ЗАСОБИ НЕВВІЧЛИВОСТІ В СУЧАСНОМУ ПРОЗОВОМУ ДИСКУРСІ

Е. В. Боєва

Анотація


У статті розглянуто засоби неввічливості в сучасній українській літературі, доведено, що використання ненормативної лексики дає авторові необмежену волю до створення нових емоційно наповнених слів. З’ясовано, що використання антиетикетних форм спілкування не завжди є вмотивованим і подекуди використовується заради епатажу.


Ключові слова


засоби неввічливості; антиетикетне спілкування; обсценна лексика; пейоративізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрухович Ю. Таємниця. – [Електронний ресурс] / Ю. Андрухович – Режим доступу до ресурсу: http://www.litmir.info/br/?b=214483&p=1. – Назва з екрану.

Батурин Сергій. – Охоронець [Електронний ресурс] / Сергій Батурин. – Режим доступу: http://www.ukrcenter.com. – Назва з екрану.

Дереш Л. Культ / Любко Дереш. – Львів : Кальварія, 2002. – 199 с.

Жадан С. Ворошиловград [Електронний ресурс] / Сергій Жадан – Режим доступу до ресурсу: http://www.litmir.info/br/?b=202064&p=1. – Назва з екрану.

Подерв’янський Л. Множення в умі, або Плинність часу / Л. Подерв’янський. – Харків : Фоліо, 2010. – 64 с.

Клепуц Л. Естетика художнього слова і соціокультурні табу / Л. Клепуц // Вісник Львівського університету: Сер. філологічна. – 01/2009. – Вип. 46 ч.1 . – С. 155-162.

Мокиенко В. М. Словарь русской брани / В. М. Мокиенко, Т. Г. Никитина. – Калининград: Норинт, 1997. – 448 с.

Словник сучасного українського сленгу [ред.-упоряд. Кондратюк Т.М.]. – Харків : Фоліо, 2006. –350 с.

Ставицька Леся. Українська мова без табу. Словник нецензурної лексики та її відповідників. Обсценізми, евфемізми, сексуалізми / Л. Ставицька. – К. : Критика, 2008. – 454 с.

Форманова С. В. Інвективи в українській мові:[монографія] / С.В.Форманова; за ред.: Н.М. Сологуб ; НАН України, Ін-т української мови. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012 . – 335 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.