Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 23 (2016) ЗАСОБИ НЕВВІЧЛИВОСТІ В СУЧАСНОМУ ПРОЗОВОМУ ДИСКУРСІ Анотація   PDF
Е. В. Боєва
 
№ 21 (2014) ЗВЕРТАННЯ В «КОБЗАРІ» ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Анотація   PDF
Л. І. Хаценко
 
Том 1, № 24 (2017) ЗМІНИ СЕМАНТИЧНОГО НАПОВНЕННЯ СЛОВОТВІРНИХ ТИПІВ ВІДДІЄСЛІВНИХ ІМЕННИКІВ ІЗ СУФІКСАМИ -ИЦ(Я) ТА -ИН(И) Анотація   PDF
Л. І. Хаценко
 
Том 2, № 24 (2017) ЗМІСТОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОНЦЕПТУ «ЛЮБОВ» В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Анотація   PDF
Н. О. Єщенко
 
№ 25 (2018) КЛЮЧОВІ СЛОВА РЕКЛАМНИХ ТЕКТІВ ЯК КОНЦЕНТРИ СУГЕСТІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОВИ Анотація   PDF
О. М. Олексюк
 
Том 2, № 24 (2017) КЛЮЧОВІ СЛОВА ЯК ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ СУГЕСТОГЕНИ УКРАЇНСЬКОМОВНИХ ПРОПОВІДЕЙ Анотація   PDF
А. В. Серебрич
 
№ 21 (2014) КЛЮЧОВІ СЛОВА ЯК СЕМАНТИЧНІ ЦЕНТРИ РЕКЛАМНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ В СУГЕСТИВНОМУ ДИСКУРСІ Анотація   PDF
О. М. Олексюк
 
№ 21 (2014) КОЛЕКТИВНЕ ТА ІНДИВІДУАЛЬНЕ В МОВНІЙ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Л. В. Шевчук, Г. С. Яроцька
 
№ 21 (2014) КОМПОНЕНТИ РЕЛІГІЙНОГО ДИСКУРСУ Анотація   PDF
А. В. Гончаренко
 
Том 1, № 24 (2017) КОНОТАТИВНА СЕМАНТИКА В СУЧАСНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ТЕРМІНІ Анотація   PDF
Я. П. Яремко
 
№ 25 (2018) КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ Й ОБСЯГ ПОНЯТТЯ КОНЦЕПТУ ЯК ОДИНИЦІ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ КАРТИНИ СВІТУ Анотація   PDF
Н. А. Гайдук
 
Том 2, № 24 (2017) ЛІНГВОКОГНІТИВНА ПРИРОДА КОНЦЕПТУ «ДОРОГА» ЯК РЕПРЕЗЕНТАНТА ПРОСТОРОВОГО КОДУ В ПОЕТИЦІ ТАРАСА ФЕДЮКА Анотація   PDF
Т. П. Вільчинська
 
Том 2, № 24 (2017) ЛІНГВОКРЕАТИВНІСТЬ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ: ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ Анотація   PDF
А. П. Романченко
 
Том 2, № 24 (2017) ЛІНГВОКУЛЬТУРНЕ ПОЛЕ КОНФЛІКТУ Анотація   PDF
Л. А. Білоконенко
 
Том 2, № 24 (2017) ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ КОНЦЕПТУ «ЧЕСТЬ» Анотація   PDF
А. М. Варинська
 
№ 22 (2015) ЛЕКСИКА КОНЯРСТВА В КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОВОРІВ СЕРЕДНЬОГО НАДБУЖЖЯ Анотація   PDF
С. С. Поліщук
 
Том 2, № 24 (2017) ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ МОВЛЕННЄВОГО ВПЛИВУ В СИНКРЕТИЧНИХ ЖАНРАХ ПОЛІТИЧНОГО АГІТАЦІЙНОГО ДИСКУРСУ Анотація   PDF
О. С. Билінська
 
№ 22 (2015) ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ЧОЛОВІЧИХ ТА ЖІНОЧИХ ОБРАЗІВ В ІСТОРИЧНОМУ РОМАНІ В. ШКЛЯРА «МАРУСЯ» Анотація   PDF
О. В. Антонюк, М. В. Плахотна
 
№ 22 (2015) МІЖМОВНІ СЕМАНТИЧНІ СПІВВІДНОШЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ЛЮДИНУ В УКРАЇНСЬКІЙ, РОСІЙСЬКІЙ ТА НІМЕЦЬКІЙ МОВАХ Анотація   PDF
А. Л. Порожнюк, В. В. Горбань
 
№ 23 (2016) МАТЕРІАЛИ ДО ІСТИРИКО-ЕТИМОЛОГІЧНОГО СЛОВНИКА НАЗВ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ: КРАМАТОРСЬК (ДЕЯКІ ЗАУВАГИ ДО ПОХОДЖЕННЯ ОЙКОНІМА) Анотація   PDF
І. В. Єфименко
 
Том 1, № 24 (2017) МЕТАФОРИЗАЦІЯ АЛЮЗІЙНИХ ВЛАСНИХ НАЗВ: ВТОРИННІ НОМІНАЦІЇ Анотація   PDF
Х. В. Петрина
 
Том 2, № 24 (2017) МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ В КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНОМУ АСПЕКТІ Анотація   PDF
А. М. Кіщенко
 
№ 23 (2016) МЕТОНІМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ В СЕМАНТЕМАХ НЕПОХІДНИХ НАЗВ ТВАРИН Анотація   PDF
В. М. Пітель, В. І. Пітель
 
Том 1, № 24 (2017) МЕХАНІЗМ АСОЦІАТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ СЛОВОТВІРНИХ ІННОВАЦІЙ Анотація   PDF
М. С. Глуховська
 
№ 23 (2016) МОВА ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ СКЛАДНИК ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ Анотація   PDF
Г. Г. Стойкова
 
51 - 75 з 171 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>