Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 2, № 24 (2017) ГРАМАТИКО-КОНСТРУКЦІЙНИЙ ПРОСТІР СИНТАКСИЧНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ Анотація   PDF
Т. Ю. Ковалевська
 
Том 2, № 24 (2017) ДЕРИВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У СПОНТАННОМУ МОВЛЕННІ МОЛОДІ (НА МАТЕРІАЛІ м. КИЄВА) Анотація   PDF
І. М. Цар
 
Том 1, № 24 (2017) ДЕРИВАЦІЙНА СПЕЦИФІКА УКРАЇНСЬКИХ ПРІЗВИЩ ІЗ ПОСЕСИВНИМИ ФОРМАНТАМИ Анотація   PDF
Ю. Б. Бабій
 
№ 22 (2015) ДИНАМІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ СЕМІОТИЧНИХ КОДІВ В УКРАЇНСЬКІЙ КОМЕРЦІЙНІЙ ТЕЛЕРЕКЛАМІ Анотація   PDF
О. В. Щербак
 
Том 2, № 24 (2017) ДО ДЖЕРЕЛ ДІАХРОННОЇ СОЦІОЛІНГВІСТИКИ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКА ПРОБЛЕМАТИКА Анотація   PDF
І. Д. Фаріон
 
№ 23 (2016) ДО ПИТАННЯ ПРО ФОРМУВАННЯ ПІВДЕННОМИКОЛАЇВСЬКОГО АНТРОПОНІМІКОНУ Анотація   PDF
І. А. Корнієнко
 
Том 1, № 24 (2017) ДО ПРОБЛЕМИ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА В ЛІНГВІСТИЦІ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ ЛІНИ КОСТЕНКО) Анотація   PDF
О. В. Яковлєва
 
Том 1, № 24 (2017) ДО ПРОБЛЕМИ ПОДОВЖЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ: ДІАХРОННИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
І. Б. Царалунга
 
№ 22 (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ДІАЛЕКТІВ У ПРАЦЯХ А. А. МОСКАЛЕНКА Анотація   PDF
Л. І. Хаценко
 
Том 1, № 24 (2017) ЕКСТРАЛІНГВІСТИЧНІ ТА ЛІНГВІСТИЧНІ ЧИННИКИ ВИНИКНЕННЯ Й ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Анотація   PDF
О. В. Нарушевич-Васильєва
 
№ 22 (2015) ЕТИМОЛОГІЯ, СЛОВОТВІРНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОФІЦІЙНИХ НАЗВ АВТОМОБІЛІВ Анотація   PDF
А. П. Романченко, Н. М. Хрустик
 
Том 1, № 24 (2017) ЕТНІЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ МОВЦЯ У ВИГУКОВИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЯХ ПРОЗИ МАРІЇ МАТІОС Анотація   PDF
Т. О. Євтушина
 
№ 23 (2016) ЕТНОКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ НОМЕНІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ НЕПОВНОЇ СПОРІДНЕНОСТІ ВІТЧИМ, МАЧУХА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Анотація   PDF
О. В. Нахапетова
 
№ 22 (2015) ЗАМІНА КОМПОНЕНТА ЯК НАЙЧАСТОТНІШИЙ ПРИЙОМ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ У ТЕКСТАХ СУЧАСНИХ ЗМІ Анотація   PDF
Г. Ю. Касім
 
№ 23 (2016) ЗАСОБИ НЕВВІЧЛИВОСТІ В СУЧАСНОМУ ПРОЗОВОМУ ДИСКУРСІ Анотація   PDF
Е. В. Боєва
 
№ 21 (2014) ЗВЕРТАННЯ В «КОБЗАРІ» ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Анотація   PDF
Л. І. Хаценко
 
Том 1, № 24 (2017) ЗМІНИ СЕМАНТИЧНОГО НАПОВНЕННЯ СЛОВОТВІРНИХ ТИПІВ ВІДДІЄСЛІВНИХ ІМЕННИКІВ ІЗ СУФІКСАМИ -ИЦ(Я) ТА -ИН(И) Анотація   PDF
Л. І. Хаценко
 
Том 2, № 24 (2017) ЗМІСТОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОНЦЕПТУ «ЛЮБОВ» В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Анотація   PDF
Н. О. Єщенко
 
Том 2, № 24 (2017) КЛЮЧОВІ СЛОВА ЯК ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ СУГЕСТОГЕНИ УКРАЇНСЬКОМОВНИХ ПРОПОВІДЕЙ Анотація   PDF
А. В. Серебрич
 
№ 21 (2014) КЛЮЧОВІ СЛОВА ЯК СЕМАНТИЧНІ ЦЕНТРИ РЕКЛАМНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ В СУГЕСТИВНОМУ ДИСКУРСІ Анотація   PDF
О. М. Олексюк
 
№ 21 (2014) КОЛЕКТИВНЕ ТА ІНДИВІДУАЛЬНЕ В МОВНІЙ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Л. В. Шевчук, Г. С. Яроцька
 
№ 21 (2014) КОМПОНЕНТИ РЕЛІГІЙНОГО ДИСКУРСУ Анотація   PDF
А. В. Гончаренко
 
Том 1, № 24 (2017) КОНОТАТИВНА СЕМАНТИКА В СУЧАСНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ТЕРМІНІ Анотація   PDF
Я. П. Яремко
 
Том 2, № 24 (2017) ЛІНГВОКОГНІТИВНА ПРИРОДА КОНЦЕПТУ «ДОРОГА» ЯК РЕПРЕЗЕНТАНТА ПРОСТОРОВОГО КОДУ В ПОЕТИЦІ ТАРАСА ФЕДЮКА Анотація   PDF
Т. П. Вільчинська
 
Том 2, № 24 (2017) ЛІНГВОКРЕАТИВНІСТЬ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ: ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ Анотація   PDF
А. П. Романченко
 
26 - 50 з 145 результатів << < 1 2 3 4 5 6 > >>