СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СЛОВОТВОРЕННЯ

Н. М. Хрустик

Анотація


У статті розглядаються сучасні тенденції розвитку українського словотворення. З’ясовується, якими є основні закономірності розвитку словотворення, подається їх коротка характеристика, визначаються й аналізуються причини, якими вони зумовлені.


Ключові слова


розвиток української мови; процес словотворення; продуктивність; сучасні тенденції розвитку

Повний текст:

PDF

Посилання


Горпинич В. О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфонологія : навч. посіб. / В. О. Горпинич. – К. : Вища шк., 1999. – 207 с.

Ковалик І. І. Вступ. Дериватологія (словотвір) як самостійна лінгвістична дисципліна та її місце у системі науки про мову / І. І. Ковалик // Словотвір сучасної української літературної мови : монографія. – К. : Наук. думка, 1979. – С. 5 – 56.

Космеда Т. А. Фемінізація сучасної української мови : актуалізація лексико-граматичного класу слів – назв осіб жіночої статі. Дещо про проблему їхнього лексикографування / Т. А. Космеда // Гендерна лінгвістика в Україні : історія, теоретичні засади, дискурсивна практика : колект. моногр. / Т. А. Космеда, Н. А. Карпенко, Т. Ф. Осіпова та ін.; за наук. ред. Т. А. Космеди. – Х.; Дрогобич : Коло, 2014. – С. 161 – 172.

Коць Т. А. Розвиток української дериватології і динаміка словотвірної норми / Т. А. Коць // Мовознавство. – 2011. – № 11. – С. 55 – 66.

Нелюба А. Лексико-словотвірні інновації. 2010 – 2011 : словник / А. Нелюба. – Х. : Харківське іст.-філол. товариство, 2012. – 100 с.

Нелюба А. М. Інноваційні зрушення й тенденції в українському жіночому словотворі / А. М. Нелюба // Лінгвістика : зб. наук. пр. – Луганськ, 2011. – Вип. 23. – С. 137 – 146.

Українська мова / за ред. Св. Єрмоленко. – Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej Opole 1999. – 324 c.

Фаріон І. Словотвірні норми – фундамент слова // Мовна норми : знищення, пошук, віднова : монографія / І. Фаріон. – [3-тє вид., доп.]. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013.– С. 63 – 112.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.