КОЛЕКТИВНЕ ТА ІНДИВІДУАЛЬНЕ В МОВНІЙ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Л. В. Шевчук, Г. С. Яроцька

Анотація


У статті досліджено ціннісні характеристики вербалізації концепту ПРАЦЯ в колективній українській мовній свідомості та в індивідуальній свідомості Т.Г. Шевченка. Матеріалом роботи слугували лексикографічні дані та художні твори Т.Г. Шевченка. Здійснений порівняльний аналіз виявив, що пріоритетною цінністю в авторській концептуалізації трудової діяльності у Шевченка виступає воля через судження невільної/найманої праці в кріпацькому суспільстві та уславлення трудової діяльності вільних, рівноправних людей.


Ключові слова


індивідуально-авторській концепт ПРАЦЯ; вербальні репрезентації

Повний текст:

PDF

Посилання


Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. - К ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. - 1728 с.

Жайворонок В. Знаки української етнокультури / Жайворонок Віталій. - К.: Вид-во «Довіра», 2006 - 703 с.

Караванський С. Практичний словник синонімів української мови / Караванський Святослав. - К. : Вид-во «Орій» при УКСП «Кобза», 1993 - 472 с.

Карасик В.И. Языковые ключи / Карасик Владимир Ильич - М.: Гнозис 2009.-406 с.

Козирєва З.Г. Вербалізація концепту "праця" в українській та російській мовах/ З.Г. Козирєва // Проблеми зіставної семантики: збірник наук праць - Київ: КНЛУ, 2009. -Вип.9. - С . 117-123.

Кононенко В.І. Українська лінгвокультурологія: навч. посіб. / Кононенко Віталій Іванович. - К. : Вища шк., 2008. - 327 с.

Маланюк Є. Книга спостережень / Маланюк Євген. - К.: «Атіка» 1995 - 236 с.

Пахаренко В. Незбагаений апостол / Пахаренко Василь Іванович - Черкаси : Брама-ІСУЕП, 1999. - 296 с.

Словарь української мови. Упорядкував з додатком власного матеріалу Борис Грінченко: В чотирьох томах / HAH України. Ін-т української мови. Додаток О.О. Тараненка. - К. : Наук, думка, 1996.

Смаль-Стоцький С. Т. Шевченко. Інтерпретації / Смаль-Стоцький Степан. - Нью-Йорк; Париж; Торонто : Наукове товариство ім. Шевченка, 1965. - 240 с.

Стражний О. Український менталітет. Ілюзії-міфи-реальність / Стражний Олександр. - К. : Книга, 2008-2009. - 368 с.

Шевченко Т.Г. Кобзар / Шевченко Тарас Григорович. - К. : «Дніпро». 1977. - 600 с.

Юрій М.Т. Етногенез та менталітет українського народу / Юрій Михайло Тодорович. - К. : Наукове видання, 1997. - 262 с.

Яроцька Г.С. Экономический протоконцепт "трудовая деятельность" в русской лингвокультуре / Яроцкая Галина Сергеевна. - Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. №1021. Серія: Філологія. Вип. 66. - Харків, 2013.-С. 113-118.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.