Пошук


 
Журнал Випуск Назва
 
Записки з українського мовознавства Том 1, № 24 (2017) ПРИКМЕТНИКОВІ ДИСТРИБУТИВНІ МОДЕЛІ ЛЕКСЕМИ «МІСТО» В ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ УКРАЇНСЬКИХ ПОСТМОДЕРНІСТІВ Анотація  PDF
К. О. Мікрюкова
 
Записки з українського мовознавства № 22 (2015) ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ЧОЛОВІЧИХ ТА ЖІНОЧИХ ОБРАЗІВ В ІСТОРИЧНОМУ РОМАНІ В. ШКЛЯРА «МАРУСЯ» Анотація  PDF
О. В. Антонюк, М. В. Плахотна
 
Записки з українського мовознавства № 23 (2016) МОВНА СТРУКТУРА ПЕЙЗАЖНОГО ОБРАЗУ «МІСТО» Анотація  PDF
К. О. Мікрюкова
 
Проблеми гуманітарних наук. Серія Філологія № 36 (2015) ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ СЛОВО (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ РАЇСИ ІВАНЧЕНКО «ОТРУТА ДЛЯ КНЯГИНІ») Анотація  PDF
Анна Огар
 
Мова № 23 (2015) СЕМАНТИКА ТА СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ ЕПІТЕТІВ ЛЕКСИКО- СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ «МІСТО» В ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ ПИСЬМЕННИКІВ-ПОСТМОДЕРНІСТІВ Анотація  PDF
Катерина Олександрівна МІКРЮКОВА
 
Вісник Національного технічного університету України “КПІ”. Серія: Філологія. Педагогіка № 6 (2015) Засоби перекладу тропів у романі Дж.Р.Р. Толкіна «The Hobbit, or There and Back Again» українською мовою Анотація
Yu. O. Zaichenko
 
Проблеми гуманітарних наук. Серія Філологія № 38 (2016) МОВНО-ЕСТЕТИЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ НЕБЕСНОГО ПРОСТОРУ В ПОЕТИЧНІЙ ПРАКТИЦІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст. Анотація  PDF
Алла Моргун, Лідія Прокопович
 
Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти № 8 (1) (2018) ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ПРОПЕДЕВТИЧНОГО ВИКЛАДАННЯ ОСНОВ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ (зображувально-виражальні засоби) Анотація  PDF
Valerii Syrotenko, Olena Bondarenko
 
Рідне слово в етнокультурному вимірі 2018 КОНТЕКСТНА СЕМАНТИКА АСОЦІАТУ ЧАС У МОВІ ПОЕЗІЇ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ТЕМАТИКИ Анотація  PDF
Ірина Гоцинець
 
Записки з романо-германської філології № 2(37) (2016) ВІДТВОРЕННЯ ФІГУР СУБСТИТУЦІЇ У ПРОЦЕСІ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ Анотація  PDF
С. А. Остапенко
 
Вісник Національного технічного університету України “КПІ”. Серія: Філологія. Педагогіка № 2 (2013) ЕКСПРЕСИВНІ ЗАСОБИ Й СТИЛІСТИЧНІ ПРИЙОМИ ВИРАЖЕННЯ ЕКСПРЕСИВНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ Анотація  PDF
Natalia Hlinka, O. Zaychenko
 
Рідне слово в етнокультурному вимірі 2016 ХУДОЖНІ ОЗНАЧЕННЯ ЯК ВИРАЗНИКИ ЕТНІЧНИХ СТЕРЕОТИПІВ В ІДІОСТИЛІ СИДОРА ВОРОБКЕВИЧА Анотація  PDF
Наталія Шатілова
 
1 - 12 з 12 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо