Пошук


 
Журнал Випуск Назва
 
Слов'янський збірник № 21 (2017) ОНОМАСТИЧНИЙ ЕТЮД: РОДОВІ НАЗВИ МІФОЛОГІЧНИХ ТВОРІНЬ (ТИПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ) Анотація
О. М. Скляренко
 
Слов'янський збірник № 19 (2015) АНТРОПОНІМИ В РОМАНІ І. С. ШМЕЛЬОВА „ШЛЯХИ НЕБЕСНІ” Анотація
Д. І. Беспаленко
 
Записки з українського мовознавства Том 1, № 24 (2017) ОСОБЛИВОСТІ ОНОМАСТИКОНУ ТВОРІВ БРАТІВ КАПРАНОВИХ Анотація  PDF
Т. І. Крупеньова
 
Записки з українського мовознавства Том 1, № 24 (2017) ОНІМИ СВІТОВОГО КУЛЬТУРНОГО КОЛА У ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ М. ЗЕРОВА Анотація  PDF
Е. В. Боєва
 
Проблеми гуманітарних наук. Серія Філологія № 36 (2015) ГАЛИЧИНА ХІV СТОЛІТТЯ: ПРИНЦИПИ НОМІНАЦІЇ ПОСЕЛЕНЬ ОПІЛЛЯ ТА БОЙКІВЩИНИ Анотація  PDF
Віра Котович
 
Записки з українського мовознавства № 21 (2014) АСОЦІАТИВНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ТВОРЕННЯ НЕОФІЦІЙНИХ НАЗВ АВТОМОБІЛІВ Анотація  PDF
Н. М. Хрустик, А. П. Романченко
 
Записки з романо-германської філології № 1(32) (2014) До питання інтерпретації деяких географічних назв у курсі країнознавства Великобританії Анотація  PDF
О. Б. Алексєєва, Т. А. Ананійчук
 
Слов'янський збірник № 18 (2014) ОНІМНИЙ ЛАНДШАФТ УКРАЇНСЬКОГО IНТЕРНЕТУ Анотація  PDF
В. Ю. Неклесова
 
Проблеми сучасного літературознавства № 19 (2014) ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНТРОПОНІМІКОНУ ПРОЗОВИХ ТВОРІВ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ Анотація  PDF
Тетяна Крупеньова
 
Актуальні питання суспільних наук та історії медицини № 1 (2015): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Питання термінології української літературної ономастики Анотація  PDF
Marta Maksymyuk
 
Мова № 28 (2017) Хронотоп дороги в жанрі історичної прози Анотація  PDF
О. Ф. Немировська
 
Мова № 23 (2015) ЕРГОНІМИ ЯК КОМПОНЕНТИ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ Анотація
Світлана Вікторівна НАСАКІНА
 
Слов'янський збірник № 18 (2014) СТРУКТУРА АСОЦІАТИВНОГО ПОЛЯ ПОЕТОНІМІВ Анотація  PDF
В. В. Серебрякова
 
Слов'янський збірник № 18 (2014) ФУНКЦІЇ САЙТОНІМІВ Анотація  PDF
М. Ю. Карпенко
 
Проблеми сучасного літературознавства № 25 (2017) Еллінсько-римська поетонімічна опозиція у поемі «Оргія» Лесі Українки Анотація  PDF
Тетяна Крупеньова
 
Рідне слово в етнокультурному вимірі 2015 ПРИКЛАДКИ-ЕТНОНІМИ В УКРАЇНСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРІ Анотація  PDF
Яна Коваль
 
Записки з ономастики № 20 (2017): Записки з ономастики / Opera in onomastica ОСОБЛИВОСТІ ОНОМАСТИКОНУ ТВОРІВ ТІНИ ГАЛЬЯНОВОЇ Анотація  PDF
Тетяна Іванівна КРУПЕНЬОВА
 
Записки з ономастики № 20 (2017): Записки з ономастики / Opera in onomastica ФУНКЦІЙНА ПАРАДИГМА АНТРОПОНІМІВ У ПОВІСТІ «МОРІТУРІ» І. БАГРЯНОГО Анотація  PDF
Евеліна Володимирівна БОЄВА
 
Рідне слово в етнокультурному вимірі 2015 СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ОЙКОНІМІЇ САМБІРЩИНИ Анотація  PDF
Віра Котович
 
Записки з ономастики № 20 (2017): Записки з ономастики / Opera in onomastica ВИКОРИСТАННЯ КВАЛІА-СТРУКТУР ДЛЯ СЕМАНТИЧНОГО ОПИСУ ПРОПРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ МОВИ Анотація  PDF
Євгенія Миколаївна БЄЛІЦЬКА
 
Записки з романо-германської філології № 2(35) (2015) Деякі аспекти вивчення топонімічних особливостей у курсі країнознавства Великобританії Анотація  PDF
О. Б. Алексєєва
 
Мова: класичне - модерне - постмодерне № 3 (2017): Мова: класичне - модерне - постмодерне Назви діаспорних футбольних команд як віддзеркалення тяглості українських національно-культурних традицій Анотація  PDF
Iryna Protsyk
 
1 - 22 з 22 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо