Пошук


 
Журнал Випуск Назва
 
Записки з українського мовознавства № 22 (2015) АКСІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З НАЙМЕНУВАННЯМИ ОДЯГУ ТА ЙОГО ДЕТАЛЕЙ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Анотація  PDF
О. А. Войцева
 
Мова № 26 (2016) ЗООМОРФНА ЛЕКСИКА У ФРАЗЕОЛОГІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ Анотація  PDF
О. М. ГЕРКЕРОВА, К. В. КОВАЛЬ
 
Записки з українського мовознавства № 22 (2015) МІЖМОВНІ СЕМАНТИЧНІ СПІВВІДНОШЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ЛЮДИНУ В УКРАЇНСЬКІЙ, РОСІЙСЬКІЙ ТА НІМЕЦЬКІЙ МОВАХ Анотація  PDF
А. Л. Порожнюк, В. В. Горбань
 
Мова № 22 (2014) СВАТАННЯ У СЛОВ’ЯНСЬКІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ Анотація
Наталія Георгіївна Ареф’єва
 
Записки з українського мовознавства № 21 (2014) УКРАЇНСЬКИЙ КОМПОНЕНТ У ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГІЧНІЙ СИСТЕМІ РОСІЙСЬКОГО МОВЛЕННЯ ОДЕСИ Анотація  PDF
Є. М. Степанов
 
Мова № 22 (2014) СТИЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКСПРЕСИВНОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ІЗ ЗНАЧЕННЯМ ЛОКАТИВНОСТІ Анотація  PDF
Людмила Вячеславівна Романюк
 
Мова № 28 (2017) Сценарна специфіка регіональної фразеології Анотація
Є. М. Степанов
 
Проблеми гуманітарних наук. Серія Філологія № 40 (2017) АНТРОПОНІМИ Й ТЕОНІМИ ЯК МОТИВУВАЛЬНА ТА ДЕРИВАЦІЙНА БАЗА СЛОВ’ЯНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ: ЛЕКСИКОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ Анотація  PDF
Антон Смерчко
 
Слов'янський збірник № 19 (2015) ШЛЮБ ТА РОДИНА У СЛОВ’ЯНСЬКІЙ ФРАЗЕОЛОГІЧНІЙ КАРТИНІ СВІТУ Анотація  PDF
Н. Г. Ареф’єва
 
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка № 1 (2017): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка ОЗНАЙОМЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ФРАЗЕОЛОГІЧНИМ БАГАТСТВОМ РІДНОЇ МОВИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ) Анотація  PDF
Olha Rusakova
 
Мова № 23 (2015) СТРУКТУРНО-ГРАМАТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ІЗ СОМАТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ Анотація  PDF
Юлія Володимирівна БІЛОУС
 
Актуальні питання суспільних наук та історії медицини № 1 (2016): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Ментальні акценти у діалектному мовленні буковинців Анотація  PDF
Natalia Rusnak, Yulia Rusnak
 
Проблеми гуманітарних наук. Серія Філологія № 38 (2016) СЕМАНТИЧНИЙ ОБШИР ЛЕКСЕМИ ВІРА: СЛОВНИКОВО-ДІАХРОННИЙ ТА ФРАЗЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ Анотація  PDF
Петро Мацьків
 
Мова № 25 (2016) МЕТАФОРИЗАЦІЯ ТА МЕТОНІМІЗАЦІЯ ЯК КОГНІТИВНО-СЕМАНТИЧНІ МЕХАНІЗМИ НЕОЛОГІЗАЦІЇ НІМЕЦЬКОЇ СОМАТИЧНОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ Анотація  PDF
І. О. ТАРАБА
 
Мова № 27 (2017) ФРАЗЕОЛОГІЧНА КАРТИНА СВІТУ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЛІНГВОКУЛЬТУРНИХ КОДІВ (на матеріалі російських говірок Одещини) Анотація
Наталія Георгіївна АРЕФЬЄВА
 
Наукові праці. Філологія. Мовознавство Том 195, № 183 (2012) ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ ИРОНИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ СОВРЕМЕННЫХ САТИРИКОВ Анотація
А. Р. Габідулліна
 
Наукові праці. Філологія. Мовознавство Том 219, № 207 (2013) Відображення психологічних показників протікання емоцій у фразеологічних одиницях (на матеріалі німецької мови) Анотація  PDF
Наталія Геннадіївна Махоніна
 
Наукові праці. Філологія. Мовознавство Том 253, № 241 (2015) ФРАЗЕОСЕМАНТИЧНА ФІКСАЦІЯ ЕТНОКУЛЬТУРНИХ УЯВЛЕНЬ АНГЛІЙЦІВ І УКРАЇНЦІВ «ПРО СЕБЕ» Анотація  PDF
М. О. Шутова
 
Наукові праці. Філологія. Мовознавство Том 195, № 183 (2012) СПЕЦИФІКА УКРАЇНСЬКИХ ПАРАЛІНГВАЛЬНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ІНВЕКТИВНОГО ЗМІСТУ Анотація  PDF
Г. Г. Демиденко
 
Наукові праці. Філологія. Мовознавство Том 195, № 183 (2012) ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ В СЕМАНТИЦІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ПРО ПРАЦЮ Анотація  PDF
Є. В. Богданова
 
Наукові праці. Філологія. Мовознавство Том 148, № 136 (2011) КОНЦЕПТ ДЕРЕВО У МОВНІЙ МОДЕЛІ СВІТУ УКРАЇНЦІВ Анотація  PDF
Василь Федорович Вакуленко
 
Записки з романо-германської філології № 2(37) (2016) ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ, ЩО МІСТЯТЬ ТОПОНІМИ, У КУРСІ КРАЇНОЗНАВСТВА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ Анотація  PDF
О. Б. Алексєєва
 
ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія Том 19, № 1 (2016) ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЕННЯ Й ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕОФРАЗЕМ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ МАС-МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ Анотація  PDF
Л. М. ПАШИНСЬКА
 
Проблеми гуманітарних наук. Серія Філологія № 38 (2016) ДИСКУРСИВНІ МОДУСИ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКОМОВНІЙ ДРАМІ Анотація  PDF
Олена Кульбабська
 
Рідне слово в етнокультурному вимірі 2015 СЛОВНИК ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ УЖИВАНЬ У НАУКОВИХ ПРАЦЯХ ІВАНА ФРАНКА ТА ПРИНЦИПИ ЙОГО ПОБУДОВИ Анотація  PDF
Мирон Яким
 
1 - 25 з 27 результатів 1 2 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо