Пошук


 
Журнал Випуск Назва
 
Записки з українського мовознавства Том 2, № 24 (2017) КЛЮЧОВІ СЛОВА ЯК ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ СУГЕСТОГЕНИ УКРАЇНСЬКОМОВНИХ ПРОПОВІДЕЙ Анотація  PDF
А. В. Серебрич
 
Записки з романо-германської філології № 2(33) (2014) Особливості утворення та функціонування семантичних неологізмів англійської мови в сфері інтернет-комунікації Анотація  PDF
О. І. Дзюбіна
 
Записки з українського мовознавства Том 1, № 24 (2017) НОМІНАЦІЯ ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ У БОЙКІВСЬКИХ ГОВІРКАХ Анотація  PDF
О. І. Чаган
 
Записки з українського мовознавства Том 1, № 24 (2017) СЕМАНТИКО-СТРУКТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛАСНЕ СКЛАДНИХ ПРИКМЕТНИКІВ ДАВНЬОУКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Анотація  PDF
Р. О. Коца
 
Записки з українського мовознавства Том 2, № 24 (2017) ЛІНГВОКРЕАТИВНІСТЬ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ: ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ Анотація  PDF
А. П. Романченко
 
Наукові праці. Педагогіка Том 245, № 233 (2014) ФОНЕТИЧНА МОТИВАЦІЯ АКСІОЛОГІЧНО МАРКОВАНИХ КОМПОЗИТНИХ НОМІНАЦІЙ В АНГЛІЙСЬКІЙ І УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ Анотація  PDF
Л. С. Ніколаєнко
 
Проблеми семантики слова, речення та тексту № 40 (2018): Проблеми семантики слова, речення та тексту ПОЛІСЕМАНТИЧНІСТЬ ЛЕКСЕМИ AGUANTE У СОЦІОЛЕКТІ ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКИХ ФУТБОЛЬНИХ ФАНАТІВ Анотація  PDF
Ольга Леонідівна Толстова
 
Вісник Національного технічного університету України "КПІ". Філософія. Психологія. Педагогіка № 1 (37) (2013) ЗАЛУЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ ДО ГРАФІТІ-ДИСКУРСУ ЯК ШЛЯХ ПОДОЛАННЯ ВАНДАЛІЗМУ Анотація  PDF
Зося Вадимівна Кайс
 
Мова № 20 (2013) КОГНІТИВНА СЕМАНТИКА ПРЕДИКАТІВ ОКАЗАТЬСЯ, ОКАЗЫВАТЬСЯ В ДИСКУРСИВНОМУ РЕЖИМІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ Анотація
Олена Вадимівна Чернцова
 
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури № 1-2 (2013) Основи проектування відкритих просторів житлових районів Анотація  PDF
S. I. Podolynnyy, N. Kashirina
 
Записки з українського мовознавства Том 1, № 24 (2017) СИНТАКСИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ ПОРІВНЯЛЬНОЇ МОДАЛЬНОСТІ З ПОЕТОНІМНИМ КОМПОНЕНТОМ У ПОСТМОДЕРНОМУ ДИСКУРСІ МАРІЇ МАТІОС Анотація  PDF
Н. М. Бербер
 
Записки з українського мовознавства Том 1, № 24 (2017) КОНОТАТИВНА СЕМАНТИКА В СУЧАСНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ТЕРМІНІ Анотація  PDF
Я. П. Яремко
 
Мова № 22 (2014) ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ КОМПОНЕНТИ ЗНАЧЕННЯ КОЛОРАТИВІВ Анотація
Ірина Анатоліївна Герасименко
 
Наукові праці. Філологія. Мовознавство Том 221, № 209 (2014) Семантика часу і простору: особливості, стан та проблеми дослідження в українському мовознавстві Анотація  PDF
Ольга Богданівна Бачишина
 
Схід № 4(130) (2014) Теорема про онтологічну випадковість можливих світів: у захист релятивізму відносно онтології можливих світів Анотація
Mstislav Kazakov
 
Записки з українського мовознавства № 23 (2016) ОДОРАТИВНА ЛЕКСИКА: КЛАСИФІКАЦІЯ, СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ ІРЕН РОЗДОБУДЬКО) Анотація  PDF
С. В. Форманова
 
Слов'янський збірник № 19 (2015) ЛЕКСИКА НА ПОЗНАЧЕННЯ ЯВИЩ НЕМАТЕРІАЛЬНОГО СВІТУ В УКРАЇНСЬКИХ ТА ПОЛЬСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЯХ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЗНИКНЕННЯ Анотація  PDF
Л. І. Яковенко
 
Записки з українського мовознавства № 21 (2014) КЛЮЧОВІ СЛОВА ЯК СЕМАНТИЧНІ ЦЕНТРИ РЕКЛАМНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ В СУГЕСТИВНОМУ ДИСКУРСІ Анотація  PDF
О. М. Олексюк
 
Вісник Одеського національного університету. Психологія Том 15, № 9 (2010) Семантичні коди професійної культури менеджера Анотація
О. В. Дробот
 
Слов'янський збірник № 19 (2015) РЕКЛАМНІ ПОВІДОМЛЕННЯ В АСПЕКТІ СУГЕСТИВНОГО ДИСКУРСУ Анотація  PDF
О. М. Олексюк
 
Мова № 21 (2014) ОБРАЗ КВІТКИ У РОСІЙСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ Анотація
Жунь Лі
 
Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія № 1(11) (2018): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕЛЕМЕНТІВ ЗНАКОВОГО ВІДНОШЕННЯ «ОСНОВА ТА «ІНТЕРПРЕТАНТ» В СЕМІОТИЦІ У. ЕКО ТА Г. СОНЕССОНА Анотація  PDF
Павло Юрійович Храпко
 
Рідне слово в етнокультурному вимірі 2015 ДО ПИТАННЯ ПРО ВИТОКИ НУЛЬСУФІКСАЛЬНОЇ ДЕРИВАЦІЇ ІМЕННИКА (СУФІКС -ja) Анотація  PDF
Петро Білоусенко
 
Питання культурології № 33 (2017) ІНШОКУЛЬТУРНІ ІНВАЗІЇ В ОРНАМЕНТАЦІЇ ПОСУДУ МЕШКАНЦІВ ЛІСОСТЕПУ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ПОЧАТКУ ДОБИ ЗАЛІЗА Анотація  PDF
Anatolii Shcherban
 
Слов'янський збірник № 18 (2014) СЕМАНТИЧНІ ПРІОРИТЕТИ МОРФОЛОГІЧНИХ КАТЕГОРІЙ У СОЦІАЛЬНІЙ РЕКЛАМІ Анотація  PDF
М. С. Славінська
 
1 - 25 з 115 результатів 1 2 3 4 5 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо