Пошук


 
Журнал Випуск Назва
 
Рідне слово в етнокультурному вимірі 2015 ВЧЕННЯ О.О. ПОТЕБНІ І РЕЛІКТИ ІНДОЄВРОПЕЙСЬКОЇ МИСЛИВСЬКОЇ ЛЕКСИКИ В АПЕЛЯТИВАХ І ОНІМАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ДАНІ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ Анотація  PDF
Йосип Осецький
 
Сучасні проблеми економіки і підприємництво № 14 (2014) Дослідження сутності поняття «ризик» як економічної категорії Анотація  PDF
Р. С. Яресько
 
Слов'янський збірник № 20 (2016) ДО ПИТАННЯ ПРО ВНЕСОК АКАДЕМІКА О. С. МЕЛЬНИЧУКА У ТЕОРІЮ І МЕТОДОЛОГІЮ ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНИХ ТА ЕТИМОЛОГІЧНИХ СТУДІЙ Анотація  PDF
Т. О. Черниш
 
Мова № 22 (2014) ЕТИМОЛОГІЯ СЛОВ’ЯНСЬКОГО *DЪŽDŽЬ У КОНТЕКСТІ РОСІЙСЬКОЇ ДІАЛЕКТНОЇ НОМІНАЦІЇ Анотація
Людмила Вадимівна Педченко
 
Записки з українського мовознавства № 22 (2015) ЕТИМОЛОГІЯ, СЛОВОТВІРНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОФІЦІЙНИХ НАЗВ АВТОМОБІЛІВ Анотація  PDF
А. П. Романченко, Н. М. Хрустик
 
Записки з українського мовознавства № 23 (2016) МАТЕРІАЛИ ДО ІСТИРИКО-ЕТИМОЛОГІЧНОГО СЛОВНИКА НАЗВ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ: КРАМАТОРСЬК (ДЕЯКІ ЗАУВАГИ ДО ПОХОДЖЕННЯ ОЙКОНІМА) Анотація  PDF
І. В. Єфименко
 
Записки з українського мовознавства Том 1, № 24 (2017) НАЗВИ АСТЕРОЇДІВ, УТВОРЕНІ ЛЕКСИКО-СИНТАКСИЧНИМ СПОСОБОМ Анотація  PDF
О. М. Андрішко
 
Українознавство № 1-2(62-63) (2017) Ще раз про перспективи індоіранських ономастичних студій (до дискусії історика й лінгвіста) Анотація  PDF
Serhii Nalyvaiko
 
Мова № 27 (2017) БІНАРНЕ СПРИЙНЯТТЯ СВІТУ ТА ЗАРОДЖЕННЯ ПЕРШИХ ЛІЧИЛЬНИХ ОДИНИЦЬ У ГЕРМАНСЬКИХ МОВАХ Анотація
Галина Юріївна ЯРМОЛОВИЧ
 
Слов'янський збірник № 18 (2014) ПОХОДЖЕННЯ ХОРОНІМІВ, УЖИВАНИХ НА ПОЗНАЧЕННЯ КРИМСЬКОГО ПІВОСТРОВА Анотація  PDF
В. В. Лучик
 
Мова № 28 (2017) Видалення германських числівників з індоєвропейської прамови Анотація
Г. Ю. Ярмолович
 
Записки з романо-германської філології № 2(39) (2017) СПОЧАТКУ БУЛО СЛОВО: WORD ЯК ЯДЕРНА ЛЕКСЕМА НОМІНАТИВНОГО ПОЛЯ КОНЦЕПТУ WORD Анотація  PDF
В. М. Смаглій
 
Проблеми гуманітарних наук. Серія Філологія № 38 (2016) СЕМАНТИЧНИЙ ОБШИР ЛЕКСЕМИ ВІРА: СЛОВНИКОВО-ДІАХРОННИЙ ТА ФРАЗЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ Анотація  PDF
Петро Мацьків
 
ScienceRise Том 10, № 1 (27) (2016) Внесок Ярослава-Богдана Рудницького у розвиток української топоніміки Анотація  PDF
Леся Олексіївна Гапон
 
Наукові праці. Філософія Том 257, № 245 (2015) ЗАМОВЛЯННЯ В СИСТЕМІ АРХАЇЧНИХ МАГІЧНИХ ПРАКТИК: СТРУКТУРНО-СЕМІОТИЧНИЙ АНАЛІЗ Анотація  PDF
І. В. Борисюк
 
Проблеми сучасного літературознавства № 25 (2017) Стаття як жанр журналістики Анотація  PDF
Марія Слюсаренко
 
Записки з романо-германської філології № 2(33) (2014) Англомовне лексико-семантичне поле «коштовне каміння» (мотиваційний аспект) Анотація  PDF
Л. В. Строченко
 
Вісник НТУУ "КПІ" Політологія. Соціологія. Право № 3(15) (2012) ЕТИМОЛОГІЯ ПОНЯТТЯ «ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ» У ВІТЧИЗНЯНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ Анотація  PDF
О. П. Крижанівська, О. О. Каленська
 
Проблеми гуманітарних наук. Серія Філологія № 38 (2016) ДИСКУРСИВНІ МОДУСИ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКОМОВНІЙ ДРАМІ Анотація  PDF
Олена Кульбабська
 
Записки з романо-германської філології № 1(38) (2017) Лексико-семантична група “facial hair” в мові (мотиваційний аспект) Анотація  PDF
Н. М. Мікава
 
Рідне слово в етнокультурному вимірі 2015 СИСТЕМА СЛОВНИКОВОЇ РОБОТИ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ПЕРЕДУМОВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ЗРОСТАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ Анотація  PDF
Світлана Луців
 
1 - 21 з 21 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо