Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 2, № 24 (2017) ЛІНГВОКУЛЬТУРНЕ ПОЛЕ КОНФЛІКТУ Анотація   PDF
Л. А. Білоконенко
 
Том 2, № 24 (2017) ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ КОНЦЕПТУ «ЧЕСТЬ» Анотація   PDF
А. М. Варинська
 
№ 22 (2015) ЛЕКСИКА КОНЯРСТВА В КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОВОРІВ СЕРЕДНЬОГО НАДБУЖЖЯ Анотація   PDF
С. С. Поліщук
 
Том 2, № 24 (2017) ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ МОВЛЕННЄВОГО ВПЛИВУ В СИНКРЕТИЧНИХ ЖАНРАХ ПОЛІТИЧНОГО АГІТАЦІЙНОГО ДИСКУРСУ Анотація   PDF
О. С. Билінська
 
№ 22 (2015) ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ЧОЛОВІЧИХ ТА ЖІНОЧИХ ОБРАЗІВ В ІСТОРИЧНОМУ РОМАНІ В. ШКЛЯРА «МАРУСЯ» Анотація   PDF
О. В. Антонюк, М. В. Плахотна
 
№ 22 (2015) МІЖМОВНІ СЕМАНТИЧНІ СПІВВІДНОШЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ЛЮДИНУ В УКРАЇНСЬКІЙ, РОСІЙСЬКІЙ ТА НІМЕЦЬКІЙ МОВАХ Анотація   PDF
А. Л. Порожнюк, В. В. Горбань
 
№ 23 (2016) МАТЕРІАЛИ ДО ІСТИРИКО-ЕТИМОЛОГІЧНОГО СЛОВНИКА НАЗВ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ: КРАМАТОРСЬК (ДЕЯКІ ЗАУВАГИ ДО ПОХОДЖЕННЯ ОЙКОНІМА) Анотація   PDF
І. В. Єфименко
 
Том 1, № 24 (2017) МЕТАФОРИЗАЦІЯ АЛЮЗІЙНИХ ВЛАСНИХ НАЗВ: ВТОРИННІ НОМІНАЦІЇ Анотація   PDF
Х. В. Петрина
 
Том 2, № 24 (2017) МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ В КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНОМУ АСПЕКТІ Анотація   PDF
А. М. Кіщенко
 
№ 23 (2016) МЕТОНІМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ В СЕМАНТЕМАХ НЕПОХІДНИХ НАЗВ ТВАРИН Анотація   PDF
В. М. Пітель, В. І. Пітель
 
Том 1, № 24 (2017) МЕХАНІЗМ АСОЦІАТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ СЛОВОТВІРНИХ ІННОВАЦІЙ Анотація   PDF
М. С. Глуховська
 
№ 23 (2016) МОВА ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ СКЛАДНИК ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ Анотація   PDF
Г. Г. Стойкова
 
Том 2, № 24 (2017) МОВНА ОСОБИСТІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЖІНКИ (НА МАТЕРІАЛІ ПЕРІОДИЧНОГО ВИДАННЯ «РАДЯНСЬКА ЖІНКА») Анотація   PDF
В. О. Романенко
 
Том 2, № 24 (2017) МОВНА СИТУАЦІЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СОЦІОЛІНГВІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ) Анотація   PDF
О. М. Данилевська
 
№ 23 (2016) МОВНА СИТУАЦІЯ В МОНО- ТА ПОЛІЕТНІЧНИХ РОДИНАХ ШКОЛЯРІВ ШИРЯЇВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
О. В. Антонюк, У. В. Кришталь
 
№ 23 (2016) МОВНА СТРУКТУРА ПЕЙЗАЖНОГО ОБРАЗУ «МІСТО» Анотація   PDF
К. О. Мікрюкова
 
№ 21 (2014) МОДЕЛЮВАННЯ СУГЕСТИВНИХ ЕФЕКТІВ У ПОЛІТИЧНІЙ РЕКЛАМНІЙ КАМПАНІЇ Анотація   PDF
А. В. Ковалевська
 
Том 1, № 24 (2017) МОДУС, МОДАЛЬНІСТЬ І ТИПОЛОГІЯ ОДИВНЕНИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ Анотація   PDF
Ф. С. Бацевич
 
№ 21 (2014) МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ У СУЧАСНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ ХУДОЖНЬОГО ІДІОЛЕКТУ І. КАРПИ) Анотація   PDF
М. Ю. Столяр
 
Том 1, № 24 (2017) МОРФОЛОГІЧНА ПРИРОДА ПРІЗВИСЬК Анотація   PDF
Г. В. Сеник
 
№ 21 (2014) МОРФОЛОГІЧНЕ ВИРАЖЕННЯ КЛЮЧОВИХ ЗНАКІВ У КОДОВИХ СТРУКТУРАХ (НА МАТЕРІАЛІ ПРОЗОВИХ ТВОРІВ О. К. ГЛУШКА) Анотація   PDF
О. В. Щербак
 
№ 23 (2016) МОТИВАЦІЙНА ТА МАНІПУЛЯТИВНА ІНТЕНЦІЯ МЕДІАТЕКСТІВ ПІДКОНТЕНТУ «ОГЛЯД МОДИ» В ЖУРНАЛІ «ЖІНКА» Анотація   PDF
М. В. Мамич
 
Том 1, № 24 (2017) НАЗВИ АСТЕРОЇДІВ, УТВОРЕНІ ЛЕКСИКО-СИНТАКСИЧНИМ СПОСОБОМ Анотація   PDF
О. М. Андрішко
 
Том 1, № 24 (2017) НАЗВИ ВЗУТТЯ ТА ЙОГО ЕЛЕМЕНТІВ У ГОВІРКАХ ПІДГАЄЧЧИНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
О. І. Новіцька, Л. П. Шеремета
 
Том 1, № 24 (2017) НАЗВИ СТЕБЕЛ І ЛИСТЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР У ГОВОРАХ СЕРЕДНЬОГО НАДБУЖЖЯ Анотація   PDF
С. С. Поліщук
 
51 - 75 з 145 результатів << < 1 2 3 4 5 6 > >>