Пошук


 
Журнал Випуск Назва
 
Записки з українського мовознавства Том 2, № 24 (2017) КЛЮЧОВІ СЛОВА ЯК ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ СУГЕСТОГЕНИ УКРАЇНСЬКОМОВНИХ ПРОПОВІДЕЙ Анотація  PDF
А. В. Серебрич
 
Записки з українського мовознавства Том 2, № 24 (2017) СУГЕСТІЯ І МАНІПУЛЯЦІЯ: СПІЛЬНІ Й ВІДМІННІ ОЗНАКИ РІЗНОВИДІВ (ВИДІВ) КОМУНІКАТИВНОГО ВПЛИВУ Анотація  PDF
Н. В. Кутуза
 
Записки з українського мовознавства Том 2, № 24 (2017) НЕЙРОЛІНГВІСТИЧНА МІЛТОН-МОДЕЛЬ У СИСТЕМІ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ СУГЕСТІЇ Анотація  PDF
Т. Ю. Ковалевська
 
Записки з українського мовознавства № 22 (2015) СУГЕСТИВНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕКЛАМНИХ СЛОГАНІВ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ Анотація  PDF
Н. В. Кутуза
 
Записки з українського мовознавства № 22 (2015) БАЗОВІ ІДЕЇ НЕЙРОЛІНГВІСТИЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ: ШЛЯХИ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ Анотація  PDF
Т. Ю. Ковалевська
 
Записки з українського мовознавства Том 2, № 24 (2017) ВЕРБАЛЬНИЙ ВПЛИВ У ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІЙНАХ: ІДЕНТИФІКАЦІЯ СУГЕСТИВНИХ ПАТЕРНІВ Анотація
А. В. Ковалевська
 
Записки з українського мовознавства № 23 (2016) НЕЙРОЛІНГВІСТИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ МЕТАПРОГРАМНИХ СТРАТЕГІЙ ОСОБИСТОСТІ Анотація  PDF
Т. Ю. Ковалевська
 
Записки з українського мовознавства № 23 (2016) ВПЛИВОВА СПЕЦИФІКА КОМУНІКАТИВНИХ ІНТЕРАКЦІЙ СЕКТАНТСЬКОГО ДИСКУРСУ (НА МАТЕРІАЛІ ПРОПОВІДЕЙ САНДЕЯ АДЕЛАДЖИ) Анотація  PDF
О. В. Климентова
 
Записки з українського мовознавства № 21 (2014) КЛЮЧОВІ СЛОВА ЯК СЕМАНТИЧНІ ЦЕНТРИ РЕКЛАМНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ В СУГЕСТИВНОМУ ДИСКУРСІ Анотація  PDF
О. М. Олексюк
 
Слов'янський збірник № 19 (2015) РЕКЛАМНІ ПОВІДОМЛЕННЯ В АСПЕКТІ СУГЕСТИВНОГО ДИСКУРСУ Анотація  PDF
О. М. Олексюк
 
Записки з українського мовознавства № 21 (2014) ТЕХНІКИ КОМУНІКАТИВНОЇ СУГЕСТІЇ В НЕЙРОЛІНГВІСТИЧНОМУ ПРОГРАМУВАННІ Анотація  PDF
Т. Ю. Ковалевська
 
Записки з українського мовознавства № 21 (2014) СПРИЙНЯТТЄВІ АКТИВАТОРИ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ В АСПЕКТІ МЕДІАВПЛИВУ Анотація  PDF
І. В. Лакомська
 
Записки з українського мовознавства № 21 (2014) МОДЕЛЮВАННЯ СУГЕСТИВНИХ ЕФЕКТІВ У ПОЛІТИЧНІЙ РЕКЛАМНІЙ КАМПАНІЇ Анотація  PDF
А. В. Ковалевська
 
Проблеми сучасного літературознавства № 17 (2013) КОДЫ РУССКОГО АВАНГАРДА В ЛИРИЧЕСКИХ ЦИКЛАХ М. ЦВЕТАЕВОЙ 1920-х ГОДОВ Анотація
Светлана Фокина
 
Актуальні питання суспільних наук та історії медицини № 3 (2014): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Соціально-рольові, комунікативні та структурно-семантичні особливості медичного інституційного дискурсу Анотація  PDF
Dariia Orobchuk
 
Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони № 2(23) (2015) Інтернет як нове середовище сугестивного маніпулятивного впливу Анотація
Микола Миколайович Присяжнюк, Олександр Сергійович Шимчук
 
Мова № 20 (2013) ПРИЙОМИ МОВЛЕННЄВОГО ВПЛИВУ В РЕКЛАМНИХ ТЕКСТАХ В. МАЯКОВСЬКОГО Анотація
Лариса Василівна Шевчук
 
Слов'янський збірник № 21 (2017) ГРАМАТИЧНІ ІГРЕМИ ЯК ЗАСІБ „КОМУНІКАТИВНОГО ЗВАБЛЕННЯ” Анотація
В. В. Горбань
 
Слов'янський збірник № 18 (2014) МОДАЛЬНІСНЕ РЕДАГУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОПТИМІЗАЦІЇ СУГЕСТИВНОГО ЕФЕКТУ РЕКЛАМИ Анотація  PDF
А. В. Ковалевська
 
Рідне слово в етнокультурному вимірі 2017 ФРАНКОВА ТЕОРІЯ СУГЕСТІЇ: КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ Анотація
Ярослав Яремко, Наталія Лужецька
 
Наукові праці. Філологія. Мовознавство Том 253, № 241 (2015) РЕКЛАМНІ ПОВІДОМЛЕННЯ В АСПЕКТІ СУГЕСТИВНОГО ДИСКУРСУ Анотація  PDF
О. М. Олексюк
 
Записки з українського мовознавства № 25 (2018) АЛГОРИТМ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ПАТОГЕННИХ ТЕКСТІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВОЄН Анотація
А. V. Kovalevska
 
Записки з українського мовознавства № 25 (2018) ВЕРБАЛЬНІ МАРКЕРИ ПРОФІЛЮ АДРЕСАТА ЯК АКТИВАТОРИ ВПЛИВУ ТА ІНДИКАТОРИ СЕМІОТИЧНОЇ ГЕНЕЗИ КОМУНІКАТИВНИХ КОДІВ У КОМЕРЦІЙНІЙ ТЕЛЕРЕКЛАМІ Анотація  PDF
О. В. Щербак
 
Записки з українського мовознавства № 25 (2018) ПСИХОЛІНГВАЛЬНА ТЕКТОНІКА КОМУНІКАТИВНОГО ВПЛИВУ Анотація  PDF
Т. Ю. Ковалевська
 
Наукові праці. Філологія. Мовознавство Том 219, № 207 (2013) Конотація приголосного [в] в українському поетичному дискурсі середини ХХ ст. Анотація  PDF
Людмила Федорівна Українець
 
1 - 25 з 27 результатів 1 2 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо