Інформація про автора

Дружинець, М. Л., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

  • № 22 (2015) - ФОНЕТИКА. ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ДІАЛЕКТОЛОГІЯ.
    ВИМОВА ЗВУКОСПОЛУК УКРАЇНСЬКИМИ РЕСПОНДЕНТАМИ ПМР: НОРМА ТА ДЕВІАЦІЇ
    Анотація  PDF
  • № 24, том 1 (2017) - ІСТОРІЯ МОВИ. ДІАЛЕКТОЛОГІЯ
    ВІДБИТТЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ВИМОВИ У ПАМ’ЯТКАХ СТАРОУКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
    Анотація  PDF