МОВА ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ СКЛАДНИК ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ

Г. Г. Стойкова

Анотація


Статтю присвячено проблемі мови як невід’ємного складника формування української національної ідеї. Українська національна ідея розглядається як утворення української соборної самостійної національної держави, в основу якої покладено українські національні цінності і в першу чергу – українська мова як державна, що повинна панувати в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

Ключові слова


українська національна ідея; українська мова; національна мова; соборність; соціум; національна ідентичність

Повний текст:

PDF

Посилання


Ажнюк Б. М. Мовна єдність нації: діаспора й Україна. – Київ, 1999 – 450 с.

Бондар О. І. Мова: структура, суспільство, культура : Збірник наукових статей [До 60-річчя з дня народження професора Бондаря Олександра Івановича] / О. І. Бондар. – Одеса, 2012. – 230 с.

Жоль К. К. Язык как практическое сознание. – К. : Вища школа, 1990.

Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін., ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. К. : НАДУ, 2010, с. 267.

Калшанский Г. В. Объективная картина мира в познании и языке / Г. В. Калшанский. – М. : Наука, 1990.

Мова і мовознавство в духовному житті суспільства : Монографія. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2007. – 352 с.

Некрасов А. Живые мысли / А. Некрасов. – М.: АСТ, 2009.

Одеська лінгвістична школа: інтеграція підходів : колект. моногр. / за заг. ред. Ковалевсько. Т. Ю. – Одеса : ПолиПринт, 2015. – 330 с.

Рерих Е. И. Тайны Агни Йоги / Е. Рерих. – М. : Эксмо, 2012.

Робен Р. Анализ дискурса на стыке лингвистики и гуманитарных наук: вечное недорозумение / Р. Робен // Квадратура смысла: Французская школа анали за дискурса; пер. с фр. и португ. / Общ. ред. вст. ст. ІІ. Серио; предисл. Ю. С. Степанова. – М. : ОАО ИГ «Прогресс», 1999. С. 184–196.

Руда О. Г. До питання настанов щодо мови спілкування в українському соціумі // Мовні і концептуальні картини світу. Вип. – 26. – Ч. 3. С. 54.

Сміт Е. Національна ідентичність / Е. Сміт. – К. : Основи, 1994.

Сучасна українська мова : Підручник / О. Д. Пономарів, В. В. Різун, Л. Ю. Шевченко та ін., За ред. О. Д. Пономарева. – 2-ге вид., перероб. – К. : Либідь, 2001, с. 3.

Таранець В. Г. Українці: етнос і мова : монографія / В. Г. Таранець. – Одеса : ОРІДУНАДУ, 2013, с. 315.

Юревич М. В. Мова як ідентифікатор етнічності // Мовні і концептуальні картини світу. Вип. – 26. – Ч. 3. – С. 374–375.

Українська національна ідея: спроба наукового підходу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://h.ua/story/24778/

Лопушинський І.П. рідна мова як важливий чинник консолідації української нації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.academy.gov.ua/ej/ej2/txts/philo/05lipkun.pdf

Wikipedia [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uk.wikipedia.org/wiki/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.