СЛОВОТВІРНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІАЛЕКТНОЇ ЛЕКСИКИ УКРАЇНСЬКИХ ГОВОРІВ ОДЕЩИНИ

Л. І. Хаценко

Анотація


У статті діалектна лексика українських говорів Одещини аналізується з точки зору її словотвірних особливостей: розглядаються специфіка використання словотвірних формантів, способи творення діалектизмів [морфемні (суфіксальний, конфіксальний, основоскладання, безафіксний, префіксально-постфіксальний, префіксально-постфіксально-суфіксальний) та неморфемні (морфолого-синтаксичний, лексико-синтаксичний, лексико-семантичний)].

Ключові слова


способи словотворення; діалектна лексика; мотивувальне слово; дериват; словотвірний формант

Повний текст:

PDF

Посилання


Бевзенко С. П. Українська діалектологія / С. П. Бевзенко. – К. : Вища школа, 1982. – 352 с.

Бевзенко С. П. Українська діалектологія. Збірник вправ і завдань / С. П. Бевзенко. – К. : Вища школа, 1987. – 250 с.

Ващенко В. С. Словник полтавських говорів / В. С. Ващенко. – Харків : Освіта, 1960. – 500 с.

Ващенко В. С.З історії та географії діалектних слів / В.С.Ващенко. – Харків : Освіта, 1963. – 140 с.

Верхратський І. Про говір галицьких лемків / І. Верхратський. – Львів, 1902. – 312 с.

Верхратський І. Про говір батюків / І. Верхратський. – Львів, 1912. – 204 с.

Гаєвський С. Говірка с. Михиринець Старокостянтинівського повіту Волинської губернії / С. Гаєвський // Філологічний збірник пам’яті К. Михальчука. – К., 1915. – С. 38-47.

Горпинич В. О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфонологія/ В. О. Горпинич. – К. : Вища школа, 1999. – 251 с.

Дзендзелівський Й. О. Конспект лекцій з української діалектології / Й. О. Дзендзелівський. – Ужгород : Ужгородський держ. ун-т, 1965. – 99 с.

Жилко Ф. Т. Нариси діалектології української мови / Ф. Т. Жилко. – К. : АН УРСР, 1966. – 440 с.

Лисенко П. С. Словник діалектної лексики середнього і східного Полісся/ П. С. Лисенко. – К. : АН УРСР, 1961. – 72 с.

Михальчук К. Наречия, поднаречия и говоры Южной России в связи с наречиями Галичины / К. Михальчук // Колдовство. Документы – Процессы – Исследования В. Б. Антоновича. – Петербург, 1877. – С. 20-40.

Москаленко А. А. Словник діалектизмів українських говірок Одеської області / А. А. Москаленко. – Одеса : ОДУ, 1958. – 80 с.

Москаленко А. А. Специфічна лексика українських говірок Одеської області/ А. А. Москаленко // Наукові записки Одеського державного педагогічного інституту ім. К. Д. Ушинського / [відп. ред. А. А. Москаленко]. – Т. XXV. – Одеса: ОДПІ, 1960. – С. 65-78.

Москаленко А. А. Нарис історії української діалектології / А. А. Москаленко. – К. : Радянська школа, 1961. – 160 с.

Словник українських говорів Одещини / [за ред. О. І. Бондаря]. – Одеса : ОНУ, 2011. – 222 с.

Український діалектологічний збірник. Книга 3: Пам’яті Т. Назарової / [відп. ред. П. Ю. Гриценко]. – К. : Довіра, 1997. – 471 с.

Яцимирский Б. Описание говора с. Старой Ушицы Подольской губернии/ Б. Яцимирский // Сборник отдела русского и славянского языка. – Т. 94. – № 3. – Петербург : Императорская АН, 1890. – С. 35-50.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.