Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 22 (2015) МІЖМОВНІ СЕМАНТИЧНІ СПІВВІДНОШЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ЛЮДИНУ В УКРАЇНСЬКІЙ, РОСІЙСЬКІЙ ТА НІМЕЦЬКІЙ МОВАХ Анотація   PDF
А. Л. Порожнюк, В. В. Горбань
 
№ 23 (2016) МАТЕРІАЛИ ДО ІСТИРИКО-ЕТИМОЛОГІЧНОГО СЛОВНИКА НАЗВ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ: КРАМАТОРСЬК (ДЕЯКІ ЗАУВАГИ ДО ПОХОДЖЕННЯ ОЙКОНІМА) Анотація   PDF
І. В. Єфименко
 
№ 23 (2016) МЕТОНІМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ В СЕМАНТЕМАХ НЕПОХІДНИХ НАЗВ ТВАРИН Анотація   PDF
В. М. Пітель, В. І. Пітель
 
№ 23 (2016) МОВА ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ СКЛАДНИК ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ Анотація   PDF
Г. Г. Стойкова
 
№ 23 (2016) МОВНА СИТУАЦІЯ В МОНО- ТА ПОЛІЕТНІЧНИХ РОДИНАХ ШКОЛЯРІВ ШИРЯЇВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
О. В. Антонюк, У. В. Кришталь
 
№ 23 (2016) МОВНА СТРУКТУРА ПЕЙЗАЖНОГО ОБРАЗУ «МІСТО» Анотація   PDF
К. О. Мікрюкова
 
№ 21 (2014) МОДЕЛЮВАННЯ СУГЕСТИВНИХ ЕФЕКТІВ У ПОЛІТИЧНІЙ РЕКЛАМНІЙ КАМПАНІЇ Анотація   PDF
А. В. Ковалевська
 
№ 21 (2014) МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ У СУЧАСНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ ХУДОЖНЬОГО ІДІОЛЕКТУ І. КАРПИ) Анотація   PDF
М. Ю. Столяр
 
№ 21 (2014) МОРФОЛОГІЧНЕ ВИРАЖЕННЯ КЛЮЧОВИХ ЗНАКІВ У КОДОВИХ СТРУКТУРАХ (НА МАТЕРІАЛІ ПРОЗОВИХ ТВОРІВ О. К. ГЛУШКА) Анотація   PDF
О. В. Щербак
 
№ 23 (2016) МОТИВАЦІЙНА ТА МАНІПУЛЯТИВНА ІНТЕНЦІЯ МЕДІАТЕКСТІВ ПІДКОНТЕНТУ «ОГЛЯД МОДИ» В ЖУРНАЛІ «ЖІНКА» Анотація   PDF
М. В. Мамич
 
№ 21 (2014) НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕПТУ ВОДА У СЛОВ'ЯНСЬКИХ МОВАХ Анотація   PDF
О. В. Антонюк
 
№ 23 (2016) НЕЙРОЛІНГВІСТИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ МЕТАПРОГРАМНИХ СТРАТЕГІЙ ОСОБИСТОСТІ Анотація   PDF
Т. Ю. Ковалевська
 
№ 23 (2016) НЕКРОЛОГ І СПІВЧУТТЯ ЯК МОВЛЕННЄВІ ЖАНРИ РИТУАЛЬНОГО ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ Анотація   PDF
Л. І. Стрій
 
№ 23 (2016) НЕОФІЦІЙНИЙ АНТРОПОНІМІКОН СЕЛА: ТРАНСОНІМІЗОВАНІ ПРІЗВИСЬКА Анотація   PDF
Г. В. Сеник
 
№ 23 (2016) ОДОРАТИВНА ЛЕКСИКА: КЛАСИФІКАЦІЯ, СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ ІРЕН РОЗДОБУДЬКО) Анотація   PDF
С. В. Форманова
 
№ 23 (2016) ОСНОВНІ ОЗНАКИ РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ ЯК СКЛАДНИКА ІНСТИТУЦІЙНОГО Анотація   PDF
О. М. Олексюк
 
№ 21 (2014) ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В ШКІЛЬНОМУ КОЛЕКТИВІ Анотація   PDF
Г. В. Сеник
 
№ 21 (2014) ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ФІГУР МОВЛЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ) Анотація   PDF
Ю. В. Бабій
 
№ 21 (2014) ОСОБЛИВОСТІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ІМЕННИКА М. КОСОВА Анотація   PDF
С. П. Павелко
 
№ 23 (2016) ОЦІННИЙ СВІТ ФРАЗЕОЛОГІЇ Анотація   PDF
Т. Ю. Ковалевська
 
№ 23 (2016) ПОДВІЙНИЙ І СКЛАДЕНИЙ ІМЕННИЙ ПРИСУДКИ: ЗОНА СИНКРЕТИЗМУ Анотація   PDF
Н. В. Кобченко
 
№ 23 (2016) ПОЛІТИЧНИЙ СЛОГАН В АСПЕКТІ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ГЕНОЛОГІЇ: ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ Анотація   PDF
О. С. Билінська
 
№ 23 (2016) ПРАГМАТИЧНА ЗАБАРВЛЕНІСТЬ ТЕРМІНА-ПОЛІТОНІМА Анотація   PDF
Я. П. Яремко
 
№ 23 (2016) ПРОДУКТИВНІ ТИПИ СЕМІОТИЧНИХ КОДІВ В УКРАЇНСЬКІЙ КОМЕРЦІЙНІЙ ТЕЛЕРЕКЛАМІ Анотація   PDF
О. В. Щербак
 
№ 23 (2016) СЕМАНТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СЛОВА В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ Анотація   PDF
А. Л. Порожнюк
 
26 - 50 з 73 результатів << < 1 2 3 > >>