Пошук


 
Журнал Випуск Назва
 
Записки з українського мовознавства Том 1, № 24 (2017) «НА ЦІЛЕ ЖИТТЯ ЗАЛИШИВСЯ ГАРЯЧИМ ПРИХИЛЬНИКОМ КОПАНОГО М’ЯЧА». УКРАЇНСЬКА ФУТБОЛЬНА ЛЕКСИКА В ХУДОЖНІХ ТВОРАХ 30–40-Х РР. ХХ ст. Анотація  PDF
І. Р. Процик
 
Записки з романо-германської філології № 2(41) (2018) ДО ПИТАННЯ ПРО ПЕРЕДАЧУ ОДЕСЬКИХ РЕАЛІЙ В АНГЛОМОВНИХ ХУДОЖНІХ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ТЕКСТАХ Анотація  PDF
О. П. Матузкова, В. В. Погуляй
 
Мова № 21 (2014) СУБ'ЄКТНО-ОБ'ЄКТНІ КОРЕЛЯЦІЇ В ЕКФРАСИСНИХ ЕПІЗОДАХ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ Анотація
Андрій Валентинович Іванченко
 
Записки з українського мовознавства Том 1, № 24 (2017) ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ХУДОЖНЬОЇ КАРТИНИ СВІТУ КРІЗЬ ПРИЗМУ ТЕКСТОВОЇ МОТИВАЦІЇ Анотація  PDF
Н. М. Савчук
 
Вісник Національного технічного університету України “КПІ”. Серія: Філологія. Педагогіка № 10 (2017) КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ АВТОРА АНГЛОМОВНОГО ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ Анотація  PDF
N.V. Glinka, А. V. Ivanytsia
 
Записки з українського мовознавства Том 1, № 24 (2017) ОНІМИ СВІТОВОГО КУЛЬТУРНОГО КОЛА У ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ М. ЗЕРОВА Анотація  PDF
Е. В. Боєва
 
Записки з українського мовознавства № 23 (2016) СЕМАНТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СЛОВА В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ Анотація  PDF
А. Л. Порожнюк
 
Мова № 25 (2016) ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ОНІМІВ У ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ М. ВІНГРАНОВСЬКОГО Анотація  PDF
О. В. КОВАЛЬ, І. М. ГАПЄЄВА
 
Молодь і ринок № 4 (159) (2018) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОГО ЧИТАННЯ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Анотація  PDF
Юлія Задунайська
 
Записки з романо-германської філології № 1(32) (2014) Семантико-когнітивні аспекти образної інтерпретації ТІЛА ПІД ВЛАДОЮ в англійській художній прозі постмодернізму (на матеріалі тексту роману Дж. Фаулза «The Collector») Анотація  PDF
І. А. Галуцьких
 
Мова № 20 (2013) ОБРАЗНА МОДЕЛЬ СВІТУ В ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ В. МАЯКОВСЬКОГО (НА МАТЕРІАЛІ СЛОВНИКІВ ТРОПІВ) Анотація
Неоніла Альфредівна Тураніна
 
Докса № 2(24) (2015): ГЕРМЕНЕВТИКА ТЕКСТУ ТА ГЕРМЕНЕВТИКА ДОЛІ ТВІР НА ШЛЯХУ ДО СВОГО РОЗУМІННЯ. ПОПЕРЕДНІ ЗАУВАЖЕННЯ. Анотація
Ліана Кришевська
 
Проблеми сучасного літературознавства № 18 (2014) ХУДОЖНІЙ ТЕКСТ ЯК ІГРОВА РЕАЛЬНІСТЬ Анотація  PDF
Наталя Кондратенко
 
Актуальні питання суспільних наук та історії медицини № 1 (2017): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Етнографізми як засіб стилізації розмовності в сучасній художній оповіді Анотація  PDF
Маria Tsurkan
 
Актуальні питання суспільних наук та історії медицини № 1 (2015): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Питання термінології української літературної ономастики Анотація  PDF
Marta Maksymyuk
 
Актуальні питання суспільних наук та історії медицини № 1 (2017): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Барвосвіт поезії Володимира Сосюри Анотація  PDF
Оlena Kulbabska
 
Мова № 21 (2014) КОМУНІКАТИВНА РОЛЬ АДРЕСАНТА В ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ (на матеріалі сучасної української прози) Анотація  PDF
Алла Миколаївна Кіщенко
 
Записки з романо-германської філології № 1(34) (2015) Дискурсивна парадигма досліджень художнього тексту Анотація  PDF
Н. В. Кондратенко
 
Наукові праці. Філологія. Літературознавство Том 141, № 128 (2010) ЮРІЙ МУШКЕТИК: КОНЦЕПТИ ХУДОЖНЬОЇ АНТРОПОЛОГІЇ Анотація  PDF
Тетяна Іванівна Конончук
 
Наукові праці. Філологія. Мовознавство Том 219, № 207 (2013) Лінгвістика тексту і «додана вартість» художнього перекладу Анотація  PDF
Марія Лонгинівна Іваницька
 
Записки з українського мовознавства № 21 (2014) ЯВИЩА МОВНИХ КОНТАКТІВ У СУЧАСНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ Анотація  PDF
С. В. Форманова
 
Записки з українського мовознавства Том 1, № 24 (2017) ВІДБИТТЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ВИМОВИ У ПАМ’ЯТКАХ СТАРОУКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ Анотація  PDF
М. Л. Дружинець
 
Мова № 24 (2015) ВІРТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР ФАНТАСТИЧНОГО ТВОРУ Анотація
Олександра Валеріївна САВЧЕНКО
 
Наукові праці. Філологія. Мовознавство Том 253, № 241 (2015) ЕРОТИЗМ ТА МОРТАЛЬНІСТЬ ЛЮДСЬКОГО ТІЛА В ТЕКСТОВОМУ ВІДОБРАЖЕННІ ХУДОЖНЬОЇ ТІЛЕСНОСТІ В АНГЛІЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ПОСТМОДЕРНІЗМУ Анотація  PDF
І. А. Галуцьких
 
Проблеми сучасного літературознавства № 19 (2014) Д. И. ЧИЖЕВСКИЙ О СЛАВЯНСКИХ ЛИТЕРАТУРАХ ХIХ ВЕКА Анотація  PDF
Артур Малиновский
 
1 - 25 з 39 результатів 1 2 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо