Пошук


 
Журнал Випуск Назва
 
Записки з українського мовознавства Том 1, № 24 (2017) НАЗВИ ВЗУТТЯ ТА ЙОГО ЕЛЕМЕНТІВ У ГОВІРКАХ ПІДГАЄЧЧИНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація  PDF
О. І. Новіцька, Л. П. Шеремета
 
Мова № 25 (2016) МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ЗІСТАВНО-ТИПОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ СИСТЕМИ ЦІННОСТЕЙ ВІДДАЛЕНО СПОРІДНЕНИХ І НЕСПОРІДНЕНИХ МОВ Анотація  PDF
Т. В. СОРОКА
 
Записки з українського мовознавства № 23 (2016) МЕТОНІМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ В СЕМАНТЕМАХ НЕПОХІДНИХ НАЗВ ТВАРИН Анотація  PDF
В. М. Пітель, В. І. Пітель
 
Записки з українського мовознавства № 23 (2016) СЕМАНТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СЛОВА В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ Анотація  PDF
А. Л. Порожнюк
 
Мова № 23 (2015) СЕМАНТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АКСІОНОМЕНІВ ІЗ СЕРЕДНІМ СТУПЕНЕМ ПОЛІСЕМІЇ ЯК ЦІННІСНО-ЗУМОВЛЕНИХ СКЛАДНИКІВ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ ЕТНОЛІНГВОКУЛЬТУРИ Анотація  PDF
Тетяна Вячеславівна СОРОКА
 
Мова № 20 (2013) ДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНСЬКИХ ГОВІРКАХ ПІВНОЧІ МОЛДОВИ: ЛЕКСИКА ЖИТЛОВОГО КОМПЛЕКСУ Анотація  PDF
Діана Анатоліївна Ігнатенко
 
Мова № 21 (2014) ТИПОЛОГІЯ КОЛЬОРОПОЗНАЧЕНЬ ДЕКОРАТИВНОЇ КОСМЕТИКИ У СУЧАСНІЙ РЕКЛАМІ Анотація
Тетяна Олександрівна Хейлік, Вікторія Володимирівна Горлачова
 
Мова № 24 (2015) КІЛЬКІСНА ТА ЯКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМ АКСІОНОМЕНІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ Анотація  PDF
Тетяна Вячеславівна СОРОКА
 
Новітня освіта 2015: Issue 3 Дослідження асоціацій у лінгвістиці Анотація
I. M. Akhmad
 
Наукові праці. Філологія. Мовознавство Том 221, № 209 (2014) Структурна модель лексико-семантичного поля «підліток» у тетралогії Марини Павленко «Русалонька із 7-в» як репрезентант ідеї лексичної неперервності Анотація  PDF
Олена Вікторівна Крутоголова, Катерина Юріївна Гладченко
 
Слов'янський збірник № 18 (2014) СЕМАНТИЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПРИЙМЕННИКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПІДСТИЛЮ: ОБСТАВИННІ ВІДНОШЕННЯ Анотація  PDF
С. В. Салєхова
 
Наукові праці. Філологія. Мовознавство Том 255, № 243 (2015) СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ ЯК ДИНАМІЧНИЙ ПРОЦЕС Анотація  PDF
О. В. Крутоголова
 
Наукові праці. Філологія. Мовознавство Том 216, № 204 (2013) ПРО НОМІНАЦІЮ РИС ХАРАКТЕРУ ЛЮДИНИ В УКРАЇНСЬКИХ СХІДНОСТЕПОВИХ ГОВІРКАХ ПІВДЕННОЇ ДОНЕЧЧИНИ Анотація  PDF
Віктор Олександрович Дворянкін
 
Наукові праці. Філологія. Мовознавство Том 195, № 183 (2012) ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ В СЕМАНТИЦІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ПРО ПРАЦЮ Анотація  PDF
Є. В. Богданова
 
Проблеми гуманітарних наук. Серія Філологія № 38 (2016) ПОЕТИЧНИЙ ОБРАЗ ЩАСТЯ В ЛЕМКІВСЬКИХ ПІСНЯХ Анотація  PDF
Наталія Лісняк
 
ScienceRise Том 2 (2017) Cтруктурно-семантичний аспект дослідження лексико-семантичної групи «фізичний стан людини» в творах Петра Могили Анотація  PDF
Nataliya Toma
 
Схід № 1(121) (2013) Фрагментований суб'єкт Ю. Кристевої Анотація  PDF
Violeta Skyrtach
 
Записки з романо-германської філології № 2(39) (2017) СПОЧАТКУ БУЛО СЛОВО: WORD ЯК ЯДЕРНА ЛЕКСЕМА НОМІНАТИВНОГО ПОЛЯ КОНЦЕПТУ WORD Анотація  PDF
В. М. Смаглій
 
Записки з романо-германської філології № 1(40) (2018) КОНСТРУЮВАННЯ НОМІНАТИВНОГО ПОЛЯ КОНЦЕПТУ: ЕТАПИ ТА ОДИНИЦІ Анотація  PDF
І. М. Колегаєва
 
Рідне слово в етнокультурному вимірі 2015 «ЖИТТЯ ЛЮДСЬКОГО СОНЦЕ НЕВЕЧЕРНЕ…» (символічне навантаження лексеми любов у поезіях Івана Франка) Анотація  PDF
Лілія Явір, Ганна Іваночко
 
ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія Том 18, № 2 (2015) ДЕФОРМАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ: МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ Анотація  PDF
Н. Г. СІДЕНКО
 
ScienceRise Том 2 (2018) Історичний компонент концепту BRITISH INDIA Анотація  PDF
Victoria Drobotun
 
Мова: класичне - модерне - постмодерне № 3 (2017): Мова: класичне - модерне - постмодерне Структурно-семантична організація лексико-семантичного мікрополя «повага» в сучасній українській мові Анотація  PDF
Kateryna Blyzniuk
 
Рідне слово в етнокультурному вимірі 2015 ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ГРІХ У ПРОЗІ МАРІЇ МАТІОС Анотація  PDF
Леся Баранська
 
1 - 24 з 24 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо