Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 21 (2014) НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕПТУ ВОДА У СЛОВ'ЯНСЬКИХ МОВАХ Анотація   PDF
О. В. Антонюк
 
Том 2, № 24 (2017) НЕВИДИМЕ У ВИДИМОМУ: ОБРАЗИ ПРИРОДИ В РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ КОНЦЕПТІВ СМЕРТНИХ ГРІХІВ (на прикладі українського релігійного дискурсу) Анотація   PDF
О. В. Ясіновська
 
№ 23 (2016) НЕЙРОЛІНГВІСТИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ МЕТАПРОГРАМНИХ СТРАТЕГІЙ ОСОБИСТОСТІ Анотація   PDF
Т. Ю. Ковалевська
 
Том 2, № 24 (2017) НЕЙРОЛІНГВІСТИЧНА МІЛТОН-МОДЕЛЬ У СИСТЕМІ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ СУГЕСТІЇ Анотація   PDF
Т. Ю. Ковалевська
 
№ 23 (2016) НЕКРОЛОГ І СПІВЧУТТЯ ЯК МОВЛЕННЄВІ ЖАНРИ РИТУАЛЬНОГО ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ Анотація   PDF
Л. І. Стрій
 
№ 23 (2016) НЕОФІЦІЙНИЙ АНТРОПОНІМІКОН СЕЛА: ТРАНСОНІМІЗОВАНІ ПРІЗВИСЬКА Анотація   PDF
Г. В. Сеник
 
Том 1, № 24 (2017) НОМІНАЦІЯ ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ У БОЙКІВСЬКИХ ГОВІРКАХ Анотація   PDF
О. І. Чаган
 
№ 23 (2016) ОДОРАТИВНА ЛЕКСИКА: КЛАСИФІКАЦІЯ, СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ ІРЕН РОЗДОБУДЬКО) Анотація   PDF
С. В. Форманова
 
Том 1, № 24 (2017) ОНІМІЯ ЦІННІСНОЇ КАРТИНИ СВІТУ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ, РОСІЙСЬКОЇ, АНГЛІЙСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ ФРАЗЕМІКИ) Анотація   PDF
Ж. В. Краснобаєва-Чорна
 
Том 1, № 24 (2017) ОНІМИ СВІТОВОГО КУЛЬТУРНОГО КОЛА У ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ М. ЗЕРОВА Анотація   PDF
Е. В. Боєва
 
№ 23 (2016) ОСНОВНІ ОЗНАКИ РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ ЯК СКЛАДНИКА ІНСТИТУЦІЙНОГО Анотація   PDF
О. М. Олексюк
 
Том 1, № 24 (2017) ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БЕЛОРУССКОГО НАУЧНОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЕ ХХ В. Анотація   PDF (Русский)
Е. П. Любецкая
 
№ 21 (2014) ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В ШКІЛЬНОМУ КОЛЕКТИВІ Анотація   PDF
Г. В. Сеник
 
Том 1, № 24 (2017) ОСОБЛИВОСТІ ОНОМАСТИКОНУ ТВОРІВ БРАТІВ КАПРАНОВИХ Анотація   PDF
Т. І. Крупеньова
 
№ 21 (2014) ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ФІГУР МОВЛЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ) Анотація   PDF
Ю. В. Бабій
 
№ 21 (2014) ОСОБЛИВОСТІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ІМЕННИКА М. КОСОВА Анотація   PDF
С. П. Павелко
 
№ 23 (2016) ОЦІННИЙ СВІТ ФРАЗЕОЛОГІЇ Анотація   PDF
Т. Ю. Ковалевська
 
Том 1, № 24 (2017) ПАРАЛЕЛЬНИЙ КОРПУС ТЕКСТІВ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ТА ЛЕКСИКОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ, ПРИНЦИПИ ЗАСТОСУВАННЯ Анотація   PDF
Ю. І. Дем’янчук
 
Том 1, № 24 (2017) ПАРЦЕЛЬОВАНІ КОМУНІКАТИ ЯК МАРКЕРИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ІНТЕНЦІЙ МОВЦЯ ТА ЕКСПРЕСИВНОСТІ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ Анотація   PDF
С. Т. Шабат-Савка
 
№ 23 (2016) ПОДВІЙНИЙ І СКЛАДЕНИЙ ІМЕННИЙ ПРИСУДКИ: ЗОНА СИНКРЕТИЗМУ Анотація   PDF
Н. В. Кобченко
 
Том 2, № 24 (2017) ПОДЯКА ЯК РИТУАЛЬНИЙ МОВЛЕННЄВИЙ ЖАНР ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ Анотація   PDF
Л. І. Стрій
 
Том 1, № 24 (2017) ПОЛІТИЧНА МОВА У ЛІНГВОПОЛІТОЛОГІЧНІЙ ХАРАКТЕРИСТИЦІ ІВАНА ФРАНКА Анотація   PDF
Н. Я. Лужецька
 
№ 23 (2016) ПОЛІТИЧНИЙ СЛОГАН В АСПЕКТІ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ГЕНОЛОГІЇ: ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ Анотація   PDF
О. С. Билінська
 
№ 23 (2016) ПРАГМАТИЧНА ЗАБАРВЛЕНІСТЬ ТЕРМІНА-ПОЛІТОНІМА Анотація   PDF
Я. П. Яремко
 
Том 1, № 24 (2017) ПРИКМЕТНИКОВІ ДИСТРИБУТИВНІ МОДЕЛІ ЛЕКСЕМИ «МІСТО» В ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ УКРАЇНСЬКИХ ПОСТМОДЕРНІСТІВ Анотація   PDF
К. О. Мікрюкова
 
76 - 100 з 145 результатів << < 1 2 3 4 5 6 > >>