МОТИВАЦІЙНА ТА МАНІПУЛЯТИВНА ІНТЕНЦІЯ МЕДІАТЕКСТІВ ПІДКОНТЕНТУ «ОГЛЯД МОДИ» В ЖУРНАЛІ «ЖІНКА»

М. В. Мамич

Анотація


У статті вперше в україністиці обґрунтовано лінгвостилістичний зміст поняття «контент» та комунікативні характеристики естетичного контенту універсального жіночого журналу. Аналізовані медіатексти розглянуто в системі медіатекстів жанрово-стильового різновиду «огляд моди». Запропоновано аналіз медіатекстів-статей та медіатекстів-коментарів за їхнім лексико-фразеологічним наповненням, що забезпечує реалізацію мотиваційних та маніпулятивних інтенцій у стратегії формування загального контенту видання «Жінка».


Ключові слова


медіатекст; контент; естетичний контент; медіажанр; лінгвокульутрологічний індикатор цінностей

Повний текст:

PDF

Посилання


Великий тлумачний словник сучасної української мови : 170 000 / уклад., гол. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: Перун, 2003. – 1427 с.

Журналістика : словник-довідник / автор-укладач І. Л. Михайлин. – К. : Академвидав, 2013. – 320 с.

Здоровега В. Й. Теорія і практика радянської журналістики: основи майстерності, проблеми жанрів / В. Й. Здоровега. – Львів : ПАІС, 2004. – 268 с.

Ковалевська Т. Ю. Комунікативні аспекти нейролінгвістичного програмування / Т. Ю. Ковалевська. – О. : Астропринт, 2001. – 344 с.

Радчик Р. В. Газетно-журнальні жанри: методологічні проблеми викладання в українській школі журналістики / Р. В. Радчик // Наукові записки Інституту журналістики : наук. збірник / за ред. В. В. Різуна. – К., 2011. – Т. 45. – Жовтень-грудень. – С. 21−29.

Фразеологічний словник української мови : у 2-х кн. : Кн. 1 / укл. : В. М. Білоноженко та ін. – К. : Наук. думка, 1993. – 528 с.; Кн. 2 / укл. : В. М. Білоноженко та ін. – К. : Наук. думка, 1993. – 984 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.