Інформація про автора

Дружинець, М. Л., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Україна

  • № 21 (2014) - ІСТОРІЯ МОВИ. ЛЕКСИКОЛОГІЯ. СЛОВОТВІР. КОГНІТИВНА ЛІНГВІСТИКА
    УКРАЇНСЬКЕ УСНЕ МОВЛЕННЯ ЗА ПИСЕМНИМИ ПАМ'ЯТКАМИ XIX СТ.: ВИМОВА ЗВУКОСПОЛУК
    Анотація  PDF