Інформація про автора

Горбань, В. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

 • № 22 (2015) - ФОНЕТИКА. ЛЕКСИКОЛОГІЯ. СЛОВОТВІР. СИНТАКСИС.
  МІЖМОВНІ СЕМАНТИЧНІ СПІВВІДНОШЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ЛЮДИНУ В УКРАЇНСЬКІЙ, РОСІЙСЬКІЙ ТА НІМЕЦЬКІЙ МОВАХ
  Анотація  PDF
 • № 18 (2014) - ПРОБЛЕМИ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ОНОМАСТИКИ
  КРЕАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АНТРОПОНІМІВ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ (МІНЛИВІСТЬ VS СТІЙКІСТЬ)
  Анотація  PDF (Русский)
 • № 20 (2016) - ЛЕКСИКА, ФРАЗЕОЛОГІЯ, СТИЛІСТИКА ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ
  ХОЛІСТИЧНІ ПРИНЦИПИ ПОРІВНЯЛЬНОГО ОПИСУ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ
  Анотація  PDF (Русский)
 • № 21 (2017) - ГРАМАТИКА І СЛОВОТВІР СУЧАСНИХ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ
  ГРАМАТИЧНІ ІГРЕМИ ЯК ЗАСІБ „КОМУНІКАТИВНОГО ЗВАБЛЕННЯ”
  Анотація  PDF (Русский)