Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 23 (2016) ОСНОВНІ ОЗНАКИ РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ ЯК СКЛАДНИКА ІНСТИТУЦІЙНОГО Анотація   PDF
О. М. Олексюк
 
Том 1, № 24 (2017) ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БЕЛОРУССКОГО НАУЧНОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЕ ХХ В. Анотація   PDF (Русский)
Е. П. Любецкая
 
№ 21 (2014) ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В ШКІЛЬНОМУ КОЛЕКТИВІ Анотація   PDF
Г. В. Сеник
 
Том 1, № 24 (2017) ОСОБЛИВОСТІ ОНОМАСТИКОНУ ТВОРІВ БРАТІВ КАПРАНОВИХ Анотація   PDF
Т. І. Крупеньова
 
№ 21 (2014) ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ФІГУР МОВЛЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ) Анотація   PDF
Ю. В. Бабій
 
№ 21 (2014) ОСОБЛИВОСТІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ІМЕННИКА М. КОСОВА Анотація   PDF
С. П. Павелко
 
№ 23 (2016) ОЦІННИЙ СВІТ ФРАЗЕОЛОГІЇ Анотація   PDF
Т. Ю. Ковалевська
 
Том 1, № 24 (2017) ПАРАЛЕЛЬНИЙ КОРПУС ТЕКСТІВ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ТА ЛЕКСИКОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ, ПРИНЦИПИ ЗАСТОСУВАННЯ Анотація   PDF
Ю. І. Дем’янчук
 
Том 1, № 24 (2017) ПАРЦЕЛЬОВАНІ КОМУНІКАТИ ЯК МАРКЕРИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ІНТЕНЦІЙ МОВЦЯ ТА ЕКСПРЕСИВНОСТІ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ Анотація   PDF
С. Т. Шабат-Савка
 
№ 23 (2016) ПОДВІЙНИЙ І СКЛАДЕНИЙ ІМЕННИЙ ПРИСУДКИ: ЗОНА СИНКРЕТИЗМУ Анотація   PDF
Н. В. Кобченко
 
Том 2, № 24 (2017) ПОДЯКА ЯК РИТУАЛЬНИЙ МОВЛЕННЄВИЙ ЖАНР ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ Анотація   PDF
Л. І. Стрій
 
Том 1, № 24 (2017) ПОЛІТИЧНА МОВА У ЛІНГВОПОЛІТОЛОГІЧНІЙ ХАРАКТЕРИСТИЦІ ІВАНА ФРАНКА Анотація   PDF
Н. Я. Лужецька
 
№ 23 (2016) ПОЛІТИЧНИЙ СЛОГАН В АСПЕКТІ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ГЕНОЛОГІЇ: ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ Анотація   PDF
О. С. Билінська
 
№ 23 (2016) ПРАГМАТИЧНА ЗАБАРВЛЕНІСТЬ ТЕРМІНА-ПОЛІТОНІМА Анотація   PDF
Я. П. Яремко
 
Том 1, № 24 (2017) ПРИКМЕТНИКОВІ ДИСТРИБУТИВНІ МОДЕЛІ ЛЕКСЕМИ «МІСТО» В ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ УКРАЇНСЬКИХ ПОСТМОДЕРНІСТІВ Анотація   PDF
К. О. Мікрюкова
 
Том 2, № 24 (2017) ПРИНЦИПИ ТЕКСТОТВОРЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПРОГРАМИ ЯК МОВЛЕННЄВОГО ЖАНРУ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ Анотація   PDF
Н. В. Кондратенко
 
Том 2, № 24 (2017) ПРО КОМУНІКАТИВНУ КУЛЬТУРУ ВЧИТЕЛЯ Анотація   PDF (Русский)
Лі Цзихуа
 
Том 2, № 24 (2017) ПРО МОВУ ЯК ДУХОВНУ ЗУМОВЛЕНІСТЬ ТА ОКРЕМІШНІСТЬ НАЦІЇ Анотація   PDF
Г. Г. Стойкова
 
№ 23 (2016) ПРОДУКТИВНІ ТИПИ СЕМІОТИЧНИХ КОДІВ В УКРАЇНСЬКІЙ КОМЕРЦІЙНІЙ ТЕЛЕРЕКЛАМІ Анотація   PDF
О. В. Щербак
 
№ 25 (2018) ПСИХОЛІНГВАЛЬНА ТЕКТОНІКА КОМУНІКАТИВНОГО ВПЛИВУ Анотація   PDF
Т. Ю. Ковалевська
 
Том 2, № 24 (2017) П’ЯТЬ РІЗНОВИДІВ ДИСКРИМІНАЦІЇ ЖІНОК У ЗМІ Анотація   PDF
А. В. Костовська
 
№ 25 (2018) РЕЗУЛЬТАТИВ І ДІАТЕЗА (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ) Анотація   PDF
Ю. О. Голоцукова
 
№ 25 (2018) РОЛЬ ПРЕЦЕДЕНТНИХ ВИСЛОВЛЮВАНЬ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ФЕНТЕЗІ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ДАРИ КОРНІЙ «ГОНИХМАРНИК» І МАКСА ФРАЯ «КАЗКИ СТАРОГО ВІЛЬНЮСА») Анотація   PDF
О. О. Бойко
 
Том 1, № 24 (2017) СЕМАНТИКО-СТРУКТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛАСНЕ СКЛАДНИХ ПРИКМЕТНИКІВ ДАВНЬОУКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Анотація   PDF
Р. О. Коца
 
№ 23 (2016) СЕМАНТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СЛОВА В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ Анотація   PDF
А. Л. Порожнюк
 
101 - 125 з 171 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>