Записки з українського мовознавства

 

Рік заснування: 1995.

ІSSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 8931

Фахова реєстрація у ДАК України: № 241 від 09.03.2016 р.

Періодичність виходу журналу: 1 раз на рік.

Мова видання: українська.

Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Головний редактор: Ковалевська Тетяна Юріївна, д-р філол. наук, проф.

Адреса редакції: Французький бульвар, 24/26, кімн. 85, м. Одеса, Україна, 65058.

Тел.: 776-14-80.

E-mail:  kafukrmovaonu@ukr.net

Мета видання – висвітлення та популяризація сучасних наукових студій у сфері української лінгвістики, дослідження класичних і новітніх напрямів мовознавства, пропаганда наукових досягнень Одеського національного університету імені І. І. Мечникова в галузі теоретичного та прикладного українського мовознавства.

Поточний випуск журналу

 


Зображення домашньої сторінки журналу