Пошук


 
Журнал Випуск Назва
 
Мова № 26 (2016) КУЛЬТУРНІ КОДИ З ОНІМНИМ КОМПОНЕНТОМ У КОМЕРЦІЙНІЙ ТЕЛЕРЕКЛАМІ: ВПЛИВОВИЙ АСПЕКТ Анотація  PDF
О. В. ЩЕРБАК
 
Філологічний часопис № 1 (2018) ВІДЕТНОНІМНІ НАЗВИ З ОСНОВОЮ "ЛЯХ" У ГОВІРКАХ БІЛОРУСІ Анотація
Наталя Точило
 
Філологічний часопис № 1 (2018) ОНІМ-ЗАГОЛОВОК НАРИСУ «ЗЕМЛЯ ПІД БІЛИМИ КРИЛАМИ» Анотація
Наталя Гуща
 
Записки з українського мовознавства Том 1, № 24 (2017) ТЕМПОРАЛЬНІ ЛЕКСИЧНІ МАРКЕРИ ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ХУДОЖНЬОГО ЧАСУ В ЖАНРІ ІСТОРИЧНОЇ ПРОЗИ Анотація  PDF
О. Ф. Немировська
 
Слов'янський збірник № 18 (2014) ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ОНОМАСТИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ Анотація  PDF
О. Ю. Карпенко, Н. М. Тхор, І. П. Попік
 
Проблеми гуманітарних наук. Серія Філологія № 36 (2015) ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ БІБЛІЄАНТРОПОНІМА МАРІЯ Анотація  PDF
Роксолана Яцків
 
Записки з українського мовознавства Том 1, № 24 (2017) ДО ПРОБЛЕМИ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА В ЛІНГВІСТИЦІ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ ЛІНИ КОСТЕНКО) Анотація  PDF
О. В. Яковлєва
 
Записки з українського мовознавства Том 1, № 24 (2017) ОНІМИ СВІТОВОГО КУЛЬТУРНОГО КОЛА У ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ М. ЗЕРОВА Анотація  PDF
Е. В. Боєва
 
Актуальні питання суспільних наук та історії медицини № 1 (2016): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Особливості постмодерністського тексту та їх вплив на онімний простір Анотація  PDF
Marta Maksymyuk
 
Записки з українського мовознавства Том 1, № 24 (2017) ОНІМІЯ ЦІННІСНОЇ КАРТИНИ СВІТУ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ, РОСІЙСЬКОЇ, АНГЛІЙСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ ФРАЗЕМІКИ) Анотація  PDF
Ж. В. Краснобаєва-Чорна
 
Записки з українського мовознавства № 21 (2014) ОСОБЛИВОСТІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ІМЕННИКА М. КОСОВА Анотація  PDF
С. П. Павелко
 
Слов'янський збірник № 21 (2017) СИМВОЛІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ МІФОНІМІВ В ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ ЛІТЕРАТУРИ XVIII ст. Анотація
О. В. Яковлєва
 
Слов'янський збірник № 19 (2015) ТОПОНІМИ ЯК БАЗА ТВОРЕННЯ ОКАЗІОНАЛЬНИХ ДЕРИВАТІВ Анотація  PDF
Е. Е. Мінкевич
 
Проблеми гуманітарних наук. Серія Філологія № 36 (2015) ВЛАСНЕ ІМ’Я В РОМАНІ ВІКТОРА ДОМОНТОВИЧА «ДОКТОР СЕРАФІКУС»: ФУНКЦІЇ ТА РІЗНОВИДИ Анотація  PDF
Марія Федурко
 
Проблеми сучасного літературознавства № 19 (2014) ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНТРОПОНІМІКОНУ ПРОЗОВИХ ТВОРІВ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ Анотація  PDF
Тетяна Крупеньова
 
Слов'янський збірник № 18 (2014) ДО ТЕРМІНА ПАРФУМОНІМ Анотація  PDF
Є. С. Біла
 
Слов'янський збірник № 18 (2014) ІСТОРИЧНІ ЗАСАДИ ПОЯВИ ТЕРМІНА ХРЕМАТОНІМ І МЕЖІ ХРЕМАТОНІМНОГО ПОЛЯ Анотація  PDF
Г. В. Ткаченко
 
Проблеми гуманітарних наук. Серія Філологія № 38 (2016) НАЦІОНАЛЬНО-ПОСТКОЛОНІАЛЬНА ЕКЛЕКТИКА: НАЗВИ ФУТБОЛЬНИХ КОМАНД У НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ Анотація  PDF
Ірина Процик
 
Слов'янський збірник № 18 (2014) ЕКСПЛІЦИТНІ ІНДИКАТОРИ ДЕОНІМІЗАЦІЇ ПРОПРІАЛЬНИХ НАЗВ У ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ТЕКСТІ Анотація  PDF
Г. Ю. Касім, Е. Е. Мінкевич
 
Проблеми гуманітарних наук. Серія Філологія № 38 (2016) ПОЕМА ІВАНА ФРАНКА «МОЙСЕЙ» ЯК ЛІНГВОМЕНТАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН Анотація  PDF
Марія Стецик
 
Наукові праці. Філологія. Мовознавство Том 278, № 266 (2016) ТРАНСОНІМІЗАЦІЯ ЗООНІМІВ У СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕРГОНІМІКОН Анотація  PDF
О. М. Сидоренко
 
Наукові праці. Філологія. Мовознавство Том 148, № 136 (2011) ДИНАМІКА НАЙУЖИВАНІШИХ ЧОЛОВІЧИХ ІМЕН МІСТА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ПРОТЯГОМ 1905-2005 РОКІВ Анотація  PDF
Оксана Олександрівна Горобець
 
Наукові праці. Філологія. Літературознавство Том 166, № 154 (2011) МІФОЛОГІЧНИЙ ПРОСТІР ПОВІСТІ «КОРОВА ЧАСУ, АБО НОВІ ПРИГОДИ ВУЖА ОНИСЬКА» ОЛЕКСАНДРА ДЕРМАНСЬКОГО Анотація  PDF
Ірина Євгеніївна Бойцун
 
Рідне слово в етнокультурному вимірі 2017 ОЙКОНІМИ: РОЗДУМИ ПРО СЕМАНТИКУ Анотація  PDF
Віра Котович
 
Записки з ономастики № 20 (2017): Записки з ономастики / Opera in onomastica ВІДОНІМНІ МІКРОТОПОНІМИ СЕЛИЩ ЩЕРБИНІВКА І ПЕТРІВКА МІСТА ТОРЕЦЬКА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація  PDF
Любомир Васильович СЕГІН
 
1 - 25 з 30 результатів 1 2 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо