Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 1, № 24 (2017) «НА ЦІЛЕ ЖИТТЯ ЗАЛИШИВСЯ ГАРЯЧИМ ПРИХИЛЬНИКОМ КОПАНОГО М’ЯЧА». УКРАЇНСЬКА ФУТБОЛЬНА ЛЕКСИКА В ХУДОЖНІХ ТВОРАХ 30–40-Х РР. ХХ ст. Анотація   PDF
І. Р. Процик
 
Том 2, № 24 (2017) «РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК СКЛАДНОЇ ЛЕКСИКИ» С. КАРАВАНСЬКОГО ЯК ЕТАП НА ШЛЯХУ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ Анотація   PDF
О. І. Южакова
 
№ 25 (2018) «ФУТБОЛЬНЕ ГРИЩЕ – ФУДБАЛЕВЕ ІГРИЩЕ»: ВАРІАНТНІСТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ФУТБОЛЬНІЙ ТЕРМІНОЛЕКСИЦІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. Анотація   PDF
І. Р. Процик
 
№ 21 (2014) ІНДЕКСАЛЬНА ПРИРОДА ЗНАКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЕТИЧНОГО ДОРОБКУ Д. Д. КРЕМЕНЯ Анотація   PDF
В. В. Желязкова
 
№ 25 (2018) АВТОРСЬКІ ІННОВАЦІЇ В ХУДОЖНЬОМУ ЛЕКСИКОНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА Анотація   PDF
А. Л. Порожнюк
 
Том 2, № 24 (2017) АДВЕРБІАЛЬНІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В ГАЗЕТНИХ ЗАГОЛОВКАХ: ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
І. В. Лакомська
 
№ 22 (2015) АКСІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З НАЙМЕНУВАННЯМИ ОДЯГУ ТА ЙОГО ДЕТАЛЕЙ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Анотація   PDF
О. А. Войцева
 
Том 1, № 24 (2017) АКТИВНІ ПРОЦЕСИ СЛОВОТВОРЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ: ПРЕФІКСОЇДНІ ТА ПРЕФІКСАЛЬНІ ДЕРИВАТИ Анотація   PDF
Н. М. Хрустик
 
№ 25 (2018) АЛГОРИТМ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ПАТОГЕННИХ ТЕКСТІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВОЄН Анотація   PDF (English)
А. V. Kovalevska
 
Том 1, № 24 (2017) АНАЛІЗ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ: ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД Анотація   PDF
Т. П. Беценко
 
№ 23 (2016) АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЦІННОСТІ «ЗДОРОВ’Я» У ФРАЗЕМІЦІ: ВІДХИЛЕННЯ ВІД НОРМИ Анотація   PDF
Ж. В. Краснобаєва-Чорна
 
Том 1, № 24 (2017) АНТРОПО-МЕНТАЛЬНИЙ СУБКОД КУЛЬТУРИ В УКРАЇНСЬКІЙ ЖІНОЧІЙ ПРОЗІ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ (НА МАТЕРІАЛІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ) Анотація   PDF
В. В. Бадюл
 
Том 1, № 24 (2017) АНТРОПОНІМ ШЕВЧЕНКО В ТЕКСТІ «ДУХ НАШОЇ ДАВНИНИ» ДМИТРА ДОНЦОВА Анотація   PDF
О. Р. Микитюк
 
№ 21 (2014) АСОЦІАТИВНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ТВОРЕННЯ НЕОФІЦІЙНИХ НАЗВ АВТОМОБІЛІВ Анотація   PDF
Н. М. Хрустик, А. П. Романченко
 
№ 22 (2015) БАЗОВІ ІДЕЇ НЕЙРОЛІНГВІСТИЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ: ШЛЯХИ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ Анотація   PDF
Т. Ю. Ковалевська
 
Том 1, № 24 (2017) ВІДБИТТЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ВИМОВИ У ПАМ’ЯТКАХ СТАРОУКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ Анотація   PDF
М. Л. Дружинець
 
Том 2, № 24 (2017) ВІДОБРАЖЕННЯ ПОНЯТТЯ «СЛУЖБА» У СВІДОМОСТІ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ Анотація   PDF
В. Л. Шелудько
 
Том 2, № 24 (2017) ВАРІАЦІЇ КОМУНІКАТИВНОГО СМИСЛУ «СТРАХ» У ТЕКСТАХ ПРО ЗОМБІ В АНГЛОМОВНІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ Анотація   PDF
Я. Ю. Сазонова
 
№ 21 (2014) ВАРІАЦІЇ НА ПСАЛМОВІ ТЕКСТИ В ПОЕТИЧНІЙ ВІЗІЇ ЛІНИ КОСТЕНКО Анотація   PDF
Л. Б. Мостова
 
№ 21 (2014) ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ЕМОЦІЙОГО СВІТУ ЛЮДИНИ В ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ («PERSONA GRATA» М. КОЦЮБИНСЬКОГО) Анотація   PDF
А. Л. Порожнюк
 
№ 25 (2018) ВЕРБАЛЬНІ МАРКЕРИ ПРОФІЛЮ АДРЕСАТА ЯК АКТИВАТОРИ ВПЛИВУ ТА ІНДИКАТОРИ СЕМІОТИЧНОЇ ГЕНЕЗИ КОМУНІКАТИВНИХ КОДІВ У КОМЕРЦІЙНІЙ ТЕЛЕРЕКЛАМІ Анотація   PDF
О. В. Щербак
 
Том 2, № 24 (2017) ВЕРБАЛЬНИЙ ВПЛИВ У ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІЙНАХ: ІДЕНТИФІКАЦІЯ СУГЕСТИВНИХ ПАТЕРНІВ Анотація   PDF (English)
А. В. Ковалевська
 
Том 1, № 24 (2017) ВЗАЄМОДІЯ ПОДВІЙНОГО ВЛАСНЕ-ПРЕДИКАТИВНОГО СИНТАКСИЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ З ІНШИМИ ТИПАМИ Анотація   PDF
Н. В. Кобченко
 
№ 25 (2018) ВИКОРИСТАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ДЕРЖАВНОЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ Анотація   PDF
Г. Г. Стойкова
 
№ 22 (2015) ВИМОВА ЗВУКОСПОЛУК УКРАЇНСЬКИМИ РЕСПОНДЕНТАМИ ПМР: НОРМА ТА ДЕВІАЦІЇ Анотація   PDF
М. Л. Дружинець
 
1 - 25 з 171 результатів 1 2 3 4 5 6 7 > >>