Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 1, № 24 (2017) ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ХУДОЖНЬОЇ КАРТИНИ СВІТУ КРІЗЬ ПРИЗМУ ТЕКСТОВОЇ МОТИВАЦІЇ Анотація   PDF
Н. М. Савчук
 
№ 23 (2016) ТЕРМІНОЛОГІЗАЦІЯ ТА ДЕТЕРМІНОЛОГІЗАЦІЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ Анотація   PDF
Н. Л. Краснопольська
 
№ 23 (2016) ТЕРМІНОСИСТЕМА ЮРИСПРУДЕНЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ЛІНВГІСТИКИ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕРМІНІВ, УТВОРЕНИХ СУФІКСАЛЬНИМ СПОСОБОМ) Анотація   PDF
А. В. Просяна
 
№ 21 (2014) ТЕХНІКИ КОМУНІКАТИВНОЇ СУГЕСТІЇ В НЕЙРОЛІНГВІСТИЧНОМУ ПРОГРАМУВАННІ Анотація   PDF
Т. Ю. Ковалевська
 
№ 23 (2016) ТИПОЛОГІЯ КОМУНІКАТИВНИХ РОЛЕЙ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИКІВ В ІНТЕРАКТИВНОМУ СПІЛКУВАННІ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЛІТИЧНИХ ТОК-ШОУ) Анотація   PDF
Л. В. Завальська
 
Том 2, № 24 (2017) ТИПОЛОГІЯ КОНФЛІКТНИХ СТРАТЕГІЙ В ІНТЕРАКТИВНІЙ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІТИКІВ Анотація   PDF
Л. В. Завальська
 
Том 1, № 24 (2017) УКРАЇНСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ЯК АСПЕКТ У ВИВЧЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ Анотація   PDF
Г. М. Лєсна
 
№ 21 (2014) УКРАЇНСЬКЕ УСНЕ МОВЛЕННЯ ЗА ПИСЕМНИМИ ПАМ'ЯТКАМИ XIX СТ.: ВИМОВА ЗВУКОСПОЛУК Анотація   PDF
М. Л. Дружинець
 
№ 25 (2018) УКРАЇНСЬКЕ УСНЕ МОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ ПІВДЕННОЇ ТА ЗАХІДНОЇ ЗОН: ДЕВІАНТНІ ПРОЦЕСИ Анотація   PDF
М. Л. Дружинець
 
№ 21 (2014) УКРАЇНСЬКИЙ КОМПОНЕНТ У ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГІЧНІЙ СИСТЕМІ РОСІЙСЬКОГО МОВЛЕННЯ ОДЕСИ Анотація   PDF
Є. М. Степанов
 
№ 23 (2016) УПОРЯДКОВАНА ГРАФІКА – ПОКАЗНИК ЕТНІЧНОЇ КУЛЬТУРИ Анотація   PDF
Я. В. Машарова, М. М. Фащенко
 
№ 21 (2014) ФУНКЦІОНАЛЬНО-ГРАМАТИЧНИЙ АСПЕКТ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ «МІСТО» В ХУДОЖНІХ ТВОРАХ ЛЮБКА ДЕРЕША Анотація   PDF
К. О. Мікрюкова
 
№ 25 (2018) ФУНКЦІОНУВАННЯ ОНІМІВ У СКЛАДІ ЗАГОЛОВКОВИХ ФРАЗЕМ Анотація   PDF
І. В. Лакомська
 
№ 23 (2016) ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДНИХ СЛІВ У РОМАНІ Ю. АНДРУХОВИЧА «ДВАНАДЦЯТЬ ОБРУЧІВ» Анотація   PDF
Т. І. Крупеньова
 
Том 1, № 24 (2017) ФУНКЦІЮВАННЯ І СЛОВОТВІРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРЕПОЗИТИВІВ КВАНТИТАТИВНО-ОЦІННОЇ СЕМАНТИКИ МІКРО-, МАКРО- В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Анотація   PDF
В. П. Олексенко
 
№ 25 (2018) ХАРАКТЕРИСТИКА ГОВОРІВ СЕРЕДНЬОНАДБУЗЬКОГО АРЕАЛУ Анотація   PDF
С. С. Поліщук
 
№ 23 (2016) ХУДОЖНЯ СВОЄРІДНІСТЬ ХРОНОТОПУ ДОРОГИ В ЖАНРІ ІСТОРИЧНОЇ ПРОЗИ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ В. МАЛИКА «КНЯЗЬ ІГОР») Анотація   Без заголовку   PDF
О. Ф. Немировська
 
№ 22 (2015) ЦІННІСНА ІЄРАРХІЯ МИТЦЯ У ПОЕЗІЇ В. СВІДЗИНСЬКОГО Анотація   PDF
Л. І. Яковенко
 
№ 23 (2016) ЧАСОВА ОРГАНІЗАЦІЯ РАДІОБЕСІД НА МОРСЬКУ ТЕМАТИКУ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСКОЇ МОВ) Анотація   PDF (Русский)
А. С. Шальов
 
Том 1, № 24 (2017) ЩО ГОВОРИТЬ ГРАМАТИКА ПРО КОГНІТИВНІ МЕХАНІЗМИ? (НА ПРИКЛАДІ ПРИЙМЕННИКІВ ВІД – ДО) Анотація   PDF
О. В. Орленко
 
№ 21 (2014) ЯВИЩА МОВНИХ КОНТАКТІВ У СУЧАСНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ Анотація   PDF
С. В. Форманова
 
151 - 171 з 171 результатів << < 2 3 4 5 6 7