СОЦІАЛЬНА ДІЙСНІСТЬ КРІЗЬ ПРИЗМУ АНТОНІМІЇ У ТВОРАХ ФЕДОРА ЗАРЕВИЧА (НА МАТЕРІАЛІ ПУБЛІЦИСТИЧНОЇ ТА ПРОЗОВОЇ СПАДЩИНИ МИТЦЯ)

Л. Б. Мельник

Анотація


На матеріалі публіцистичної та прозової спадщини західноукраїнського письменника і журналіста Федора Заревича простежено антонімію як лексичну категорію, що завдяки своїм широким стилістичним можливостям розкриває соціальну дійсність ІІ половини ХІХ століття.


Ключові слова


антонім як художньо-зображальний засіб; народовці; система опозицій; контрастна характеристика

Повний текст:

PDF

Посилання


Булаховський Л.А. Вибрані праці в 5 т. / Л.А. Булаховський. – К.: Наук. думка, 1977. – Т. 2. Українська мова. – 1977. – 632 с.

Вечерниці: літературне письмо для забави і науки. – Львів, 1862, Р.І. – 368 с.

Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества / Гердер И. – М.:Наука, 1977. – 704 с.

Дем’ян Г. Таланти Бойківщини / Дем’ян Г. – Львів : Каменяр, 1991.– 325 с.

Диброва Е.И., Донченко Н.Ю. Поэтические структуры антонимии. /Диброва Е., Донченко Н. –М.: С. Принт, 2000. – 183 с.

Журавель Н.В. Засіб експресії – антонімія // Культура слова. – К.:Наукова думка, 1981.- вип. 20.

З.[Заревич] Загубидуш / Заревич Ф. // Русь. – 1867. – Р.І. – № 27.

Полюга Л.М. Повний словник антонімів української мови./ Л.М. Полюга. – 4-е вид. – К.: Довіра, 2008. – 510 с.

Русь. – Львів, 1867. – Р.І.

Ф. З. [Федір Заревич] Дві сестри / Заревич Ф. // Русалка. – 1866. – № 1.

Юрко Ворона. Син опришка / Ворона Юрко // Вечерниці, 1862. – Р. І.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.