ЕТИМОЛОГІЯ, СЛОВОТВІРНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОФІЦІЙНИХ НАЗВ АВТОМОБІЛІВ

А. П. Романченко, Н. М. Хрустик

Анотація


У статті досліджено проблеми, які пов’язані з номінацією автомобілів. З’ясовано питання етимології і творення цих назв, також розглянуто функційні та прагматичні аспекти появи автомобільних найменувань.

Ключові слова


прагмонім; етимологія; творення; офіційна назва; прагматичне спрямування

Повний текст:

PDF

Посилання


Бока О. В. Власні імена як компресовані тексти – носії когнітивної інформації / О. В. Бока // Вісник Сумського державного університету. – Суми : СДУ, 2008. – № 1. – С. 15-19.

Борисов И. Нейминг (naming): определение и классификация [Электронный ресурс] / И. Борисов. – Режим доступа : www.voxfree.narod.ru/naming-classification.html

Исакова А. А. Эволюция прагмонимического пространства: структура, семантика, прагматика (на материале современной механонимии) : автореф. дисс. … доктора филол. наук : 10.02.19 / Алла Анатольевна Исакова. – Краснодар, 2008.– 46 с.

Карабулатова И. С. Тайна имени автомобиля: краткий словарь механонимов и механонимических ассоциаций / И. С. Карабулатова, А. А. Исакова. – Тюмень : Печатник, 2006. – 471 с.

Карпенко Ю. О. Заголовколомки / Ю. О. Карпенко // Записки з ономастики : зб. наук. праць / [відп. ред. Ю. О. Карпенко]. – Одеса : Астропринт, 2009. – Вип. 12. – С. 126-131.

Карпенко Ю. О. Синхронічна сутність лексико-семантичного способу словотвору / Ю. О. Карпенко // Мовознавство. – 1992. – № 4. – С. 3-10.

Москаленко Ю. Киичиро Тойода: как несчастливое число привело к появлению «Тойота»? [Электронный ресурс] / Ю. Москаленко. – Режим доступа : www.shkolazhizni.ru/archive/O/n-28575/

Нікуліна Н. В. Лексико-семантичний спосіб творення номенів (на матеріалі транспортної термінологічної мегасистеми / Н. Нікуліна // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фахова мова як динамічний функційний різновид загальнонародної української мови». – Луганськ, 2011. – С. 143-148.

Садульская Н. А. Функционально-прагматическая направленность и лингвистический статус товарных знаков (на материале английского языка : автореф. дисс. … канд. филол. наук [Электронный ресурс] / Н. А. Садульская. – Пятигорск, 2003. – Режим доступа : www.textreferat.com/referat-7609-3.html

Тепла О. М. Прагмоніми як засоби мовного маніпулювання [Електронний ресурс] / О. М. Тепла. – Режим доступу : www.philolog.univ


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.