Пошук


 
Журнал Випуск Назва
 
Мова № 26 (2016) ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСУ Анотація  PDF
М. Ю. КАРПЕНКО
 
Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки Том 23, № 1(30) (2018) ОБРАЗ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ: КРИТИЧНИЙ ДИСКУРС-АНАЛІЗ ПОВІДОМЛЕНЬ ЗМІ Анотація
О. О. Проценко
 
Проблеми законності № 133 (2016) Правова ментальність: інтерпретації у науковому дискурсі Анотація  PDF
Ігор Олексійович Поліщук
 
Мова № 22 (2014) ПРО СИНТЕЗ ВІЙСЬКОВОГО ТА ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСІВ У ПОЕЗІЇ В. В. МАЯКОВСЬКОГО Анотація
Андрій Володимирович Уланов
 
Проблеми сучасного літературознавства № 15 (2011) МОДЕРНИЗМ КАК ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ГУМАНИТАРНОЙ МЫСЛИ. СТАТЬЯ ПЕРВАЯ Анотація
Надія Сподарець
 
Мова № 26 (2016) ФЕНОМЕН ГРОШЕЙ У ЛЕКСИКОГРАФІЧНОМУ ТА ДИСКУРСИВНОМУ АСПЕКТАХ Анотація
Т. В. ОХРІМЕНКО
 
Мова № 22 (2014) ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМ І ЗАСОБІВ КОМУНІКАЦІЇ В ЮРИДИЧНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ Анотація  PDF
Олена Юріївна Діомідова
 
Вісник НУ "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія Том 4, № 39 (2018) РИЗИК ЯК ГАВЕРНМЕНТАЛЬНА СТРАТЕГІЯ: СУСПІЛЬСТВО РИЗИКУ В УМОВАХ НОВОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПАРАДИГМИ Анотація  PDF
Віталій Володимирович Кривошеїн
 
Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського № 4 (2014): Інтегрований галузевий інформаційний ресурс: стан, проблеми, перспективи створення та забезпечення доступу Інформаційний простір і бібліотечне середовище: термінологічний дискурс Анотація  PDF
Юрій Іванович Артемов
 
Записки з українського мовознавства № 23 (2016) ОСНОВНІ ОЗНАКИ РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ ЯК СКЛАДНИКА ІНСТИТУЦІЙНОГО Анотація  PDF
О. М. Олексюк
 
Питання літературознавства № 87 (2013) Методологічна вага теорії іманентної інтерпретації Еміля Штайґера – українська монографія про найсуперечливішого зі швейцарських літературознавців ХХ ст. Анотація  PDF
Olha Chervinska
 
Записки з українського мовознавства № 21 (2014) КОМПОНЕНТИ РЕЛІГІЙНОГО ДИСКУРСУ Анотація  PDF
А. В. Гончаренко
 
Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Аудіовізуальне мистецтво і виробництво № 2 (2018) Сучасний медійний дискурс та роль у ньому журналістського розслідування Анотація  PDF
Igor Pecheranskyi, Khrystyna Vaskul
 
Слов'янський збірник № 18 (2014) БАГАТОЗНАЧНІСТЬ ЛЕКСЕМИ ВОДА У КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО ВЕСІЛЬНОГО ОБРЯДУ Анотація  PDF
О. В. Яковлєва
 
Слов'янський збірник № 20 (2016) МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТ ПОСТКОЛОНІАЛЬНИХ СТУДІЙ „УКРАЇНА – ПОЛЬЩА – ЄВРОПА” Анотація
Н. П. Малютіна, І. В. Нечиталюк
 
Мова № 22 (2014) МЕТАФОРИЧНА МОДЕЛЬ «БРАТИ» В РОСІЙСЬКОМУ МАС-МЕДІА ДИСКУРСI Анотація
Ганна Юріївна Леонова
 
Актуальні питання суспільних наук та історії медицини № 3 (2014): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Соціально-рольові, комунікативні та структурно-семантичні особливості медичного інституційного дискурсу Анотація  PDF
Dariia Orobchuk
 
Антропологічні виміри філософських досліджень № 8 (2015) ДИСКУРС ВЛАДИ І ДИСКУРС МАС У СУЧАСНІЙ ФІЛОСОФСЬКІЙ АНТРОПОЛОГІЇ: КУЛЬТУРНИЙ, БІОЛОГІЧНИЙ ТА РЕЛІГІЙНИЙ ВИМІРИ Анотація  PDF
S. R. Karpenko
 
Мова № 22 (2014) «БАЙДУЖІСТЬ, ІЗ ЯКОЇ ТЧЕТЬСЯ ТКАНИНА ЖИТТЯ»: «СЕРЕДНЯ ЛЮДИНА», СУБ’ЄКТ ПОВСЯКДЕННОСТІ Анотація
Олена Володимирівна Кардашова
 
Записки з українського мовознавства № 22 (2015) ЦІННІСНА ІЄРАРХІЯ МИТЦЯ У ПОЕЗІЇ В. СВІДЗИНСЬКОГО Анотація  PDF
Л. І. Яковенко
 
Мова № 29 (2018) АДВОКАТСЬКА ПРОМОВА ЯК СИНТЕЗ ІНСТИТУЦІЙНОГО ТА ПЕРСОНАЛЬНОГО ДИСКУРСІВ Анотація  PDF
В. І. Куковська
 
Мова № 20 (2013) САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ В ПОЕТИЧНОМУ ТА ПРОЗОВОМУ ДИСКУРСАХ В. МАЯКОВСЬКОГО: ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ Анотація
Марина Олександрівна Лаппо
 
Мова № 28 (2017) Прийоми синтаксичної гри в рекламному дискурсі України Анотація
Н. С. Собченко
 
Записки з українського мовознавства Том 1, № 24 (2017) «НА ЦІЛЕ ЖИТТЯ ЗАЛИШИВСЯ ГАРЯЧИМ ПРИХИЛЬНИКОМ КОПАНОГО М’ЯЧА». УКРАЇНСЬКА ФУТБОЛЬНА ЛЕКСИКА В ХУДОЖНІХ ТВОРАХ 30–40-Х РР. ХХ ст. Анотація  PDF
І. Р. Процик
 
Вісник Національного технічного університету України “КПІ”. Серія: Філологія. Педагогіка № 6 (2015) Проблема категоризації композиційно-мовленнєвих (дискурсивних) форм Анотація
T. B. Maslova
 
1 - 25 з 348 результатів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо