ОДОРАТИВНА ЛЕКСИКА: КЛАСИФІКАЦІЯ, СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ ІРЕН РОЗДОБУДЬКО)

С. В. Форманова

Анотація


У статті комплексно досліджено лексику на позначення запаху в сучасній українській мові; подано класифікації запаху; схарактеризовано тематичні групи назв на позначення запаху; проаналізовано лексико-семантичні й структурно-граматичні особливості лексем на позначення запаху, а також з’ясовано стилістичні функції, виражально-зображальний потенціал цієї категорії номінацій у творах І. Роздобудько.

Ключові слова


одоративна лексика; лексема на позначення запаху; лексико-семантичні групи; семантика; структура; системні відношення; граматичні категорії; лінгвостилістичні засоби

Повний текст:

PDF

Посилання


Власюк В. В. Особливості запахових відчуттів та їх вияв у мові / В. В. Власюк [Електронний ресурс] – Режим доступу : http: nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npkpnu_fil/2009_18/1_16_Wlasiuk.pdf.

Гайдаєнко І. В. Засоби вербалізації чуттєвих коцептів у художній мовній картині світу українських письменників // [Електронний ресурс] / І. В. Гайдаєнко. – Режим доступу http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/403/.

Дятчук В. В. Слова на означення запахів / В. В. Дятчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine9-15.pdf.

Іншакова І. Є. Лексика на позначення запаху в творчості Т. Шевченка / І. Є. Іншакова [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://seanewdim.com/uploads/3/2/1/3/3213611/inshakova_i._vocabulary_on_denotation_of_smell_in_the_creation_of_t._shevchenko.pdf.

Классификация Запахов Линнея // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dic.academic.ru/dic.nsf/psihologic/777.

Классификация запахов Цваардемакера (Zwaardemaker odor system) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_psychology/.

Клочко Н. Л. Частиномовна та функціонально-стилістична характеристика одоративної лексики у поетичній творчості Івана Драча / Н. Л. Клочко, Ю. В. Поздрань [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/5_SWMN_2014/Philologia/3_159328.doc.htm.

Обонятельный метод. Классификация запахов // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.znaytovar.ru/s/Obonyatelnyj-metodklassifik.html.

Роздобудько І. Ґудзик [роман] / Ірен Роздобудько. – К. : Нора-Друк, 2011. – 240 с. ПК (Популярні Книжки).

Роздобудько І. Дванапдцять, або Виховання жінки в умовах, не придатних для життя / І. Роздобудько [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.ukrclassic.com.ua/katalog/r/rozdobudko-iren/477-iren-rozdobudko-dvanadtsyat-abo-vikhovannya-zhinki-v-umovakh-ne-pridatnikh-do-zhittya?start=17.

Роздобудько І. Ескорт у смерть / Ірен Роздобудько. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2006. – 128 с.

Роздобудько І. Зів’ялі квіти викидають [роман] / Ірен Роздобудько. – К. : Нора-Друк, 2006. – 208 с. Серія : ПК (Популярні Книжки).

Роздобудько І. Шості двері / І. Роздобудько [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://chernenko.org.ua/2010/

Ставицька Леся. Стать крізь призму запаху / Леся Ставицька [Електронний ресурс] /. – Режим доступу : http://www.anthropos.lnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1100/1/Stavytska.%2072-78.pdf. Турчак О. М. Частиномовна та функціонально-стилістична характеристика одоративної лексики у творах Григора Тютюнника / О. М. Турчак [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://ukrmova.com.ua/2011/Artcl36.pdf. – Назва з екрану.

Шамота А. М. Переносне значення слова в мові художньої літератури / А. М. Шамота. – К. : Наук. думка, 1967. – 124 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.