СЕМАНТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СЛОВА В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ

А. Л. Порожнюк

Анотація


Різні типи семантичних трансформацій мовних одиниць у художньому тексті розглядаються як акт творчості, як суттєва складова частина вторинної моделювальної системи – тексту, як основа образного смислу, як глибинний зв'язок частини і цілого – семантики слова і семантики тексту.


Ключові слова


художній текст; семантична структура слова; сема; семантичні трансформації

Повний текст:

PDF

Посилання


Булаховский Л. А. Художественный язык А. С. Пушкина / Л. А. Булаховський // Вибрані твори в 5 т. – К.: Наукова думка, 1977. – Т. 3. – С. 532-559.

Виноградов В. В. Основные типы лексических значений слова / В. В. Виноградов // Лексикология и лексикография. Избранные труды. – М.: Наука, 1977. – С. 162-189.

Гончар О. Т. Твори в 6 т./ О.Т.Гончар. – К.: Дніпро, 1978-1979. – Т. 1. – С. 51-460; Т. 2. – С. 5-270.

Медведєв Ф.П. Українська фразеологія. Чому ми так говоримо / Ф. П. Медведєв. – Х.: Вища школа, 1982. – 232 с.

Потебня А. А. Теоретическая поэтика / А. А. Потебня. – М.: Высшая школа, 1990. – 344 с.

Селіванова О. О. Нариси з української фразеології (психокогнітивний та етнокультурний аспекти): монографія / О. О. Селіванова. – К. – Черкаси: Брама, 2004. – 276 с.

Словник української мови в 11 т. – К.: Наукова думка, 1970-1980.

Цыганенко Г. П. Словарь служебных морфем русского языка / Г. П. Цыганенко. – К.: Радянська школа, 1982. – 242 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.