Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 1, № 24 (2017) СЕМАНТИЧНА ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ У ТЕРМІНОЛОГІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ЛІНГВІСТИЧНИХ ТЕРМІНІВ) Анотація   PDF
А. Л. Порожнюк
 
Том 1, № 24 (2017) СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ НА ПОЗНАЧЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ДІЇ Анотація   PDF
І. В. Вакалюк
 
№ 23 (2016) СЕМАНТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МИКОЛАЇВСЬКОГО ФІРМОНІМІКОНУ Анотація   PDF
Ю. Б. Бабій
 
Том 1, № 24 (2017) СИНОНІМІЯ СИНТАКСИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ У РОМАНІ І. БАГРЯНОГО “ТИГРОЛОВИ” Анотація   PDF
І. В. Романюк
 
Том 1, № 24 (2017) СИНТАГМАЛЬНА МОДЕЛЬ ВІДМІНКОВОЇ СИСТЕМИ ЮРІЯ ШЕВЕЛЬОВА І ЄВГЕНА ТИМЧЕНКА: ДАВАЛЬНИЙ ВІДМІНОК1 (ІІ)2 Анотація   PDF
А. П. Загнітко
 
Том 1, № 24 (2017) СИНТАКСИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ ПОРІВНЯЛЬНОЇ МОДАЛЬНОСТІ З ПОЕТОНІМНИМ КОМПОНЕНТОМ У ПОСТМОДЕРНОМУ ДИСКУРСІ МАРІЇ МАТІОС Анотація   PDF
Н. М. Бербер
 
№ 25 (2018) СИНТАКСИЧНИЙ ПОВТОР ЯК ЗАСІБ СУГЕСТІЙНОГО ВПЛИВУ (НА МАТЕРІАЛІ АДВОКАТСЬКИХ ПРОМОВ) Анотація   PDF
Г. М. Слишинська
 
№ 25 (2018) СКЛАДНІ ПРИКМЕТНИКИ З ПЕРШОЮ ОСНОВОЮ БЛАГО ТА ДРУГИМ ДІЄСЛІВНИМ КОМПОНЕНТОМ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Анотація   PDF
Р. О. Коца
 
№ 23 (2016) СЛОВОТВІРНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІАЛЕКТНОЇ ЛЕКСИКИ УКРАЇНСЬКИХ ГОВОРІВ ОДЕЩИНИ Анотація   PDF
Л. І. Хаценко
 
№ 23 (2016) СОЦІАЛЬНА ДІЙСНІСТЬ КРІЗЬ ПРИЗМУ АНТОНІМІЇ У ТВОРАХ ФЕДОРА ЗАРЕВИЧА (НА МАТЕРІАЛІ ПУБЛІЦИСТИЧНОЇ ТА ПРОЗОВОЇ СПАДЩИНИ МИТЦЯ) Анотація   PDF
Л. Б. Мельник
 
№ 25 (2018) СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА ПАРАДИГМІ СУЧАСНОЇ ГУМАНІТАРИСТИКИ: ОСНОВНА ПРОБЛЕМАТИКА Анотація   PDF
М. С. Славінська
 
№ 23 (2016) СОЦІОФОНЕТИЧНИЙ ОПИС УКРАЇНСЬКОГО МОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ (ШИПЛЯЧІ – СВИСТЯЧІ, ЇХ ПРЕ- ТА ПОСТПОЗИЦІЯ) Анотація   PDF
М. Л. Дружинець
 
№ 21 (2014) СПРИЙНЯТТЄВІ АКТИВАТОРИ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ В АСПЕКТІ МЕДІАВПЛИВУ Анотація   PDF
І. В. Лакомська
 
№ 25 (2018) СТРАТЕГІЯ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ ТА ЇЇ ТАКТИКИ (НА МАТЕРІАЛІ ЛІНГВІСТИЧНОГО ДИСКУРСУ) Анотація   PDF
А. П. Романченко
 
№ 25 (2018) СТРУКТУРНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІМЕН-ЗАПОЗИЧЕНЬ В ОСНОВАХ УКРАЇНСЬКИХ ПРІЗВИЩ Анотація   PDF
Ю. Б. Бабій
 
Том 2, № 24 (2017) СУГЕСТІЯ І МАНІПУЛЯЦІЯ: СПІЛЬНІ Й ВІДМІННІ ОЗНАКИ РІЗНОВИДІВ (ВИДІВ) КОМУНІКАТИВНОГО ВПЛИВУ Анотація   PDF
Н. В. Кутуза
 
№ 22 (2015) СУГЕСТИВНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕКЛАМНИХ СЛОГАНІВ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ Анотація   PDF
Н. В. Кутуза
 
№ 23 (2016) СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ПІДТЕКСТ»: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ Анотація   PDF
Ю. А. Снігоцька
 
Том 1, № 24 (2017) СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПЕРЕДАВАННЯ ЛІТЕРИ Ѓ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (на матеріалі македонської антропонімії) Анотація   PDF
О. В. Чорноус
 
№ 23 (2016) СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СЛОВОТВОРЕННЯ Анотація   PDF
Н. М. Хрустик
 
Том 2, № 24 (2017) СУЧАСНА МОВНА ОСОБИСТІСТЬ ІЗ ПОГЛЯДУ ЛІНГВОКОНФЛІКТОЛОГІІ Анотація   PDF (Русский)
Т. В. Романова
 
Том 2, № 24 (2017) СЦЕНАРІЙ ‘СВАРКА’ В АСПЕКТІ КОНФЛІКТНОГО ДИСКУРСУ Анотація   PDF
С. В. Форманова
 
Том 2, № 24 (2017) ТЕКСТОВІ КОДИ КОМЕРЦІЙНОЇ ТЕЛЕРЕКЛАМИ У ВИМІРІ КОМУНІКАТИВНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ Анотація   PDF
О. В. Щербак
 
Том 1, № 24 (2017) ТЕМПОРАЛЬНІ ЛЕКСИЧНІ МАРКЕРИ ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ХУДОЖНЬОГО ЧАСУ В ЖАНРІ ІСТОРИЧНОЇ ПРОЗИ Анотація   PDF
О. Ф. Немировська
 
№ 21 (2014) ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНОТАЦІЇ В СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ Анотація   PDF
О. В. Нахапетова
 
126 - 150 з 171 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>