ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДНИХ СЛІВ У РОМАНІ Ю. АНДРУХОВИЧА «ДВАНАДЦЯТЬ ОБРУЧІВ»

Т. І. Крупеньова

Анотація


У статті розглянуто структурно-семантичні особливості складних слів у романі Юрія Андруховича «Дванадцять обручів». Досліджено основні типи утворення складних іменників, прикметників та прислівників.

Ключові слова


складні слова; композити; юкстапозити; абревіатури; словотворення

Повний текст:

PDF

Посилання


Азарова Л. Є. Складні слова в українській мові: структура, семантика, концепція «золотої» пропорції: [монографія] / Л.Є.Азарова. – Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2000. – 222 с.

Андрухович Ю. Дванадцять обручів / Юрій Андрухович. – К.: Критика, 2007. – 275 с.

Головин В. Г. Префиксоиды имен прилагательных / В. Г. Головин // Исследования по русскому и славянскому языкознанию. Труды Самаркандского гос. ун-та. – Самарканд, 1976. – Вып. 299. – С.190.

Городенська К. Г. Структура складних іменників у контексті семантичного синтаксису/ К.Г.Городенська // Мовознавство. – 1988. – №3. – С.27-34.

Клименко Н. Ф. Словотворча структура і семантика складних слів у сучасній українській мові / Н. Ф. Клименко. – К.: Наукова думка, 1984. – 252 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.