Інформація про автора

Войцева, О. А., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

 • № 22 (2015) - ФОНЕТИКА. ЛЕКСИКОЛОГІЯ. СЛОВОТВІР. СИНТАКСИС.
  АКСІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З НАЙМЕНУВАННЯМИ ОДЯГУ ТА ЙОГО ДЕТАЛЕЙ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
  Анотація  PDF
 • № 18 (2014) - ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ; ПИТАННЯ МЕТОДИКИ ТА ПЕРЕКЛАДУ
  ПРИНЦИПИ НОМІНАЦІЇ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ В УКРАЇНСЬКІЙ, РОСІЙСЬКІЙ І ПОЛЬСЬКІЙ МОВАХ
  Анотація  PDF
 • № 19 (2015) - СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ: НАЦІОНАЛЬНА СВОЄРІДНІСТЬ, КОНТАКТИ З ІНШИМИ МОВАМИ, ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ТА ПЕРЕКЛАДУ
  ЗАСОБИ ТА СПОСОБИ НОМІНАЦІЇ ПРЕДМЕТІВ ВЕРХНЬОГО ЖІНОЧОГО ОДЯГУ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ РОСІЙСЬКОЇ І ПОЛЬСЬКОЇ МОВ)
  Анотація  PDF (English)
 • № 20 (2016) - ЛЕКСИКА, ФРАЗЕОЛОГІЯ, СТИЛІСТИКА ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ
  ПОЛЬСЬКА КУЛЬТУРНО-МАРКОВАНА ЛЕКСИКА В СУЧАСНІЙ ПОЛЬСЬКО-РОСІЙСЬКІЙ ЛЕКСИКОГРАФІЇ
  Анотація  PDF (Русский)
 • № 21 (2017) - ЛЕКСИКА, ФРАЗЕОЛОГІЯ, СТИЛІСТИКА СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ
  МОВНИЙ ОБРАЗ СВІТУ ПОЛЬСЬКОГО МОРЯКА В МАРИНІСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ЗИГМУНДА БАТКА
  Анотація  PDF (Polski)