МОВНА СИТУАЦІЯ В МОНО- ТА ПОЛІЕТНІЧНИХ РОДИНАХ ШКОЛЯРІВ ШИРЯЇВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

О. В. Антонюк, У. В. Кришталь

Анотація


Статтю присвячено функціонуванню української мови в моно- та поліетнічних сім'ях школярів Ширяївського району. Особлива увага звертається на належність до етнічного складу родини та її вплив на ступінь прихильності до етнічної або державної мов.


Ключові слова


мовна ситуація; респондент; етнос; поліетнічний; моноетнічний

Повний текст:

PDF

Посилання


Антонюк О. В. Особливості мовної ситуації у навчальному соціумі смт. Ширяєве / О. В. Антонюк, У. В. Кришталь // Одеська лінгвістична школа: інтеграція підходів : колект. моногр. – Одеса : ПолиПринт, 2015. – С. 101 – 107

Біланюк Л. Підсвідоме ставлення до мов: дзеркало мовної політики / Л. Біланюк // Урок української. – 2001. – №7. – С. 5 – 9.

Бондар О. І. Деградація лінгвосоціуму: ознаки і типи / О. І. Бондар // Записки з загальної лінгвістики. – Одеса: Астропринт, 2001. – Вип. 3. – С.10 – 15.

Бурда Т. Мотивація мовної поведінки білінгвів (Психолінгвістичне дослідження) / Т. Бурда // Урок української. – 1999. – № 9 – 10. – С. 11.

Залізняк Г. М. Мовна ситуація Києва: день сьогоднішній та прийдешній / Г. М. Залізняк, Л. Т. Масенко. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2001. – 95 с.

Конституція України. – К.: Просвіта, – 1996. – 80 с.

Куліков О. М. Історія і люди. Ширяєве / О. М. Куліков – Одеса: Друкарський дім, 2010. – 319с.

Півторак Г. П. Українці: звідки ми і наша мова: дослідження, факти, документи / Г. П. Півторак – К.: Віпол, 2014 – 279 с.

Радевич-Винницький Я. К. Двомовність в Україні: теорія, історія, мововживання: монографія / Я. К. Радевич-Винницький – Київ-Дрогобич: Просвіт, 2011. – 592 с.

Ткаченко О. Б. Українська мова: сьогодення й історична перспектива / О. Б. Ткаченко, – К.: Наукова думка, 2014. – 512 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.