СОЦІОФОНЕТИЧНИЙ ОПИС УКРАЇНСЬКОГО МОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ (ШИПЛЯЧІ – СВИСТЯЧІ, ЇХ ПРЕ- ТА ПОСТПОЗИЦІЯ)

М. Л. Дружинець

Анотація


У статті зроблена спроба виявлення, аналізу та опису девіацій, що виникають у результаті порушення норм орфоепії, зокрема вимови шиплячих перед свистячими та навпаки, а також передньоязикових звуків [д],[т] перед ними. На основі соцопитування (запис на аудіоносії) виокремлено стійкі та слабкі норми вимови, вказано важливі вимовні проблеми.


Ключові слова


соцопитування; стійкі та слабкі норми вимови; девіації; шиплячі; свистячі; звуки [д],[т]

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабич Н. Д. Основи культури мовлення / Н. Д. Бабич. – Львів : Світ, 1990. – 232 с.

Бойко В. Проблема орфоепії української мови / В.Бойко. – Мовознавство. – № 11. – 1937 - С.41 – 46.

Бондар О.І. Сучасна українська мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Лексикографія / О.І.Бондар, Ю.О.Карпенко, М.Л. Микитин-Дружинець. – К.: ВЦ» Академія», 2006. – 367 с.

Волощак М. Неправильно – правильно: довідник з українського слововживання: за матеріалами засобів масової інформації / М. Волощак. – К.: ВЦ «Просвіта», 2000. – 128с.

Горпинич В.А. Русско-украинский орфоэпический словарь / В.А.Горпинич. – К., 1992. – 254 с.

Жовтобрюх М.А.Основа і принципи української літературної вимови / М.А.Жовтобрюх / / Українська мова та література в школі. – № 6. – 1976. – С. 63 – 75.

Літературна норма і мовна практика: [монографія] / С.Я. Єрмоленко, с. П.Бибик, Т.А.Коць, Г.М.Сюта, с. Г.Чемеркін / [за ред. С.Я.Єрмоленко].– К., 2013 – 320с.

Микитин-Дружинець М. Л. Кодифікована вимова приголосних у граматиках ХІХ ст. / М.Л.Микитин-Дружинець // Записки з українського мовознавства. – № 16. – Одеса: Астропринт, 2006. - С. 62 – 71.

Микитин М. Л. Відбиття орфоепічних норм у західноукраїнських граматиках ХІХ століття (на матеріалі граматик Я.Головацького та М.Осадци) / М.Л.Микитин // Вісник Львівського університету.– Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2004. – Серія філологічна. – №34. – С. 519-525.

Микитин М. Л.Кодифікована вимова звукосполук у пам’ятках ХІХ ст. / М.Л. Микитин // Записки з українського мовознавства. – № 12. – Одеса: Астропринт, 2003. – С. 180 – 188.

Непийвода Н. Ф. Сам собі редактор: Порадник з української мови / Н. Ф. Непийвода. – К.: Укр. книга, 1998. – 238 с.

Прокопова Л. І., Тоцька Н.І. Соціофонетичний нарис українського мовлення сучасної молоді / Л.І. Прокопова, Н.І. Тоцька // Мовознавство. – № 6.-1990. – С. 17 – 26.

Фащенко М. М. До проблем орфоепії / М.М.Фащенко // Записки з українського мовознавства. -№ 9.- Одеса, 2000.- С. 369 – 380.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.