ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ЧОЛОВІЧИХ ТА ЖІНОЧИХ ОБРАЗІВ В ІСТОРИЧНОМУ РОМАНІ В. ШКЛЯРА «МАРУСЯ»

О. В. Антонюк, М. В. Плахотна

Анотація


У статті проаналізовано лексичні засоби створення чоловічих та жіночих образів в одному з історичних романів В. Шкляра. У створенні образу персонажа, в його змістовній, комунікативній та естетичній цінності велика роль належить портрету персонажа, який подекуди стає одним із найвиразніших елементів у структурі художнього образу. Відомий сучасний письменник В. Шкляр при створенні образів найчастіше використовує різного типу порівняльні конструкції, епітети та означення-характеристики.

Ключові слова


лексичні засоби; художній образ; персонаж; порівняння; епітет; означення-характристика

Повний текст:

PDF

Посилання


Арутюнова Н. Д. Теорія метафори: збірка / Н. Д. Арутюнова, М. А. Журинська. – М.: – 1990. – С. 5–32.

Беценко Т. П. Епітет – елементарний універсальний мовно-образний засіб народнопоетичного тексту / Т. П. Беценко // Філологічні науки: синхронічний та діахронічний: зб. наук. пр. / ред. Л. М. Горболіс. – Суми, 2010. – Вип.1. – С. 3–9.

Быкова И. А. Типология портрета персонажа в художественной прозе А. П. Чехова // Языковое мастерство А. П. Чехова. Ростов н/Д., 1990. – С. 38-46.

Кучеренко І. К. Синтаксичні функції порівняльних конструкцій / І. К. Кучеренко // Кучеренко І. К. Актуальні проблеми граматики: Зб. наук. праць. – Львів: Світ, 2003. – С. 136-139.

Кричевская Л. И. Портрет героя: Пособие для учителей-словесников и студентов гуманитарных вузов / Л. И. Кричевская. – М., 1994. – С. 6-8

Шаповалова Н. П. Функціонально-семантичний статус порівняльних конструкцій у сучасній українській мові: Автореф. дис. канд. філ. наук /10.02.01. – Дніпропетровськ, 1998. – С. 5.

Шкляр В. М. Маруся: роман / В. М. Шкляр. – Х.: Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2015. – 320 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.