Пошук


 
Журнал Випуск Назва
 
Записки з українського мовознавства № 23 (2016) НЕКРОЛОГ І СПІВЧУТТЯ ЯК МОВЛЕННЄВІ ЖАНРИ РИТУАЛЬНОГО ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ Анотація  PDF
Л. І. Стрій
 
Записки з українського мовознавства Том 2, № 24 (2017) ПОДЯКА ЯК РИТУАЛЬНИЙ МОВЛЕННЄВИЙ ЖАНР ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ Анотація  PDF
Л. І. Стрій
 
Записки з українського мовознавства Том 2, № 24 (2017) ТИПОЛОГІЯ КОНФЛІКТНИХ СТРАТЕГІЙ В ІНТЕРАКТИВНІЙ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІТИКІВ Анотація  PDF
Л. В. Завальська
 
Записки з українського мовознавства Том 2, № 24 (2017) ПРИНЦИПИ ТЕКСТОТВОРЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПРОГРАМИ ЯК МОВЛЕННЄВОГО ЖАНРУ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ Анотація  PDF
Н. В. Кондратенко
 
Записки з українського мовознавства № 23 (2016) ПОЛІТИЧНИЙ СЛОГАН В АСПЕКТІ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ГЕНОЛОГІЇ: ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ Анотація  PDF
О. С. Билінська
 
Записки з українського мовознавства № 23 (2016) ТИПОЛОГІЯ КОМУНІКАТИВНИХ РОЛЕЙ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИКІВ В ІНТЕРАКТИВНОМУ СПІЛКУВАННІ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЛІТИЧНИХ ТОК-ШОУ) Анотація  PDF
Л. В. Завальська
 
Вісник Національного технічного університету України “КПІ”. Серія: Філологія. Педагогіка № 5 (II) (2015): Special Issue Лінгвістична реалізація комунікативних стратегій і тактик впливу в англомовному дискурсі Анотація
Ya. V. Byalkivska, A. I. Piddema
 
Записки з українського мовознавства Том 2, № 24 (2017) ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ МОВЛЕННЄВОГО ВПЛИВУ В СИНКРЕТИЧНИХ ЖАНРАХ ПОЛІТИЧНОГО АГІТАЦІЙНОГО ДИСКУРСУ Анотація  PDF
О. С. Билінська
 
Наукові праці. Державне управління Том 267, № 255 (2016) ВАСИЛЬЧИКОВ А. І. ПРО МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ Анотація
О. Н. Євтушенко, Л. Є. Євтушенко
 
Слов'янський збірник № 20 (2016) МАКРОСИНТАКСИС УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІТИЧНОГО МОВЛЕННЯ Анотація  PDF
Н. В. Кондратенко
 
Слов'янський збірник № 21 (2017) ІМІДЖЕВО-ПРЕЗЕНТАЦІЙНІ ЖАНРИ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ Анотація  PDF
Н. В. Кондратенко
 
Наукові праці. Політологія Том 204, № 192 (2012) ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ РІЗНОВИД ПОЛІТИЧНОЇ ДИСКУРСИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ Анотація  PDF
Євгенія Сергіївна Артьомова
 
Наукові праці. Політологія Том 228, № 216 (2014) Евфемізація сучасного англомовного політичного дискурсу США Анотація  PDF
Наталія Олександрівна Євтушенко
 
Актуальні питання суспільних наук та історії медицини № 3 (2017): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Гендерний компонент в політичних виступах Д. Трампа і Х. Клінтон (На матеріалі використання алюзій) Анотація  PDF
Oksana Makovska, Mykhailo Vakhotskyi
 
Слов'янський збірник № 18 (2014) СТРУКТУРНО-КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНАВГУРАЦІЙНОЇ ПРОМОВИ ЯК ЖАНРУ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ Анотація  PDF
Л. І. Стрій
 
Слов'янський збірник № 18 (2014) НЕОЛОГІЗАЦІЯ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ: ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ Анотація  PDF
Н. В. Кондратенко
 
Актуальні питання суспільних наук та історії медицини № 1 (2017): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Стилістичні засоби вербалізації алюзії в президентських промовах Авраама Лінкольна Анотація  PDF
Mykhailo Vakhotskyi, Oksana Makovska
 
Слов'янський збірник № 18 (2014) КРЕАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АНТРОПОНІМІВ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ (МІНЛИВІСТЬ VS СТІЙКІСТЬ) Анотація
В. В. Горбань
 
Мова № 21 (2014) ВЕРБАЛЬНІ АСПЕКТИ АГОНАЛЬНОСТІ ЯК ПАРАМЕТРА ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ Анотація  PDF
Наталія Василівна Кондратенко
 
Вісник НТУУ "КПІ" Політологія. Соціологія. Право № 1(13) (2012) СЕМАНТИКА ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ Анотація  PDF
С. Кривенко
 
Філологічний вісник № 1 (2011): ЮРІЙ ШЕВЕЛЬОВ — філолог, мислитель, інтелігент Політичний дискурс у добу змін (на прикладі концептуальної метафори міжособистісних взаємин) Анотація  PDF
Галина Михайлівна Яворська
 
Наукові праці. Політологія Том 204, № 192 (2012) МОВНО-ПОЛІТИЧНИЙ КОМПОНЕНТ СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ В УКРАЇНІ Анотація  PDF
Віра Миколаївна Ярошенко
 
Наукові праці. Політологія Том 175, № 163 (2011) ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС І ПУБЛІЧНА СФЕРА: ЗМІСТ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ Анотація  PDF
Олексій Анатолійович Третяк
 
Мова № 25 (2016) КОНТРАСТИВНА СПЕЦИФІКА ЖІНОЧОГО МОВЛЕННЯ В ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ІСПАНІЇ, ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ Й УКРАЇНИ Анотація
В. А. ЧЕРНЯКОВА
 
Наукові праці. Філологія. Мовознавство Том 253, № 241 (2015) ПОЛІТИЧНИЙ ТЕКСТ ЯК ЗАСІБ ЕКСПЛІКАЦІЇ ПОТЕНЦІЙ МОВНОГО ЗНАКА Анотація  PDF
Л. Л. Семененко
 
1 - 25 з 44 результатів 1 2 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо