Пошук


 
Журнал Випуск Назва
 
Записки з українського мовознавства Том 1, № 24 (2017) НОМІНАЦІЯ ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ У БОЙКІВСЬКИХ ГОВІРКАХ Анотація  PDF
О. І. Чаган
 
Записки з українського мовознавства Том 1, № 24 (2017) НАЗВИ ВЗУТТЯ ТА ЙОГО ЕЛЕМЕНТІВ У ГОВІРКАХ ПІДГАЄЧЧИНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація  PDF
О. І. Новіцька, Л. П. Шеремета
 
Мова № 21 (2014) ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЇ ГРУПИ «ДОЛЯ» В ДАВНЬОРУСЬКІЙ МОВІ (НА ПРИКЛАДІ СЛІВ СУД І СУДЬБА) Анотація
Анна Ріфівна Заріпова
 
Мова № 26 (2016) ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЇ ГРУПИ «НАЗВИ РИБ, РИБНИХ ПРОДУКТІВ І СТРАВ» У ДАВНЬОАНГЛІЙСЬКОМУ ТА СЕРЕДНЬОАНГЛІЙСЬКОМУ ПЕРІОДАХ Анотація  PDF
Т. В. ПОДСІКЕРА
 
ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія Том 21, № 1 (2018) ТИПОЛОГІЯ СЕМАНТИЧНИХ ПОЛІВ ПОРІВНЯННЯ ЗА ЗНАЧЕННЯМ ОБ’ЄКТА (на матеріалі роману-колажу Д. Кешелі “Родаки”) Анотація  PDF
Валентина Петрівна Заскалета
 
Слов'янський збірник № 19 (2015) НАЗВИ ТВАРИН ЯК ЛЕКСИЧНА БАЗА ТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ПРІЗВИЩ (НА МАТЕРІАЛІ ПРІЗВИЩ МЕШКАНЦІВ ТРОСТЯНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ) Анотація  PDF
К. О. Фартушняк
 
Записки з українського мовознавства № 21 (2014) ФУНКЦІОНАЛЬНО-ГРАМАТИЧНИЙ АСПЕКТ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ «МІСТО» В ХУДОЖНІХ ТВОРАХ ЛЮБКА ДЕРЕША Анотація  PDF
К. О. Мікрюкова
 
Проблеми гуманітарних наук. Серія Філологія № 40 (2017) РЕЛІГІЙНА ЛЕКСИКА В ПОЕТИЧНОМУ СЛОВНИКУ НЕОНІЛИ СТЕФУРАК Анотація  PDF
Роксолана Яцків
 
Мова № 21 (2014) ЭМОТИВНА ЛЕКСИКА, ЯКА ХАРАКТЕРИЗУЄ ЛЮДИНУ ЗА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ЗДІБНОСТЯМИ, У РОСІЙСЬКИХ ГОВІРКАХ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація
Людмила Олегівна Забольян
 
Наукові записки НаУКМА. Мовознавство Том 1 (2018): Наукові записки НаУКМА. Мовознавство Кольороназви в текстах інтернет-видань для жінок: походження, семантика, функції Анотація  PDF
Olena Kadochnikova
 
Новітня освіта 2015: Issue 3 Дослідження асоціацій у лінгвістиці Анотація
I. M. Akhmad
 
Проблеми гуманітарних наук. Серія Філологія № 36 (2015) ПРЕДМЕТНО-ЧУТТЄВА ОСНОВА СЛОВООБРАЗУ СЕРЦЕ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХІХ СТОЛІТТЯ Анотація  PDF
Христина Щепанська
 
Записки з романо-германської філології № 2(41) (2018) ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КOНЦEПТУ HAIR В АНГЛОМОВНИХ ФРAЗEOЛOГІЧНИХ СЛOВНИКAХ Анотація  PDF
Н. М. Мікава
 
Мова № 22 (2014) ДІЄСЛОВА, ЩО ПЕРЕДАЮТЬ ЗВУКОВИЙ АСПЕКТ МОВЛЕННЯ, У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ Анотація
Галина Михайлівна Васильєва, Марина Володимирівна Виноградова
 
ScienceRise Том 2 (2017) Cтруктурно-семантичний аспект дослідження лексико-семантичної групи «фізичний стан людини» в творах Петра Могили Анотація  PDF
Nataliya Toma
 
Наукові праці. Філологія. Мовознавство Том 253, № 241 (2015) ВІДАПЕЛЯТИВНІ ПРІЗВИЩА ПІВНІЧНО- ЗАХІДНОЇ МИКОЛАЇВЩИНИ КАТЕГОРІЇ «NOMINA IMPERSONALIA» (ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ) Анотація  PDF
О. В. Бурдунюк
 
Наукові праці. Філологія. Мовознавство Том 216, № 204 (2013) ПРО НОМІНАЦІЮ РИС ХАРАКТЕРУ ЛЮДИНИ В УКРАЇНСЬКИХ СХІДНОСТЕПОВИХ ГОВІРКАХ ПІВДЕННОЇ ДОНЕЧЧИНИ Анотація  PDF
Віктор Олександрович Дворянкін
 
Записки з романо-германської філології № 1(38) (2017) Лексико-семантична група “facial hair” в мові (мотиваційний аспект) Анотація  PDF
Н. М. Мікава
 
ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія Том 19, № 1 (2016) ПРЕФІКСАЛЬНО-СУФІКСАЛЬНІ ДЕРИВАТИ В СТРУКТУРІ СЛОВОТВІРНОЇ ПАРАДИГМИ ІМЕННИКА В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Анотація  PDF
З. О. ВАЛЮХ
 
1 - 19 з 19 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо