Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 23 (2016) СЕМАНТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МИКОЛАЇВСЬКОГО ФІРМОНІМІКОНУ Анотація   PDF
Ю. Б. Бабій
 
№ 23 (2016) СЛОВОТВІРНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІАЛЕКТНОЇ ЛЕКСИКИ УКРАЇНСЬКИХ ГОВОРІВ ОДЕЩИНИ Анотація   PDF
Л. І. Хаценко
 
№ 23 (2016) СОЦІАЛЬНА ДІЙСНІСТЬ КРІЗЬ ПРИЗМУ АНТОНІМІЇ У ТВОРАХ ФЕДОРА ЗАРЕВИЧА (НА МАТЕРІАЛІ ПУБЛІЦИСТИЧНОЇ ТА ПРОЗОВОЇ СПАДЩИНИ МИТЦЯ) Анотація   PDF
Л. Б. Мельник
 
№ 23 (2016) СОЦІОФОНЕТИЧНИЙ ОПИС УКРАЇНСЬКОГО МОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ (ШИПЛЯЧІ – СВИСТЯЧІ, ЇХ ПРЕ- ТА ПОСТПОЗИЦІЯ) Анотація   PDF
М. Л. Дружинець
 
№ 21 (2014) СПРИЙНЯТТЄВІ АКТИВАТОРИ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ В АСПЕКТІ МЕДІАВПЛИВУ Анотація   PDF
І. В. Лакомська
 
№ 22 (2015) СУГЕСТИВНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕКЛАМНИХ СЛОГАНІВ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ Анотація   PDF
Н. В. Кутуза
 
№ 23 (2016) СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ПІДТЕКСТ»: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ Анотація   PDF
Ю. А. Снігоцька
 
№ 23 (2016) СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СЛОВОТВОРЕННЯ Анотація   PDF
Н. М. Хрустик
 
№ 21 (2014) ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНОТАЦІЇ В СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ Анотація   PDF
О. В. Нахапетова
 
№ 23 (2016) ТЕРМІНОЛОГІЗАЦІЯ ТА ДЕТЕРМІНОЛОГІЗАЦІЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ Анотація
Н. Л. Краснопольська
 
№ 23 (2016) ТЕРМІНОЛОГІЗАЦІЯ ТА ДЕТЕРМІНОЛОГІЗАЦІЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ Анотація   PDF
Н. Л. Краснопольська
 
№ 23 (2016) ТЕРМІНОСИСТЕМА ЮРИСПРУДЕНЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ЛІНВГІСТИКИ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕРМІНІВ, УТВОРЕНИХ СУФІКСАЛЬНИМ СПОСОБОМ) Анотація   PDF
А. В. Просяна
 
№ 21 (2014) ТЕХНІКИ КОМУНІКАТИВНОЇ СУГЕСТІЇ В НЕЙРОЛІНГВІСТИЧНОМУ ПРОГРАМУВАННІ Анотація   PDF
Т. Ю. Ковалевська
 
№ 23 (2016) ТИПОЛОГІЯ КОМУНІКАТИВНИХ РОЛЕЙ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИКІВ В ІНТЕРАКТИВНОМУ СПІЛКУВАННІ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЛІТИЧНИХ ТОК-ШОУ) Анотація   PDF
Л. В. Завальська
 
№ 21 (2014) УКРАЇНСЬКЕ УСНЕ МОВЛЕННЯ ЗА ПИСЕМНИМИ ПАМ'ЯТКАМИ XIX СТ.: ВИМОВА ЗВУКОСПОЛУК Анотація   PDF
М. Л. Дружинець
 
№ 21 (2014) УКРАЇНСЬКИЙ КОМПОНЕНТ У ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГІЧНІЙ СИСТЕМІ РОСІЙСЬКОГО МОВЛЕННЯ ОДЕСИ Анотація   PDF
Є. М. Степанов
 
№ 23 (2016) УПОРЯДКОВАНА ГРАФІКА – ПОКАЗНИК ЕТНІЧНОЇ КУЛЬТУРИ Анотація   PDF
Я. В. Машарова, М. М. Фащенко
 
№ 21 (2014) ФУНКЦІОНАЛЬНО-ГРАМАТИЧНИЙ АСПЕКТ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ «МІСТО» В ХУДОЖНІХ ТВОРАХ ЛЮБКА ДЕРЕША Анотація   PDF
К. О. Мікрюкова
 
№ 23 (2016) ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДНИХ СЛІВ У РОМАНІ Ю. АНДРУХОВИЧА «ДВАНАДЦЯТЬ ОБРУЧІВ» Анотація   PDF
Т. І. Крупеньова
 
№ 23 (2016) ХУДОЖНЯ СВОЄРІДНІСТЬ ХРОНОТОПУ ДОРОГИ В ЖАНРІ ІСТОРИЧНОЇ ПРОЗИ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ В. МАЛИКА «КНЯЗЬ ІГОР») Анотація   PDF
О. Ф. Немировська
 
№ 22 (2015) ЦІННІСНА ІЄРАРХІЯ МИТЦЯ У ПОЕЗІЇ В. СВІДЗИНСЬКОГО Анотація   PDF
Л. І. Яковенко
 
№ 23 (2016) ЧАСОВА ОРГАНІЗАЦІЯ РАДІОБЕСІД НА МОРСЬКУ ТЕМАТИКУ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСКОЇ МОВ) Анотація   PDF (Русский)
А. С. Шальов
 
№ 21 (2014) ЯВИЩА МОВНИХ КОНТАКТІВ У СУЧАСНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ Анотація   PDF
С. В. Форманова
 
51 - 73 з 73 результатів << < 1 2 3