онтологічна ознака

Повний текст:

PDF

Посилання


Бурячок А. А. Назви спорідненості і свояцтва в українській мові / А. А. Бурячок. – К. : АНУРСР, 1961. 150 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., допов. та CD). / За ред.. В. Т. Бусел. К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2009. 1736 с.

Нахапетова О. В. Співвідношення понять «термін», «номен», «номенклатура» у назвах спорідненості і свояцтва. / О. В. Нахапетова // Вісник Донецького національного університету. – Донецьк: 2014. – Вип.1-2, Сер. Б: Гуманітарні науки. – С. 171 – 177.

Нахапетова О. В. Асоціативний експеримент як чинник прояву ментальних особливостей етносу. / О. В. Нахапетова // Наукові записки. - Серія: Філологічні науки (мовознавство)». - Вип. 138. - Кіровоград, Видавець Лисенко В. Ф., 2016.

Трубачев О. Н. История славянских терминов родства и некоторых древних терминов / О. Н. Трубачев. – М. : ЛН СССР, 1959. – 212с.

Черепанова С. О. Філософія родознавства: Навч. Посіб. / С. О. Черепанова – Київ: Т-во «Знання», КОО, 2008. – 460 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.