Пошук


 
Журнал Випуск Назва
 
Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького ДПУ імені Івана Франка. Серія “Педагогіка” № 1/33 (2015) МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ВАЖЛИВИХ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ МИЛОСЕРДЯ У ШКОЛЯРІВ Анотація  PDF
Людмила Іваненко
 
Записки з українського мовознавства Том 2, № 24 (2017) ЛІНГВОКОГНІТИВНА ПРИРОДА КОНЦЕПТУ «ДОРОГА» ЯК РЕПРЕЗЕНТАНТА ПРОСТОРОВОГО КОДУ В ПОЕТИЦІ ТАРАСА ФЕДЮКА Анотація  PDF
Т. П. Вільчинська
 
Записки з романо-германської філології № 2(41) (2018) КОНЦЕПТ ПОРИ РОКУ/SEASONS У МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ ПЕРЛ БАК (на материалі роману «Земля») Анотація
К. С. Нетреба
 
Актуальні питання суспільних наук та історії медицини № 1 (2018): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Особливості епістолярної спадщини Т. Г. Шевченка Анотація  PDF
Larysa Shutak, Halyna Navchuk
 
Мова № 21 (2014) ОСОБЛИВОСТІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ КОНЦЕПТУ ДІМ / БУДИНОК У РАДЯНСЬКОМУ ТА СУЧАСНОМУ РОСІЙСЬКОМУ КІНЕМАТОГРАФІ Анотація
Марія Коссаковська-Марас
 
Записки з українського мовознавства № 22 (2015) ЦІННІСНА ІЄРАРХІЯ МИТЦЯ У ПОЕЗІЇ В. СВІДЗИНСЬКОГО Анотація  PDF
Л. І. Яковенко
 
Мова № 22 (2014) ОПОЗИЦІЯ ОБРАЗІВ ОБЛОМОВ/ШТОЛЬЦ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ВИБОРУ РОСІЇ Анотація
Юлія Юріївна Шевченко
 
Вісник Національного технічного університету України “КПІ”. Серія: Філологія. Педагогіка № 7 (2016) Актуалізація міжконцептуальних зв’язків концепту SEMANA SANTA в сучасній іспанській мові Анотація  PDF
M. Byba
 
Проблеми сучасного літературознавства № 15 (2011) ОБРАЗ «СВОЄЇ ТЕРИТОРІЇ» ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ АВТОРСЬКОГО СВІТОБАЧЕННЯ В ЕСЕЇСТИЦІ Ю. АНДРУХОВИЧА Анотація  PDF
Тетяна Шевченко
 
Мова № 21 (2014) ЛІНГВОКОНФЕСІОЛОГІЯ В СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ ГУМАНІТАРНОЇ ГНОСЕОСФЕРИ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ І ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ Анотація
Людмила Юріївна Буянова
 
Мова № 29 (2018) Соціолінгвістичні особливості публікацій британського жіночого журналу "Grazia" Анотація  PDF
Н. Г. Мойсеєнко, Л. В. Сізова
 
Мова № 26 (2016) ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АСОЦІАТИВНО- ВЕРБАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ЛЕКСЕМ ВЛАДА ТА ВЛАСТЬ Анотація  PDF
Г. С. ЯРОЦЬКА, О. С. ЄДЕР
 
Мова № 25 (2016) ВЕРБАЛІЗАТОРИ БАЗОВИХ ДИФЕРЕНЦІЙНИХ КОГНІТИВНИХ ОЗНАК КОНЦЕПТУ «ВІРА» ЯК СКЛАДНИКИ АСОЦІАТИВНОГО ПОЛЯ Анотація  PDF
О. В. ГОШОВСЬКА
 
Проблеми семантики слова, речення та тексту № 40 (2018): Проблеми семантики слова, речення та тексту ПОЛІСЕМАНТИЧНІСТЬ ЛЕКСЕМИ AGUANTE У СОЦІОЛЕКТІ ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКИХ ФУТБОЛЬНИХ ФАНАТІВ Анотація  PDF
Ольга Леонідівна Толстова
 
Слов'янський збірник № 19 (2015) ШЛЮБ ТА РОДИНА У СЛОВ’ЯНСЬКІЙ ФРАЗЕОЛОГІЧНІЙ КАРТИНІ СВІТУ Анотація  PDF
Н. Г. Ареф’єва
 
Питання літературознавства № 89 (2014) Художня модель хронотопу в антиутопічному жанрі другої половини ХХ століття Анотація  PDF
Yuriy Zhadanov, Inna Kulikova
 
Мова № 21 (2014) СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ ОДОРАТИВНИХ НАЗВ У ПОЕЗІЇ С. О. ЄСЕНІНА Анотація
Тетяна Іванівна Русенко
 
Проблеми сучасного літературознавства № 19 (2014) КОНЦЕПТ «ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ» В РАССКАЗЕ А. И. КУПРИНА «АНАФЕМА» Анотація  PDF
Галина Муту
 
Проблеми гуманітарних наук. Серія Філологія № 40 (2017) КЛЮЧОВІ КОНЦЕПТИ УКРАЇНСЬКОГО ДИСКУРСУ (концепти душа, серце, розум, доля, мати, любов/кохання, свобода) Анотація  PDF
Анна Огар
 
Проблеми сучасного літературознавства № 16 (2012) ЛІРИКА ЛЕСІ УКРАЇНКИ Й ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА СЕРЕДНЬОВІЧНА ЛІТЕРАТУРА: АСПЕКТИ МІЖТЕКСТОВОГО ДІАЛОГУ Анотація  PDF
Галина Левченко
 
Записки з українського мовознавства Том 2, № 24 (2017) ЗМІСТОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОНЦЕПТУ «ЛЮБОВ» В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Анотація  PDF
Н. О. Єщенко
 
Записки з українського мовознавства Том 2, № 24 (2017) ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ КОНЦЕПТУ «ЧЕСТЬ» Анотація  PDF
А. М. Варинська
 
Проблеми гуманітарних наук. Серія Філологія № 38 (2016) ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ СЛОВО В ПОЕЗІЇ ІВАНА ФРАНКА (на матеріалі збірки «З вершин і низин») Анотація  PDF
Марія Федурко, Анна Огар
 
Мова № 29 (2018) ЧАСТИНОМОВНІ ОЗНАКИ АНГЛІЙСЬКОГО ІМЕННИКА У СВІТЛІ ТЕОРІЇ ПРОТОТИПІВ Анотація
Н. Г. МОЙСЕЄНКО
 
Вісник Національного технічного університету України “КПІ”. Серія: Філологія. Педагогіка № 10 (2017) Поняттєво-ціннісний зміст концепту молодість (на матеріалі сучасного британсько-американського художнього дискурсу) Анотація  PDF
O. V. Beshlei
 
1 - 25 з 179 результатів 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо