Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 2, № 24 (2017) МОВНА ОСОБИСТІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЖІНКИ (НА МАТЕРІАЛІ ПЕРІОДИЧНОГО ВИДАННЯ «РАДЯНСЬКА ЖІНКА») Анотація   PDF
В. О. Романенко
 
Том 2, № 24 (2017) МОВНА СИТУАЦІЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СОЦІОЛІНГВІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ) Анотація   PDF
О. М. Данилевська
 
№ 23 (2016) МОВНА СИТУАЦІЯ В МОНО- ТА ПОЛІЕТНІЧНИХ РОДИНАХ ШКОЛЯРІВ ШИРЯЇВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
О. В. Антонюк, У. В. Кришталь
 
№ 25 (2018) МОВНА СИТУАЦІЯ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ І–ІІ РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ М. НІКОПОЛЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
О. В. Антонюк, О. І. Кліщевнікова
 
№ 25 (2018) МОВНА СИТУАЦІЯ У ШКІЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ШИРЯЇВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ У ПЕРІОД 2012 – 2013 ТА 2014 – 2015 РОКІВ: СОЦІОЛІНГВІСТИЧНЕ ОПИТУВАННЯ Анотація   PDF
У. В. Кришталь
 
№ 23 (2016) МОВНА СТРУКТУРА ПЕЙЗАЖНОГО ОБРАЗУ «МІСТО» Анотація   PDF
К. О. Мікрюкова
 
№ 21 (2014) МОДЕЛЮВАННЯ СУГЕСТИВНИХ ЕФЕКТІВ У ПОЛІТИЧНІЙ РЕКЛАМНІЙ КАМПАНІЇ Анотація   PDF
А. В. Ковалевська
 
Том 1, № 24 (2017) МОДУС, МОДАЛЬНІСТЬ І ТИПОЛОГІЯ ОДИВНЕНИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ Анотація   PDF
Ф. С. Бацевич
 
№ 21 (2014) МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ У СУЧАСНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ ХУДОЖНЬОГО ІДІОЛЕКТУ І. КАРПИ) Анотація   PDF
М. Ю. Столяр
 
Том 1, № 24 (2017) МОРФОЛОГІЧНА ПРИРОДА ПРІЗВИСЬК Анотація   PDF
Г. В. Сеник
 
№ 21 (2014) МОРФОЛОГІЧНЕ ВИРАЖЕННЯ КЛЮЧОВИХ ЗНАКІВ У КОДОВИХ СТРУКТУРАХ (НА МАТЕРІАЛІ ПРОЗОВИХ ТВОРІВ О. К. ГЛУШКА) Анотація   PDF
О. В. Щербак
 
№ 23 (2016) МОТИВАЦІЙНА ТА МАНІПУЛЯТИВНА ІНТЕНЦІЯ МЕДІАТЕКСТІВ ПІДКОНТЕНТУ «ОГЛЯД МОДИ» В ЖУРНАЛІ «ЖІНКА» Анотація   PDF
М. В. Мамич
 
Том 1, № 24 (2017) НАЗВИ АСТЕРОЇДІВ, УТВОРЕНІ ЛЕКСИКО-СИНТАКСИЧНИМ СПОСОБОМ Анотація   PDF
О. М. Андрішко
 
Том 1, № 24 (2017) НАЗВИ ВЗУТТЯ ТА ЙОГО ЕЛЕМЕНТІВ У ГОВІРКАХ ПІДГАЄЧЧИНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
О. І. Новіцька, Л. П. Шеремета
 
Том 1, № 24 (2017) НАЗВИ СТЕБЕЛ І ЛИСТЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР У ГОВОРАХ СЕРЕДНЬОГО НАДБУЖЖЯ Анотація   PDF
С. С. Поліщук
 
№ 21 (2014) НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕПТУ ВОДА У СЛОВ'ЯНСЬКИХ МОВАХ Анотація   PDF
О. В. Антонюк
 
Том 2, № 24 (2017) НЕВИДИМЕ У ВИДИМОМУ: ОБРАЗИ ПРИРОДИ В РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ КОНЦЕПТІВ СМЕРТНИХ ГРІХІВ (на прикладі українського релігійного дискурсу) Анотація   PDF
О. В. Ясіновська
 
№ 23 (2016) НЕЙРОЛІНГВІСТИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ МЕТАПРОГРАМНИХ СТРАТЕГІЙ ОСОБИСТОСТІ Анотація   PDF
Т. Ю. Ковалевська
 
Том 2, № 24 (2017) НЕЙРОЛІНГВІСТИЧНА МІЛТОН-МОДЕЛЬ У СИСТЕМІ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ СУГЕСТІЇ Анотація   PDF
Т. Ю. Ковалевська
 
№ 23 (2016) НЕКРОЛОГ І СПІВЧУТТЯ ЯК МОВЛЕННЄВІ ЖАНРИ РИТУАЛЬНОГО ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ Анотація   PDF
Л. І. Стрій
 
№ 23 (2016) НЕОФІЦІЙНИЙ АНТРОПОНІМІКОН СЕЛА: ТРАНСОНІМІЗОВАНІ ПРІЗВИСЬКА Анотація   PDF
Г. В. Сеник
 
Том 1, № 24 (2017) НОМІНАЦІЯ ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ У БОЙКІВСЬКИХ ГОВІРКАХ Анотація   PDF
О. І. Чаган
 
№ 23 (2016) ОДОРАТИВНА ЛЕКСИКА: КЛАСИФІКАЦІЯ, СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ ІРЕН РОЗДОБУДЬКО) Анотація   PDF
С. В. Форманова
 
Том 1, № 24 (2017) ОНІМІЯ ЦІННІСНОЇ КАРТИНИ СВІТУ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ, РОСІЙСЬКОЇ, АНГЛІЙСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ ФРАЗЕМІКИ) Анотація   PDF
Ж. В. Краснобаєва-Чорна
 
Том 1, № 24 (2017) ОНІМИ СВІТОВОГО КУЛЬТУРНОГО КОЛА У ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ М. ЗЕРОВА Анотація   PDF
Е. В. Боєва
 
76 - 100 з 171 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>