Пошук


 
Випуск Назва
 
№ 23 (2016) ОСНОВНІ ОЗНАКИ РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ ЯК СКЛАДНИКА ІНСТИТУЦІЙНОГО Анотація  PDF
О. М. Олексюк
 
№ 21 (2014) КОМПОНЕНТИ РЕЛІГІЙНОГО ДИСКУРСУ Анотація  PDF
А. В. Гончаренко
 
№ 22 (2015) ЦІННІСНА ІЄРАРХІЯ МИТЦЯ У ПОЕЗІЇ В. СВІДЗИНСЬКОГО Анотація  PDF
Л. І. Яковенко
 
Том 1, № 24 (2017) «НА ЦІЛЕ ЖИТТЯ ЗАЛИШИВСЯ ГАРЯЧИМ ПРИХИЛЬНИКОМ КОПАНОГО М’ЯЧА». УКРАЇНСЬКА ФУТБОЛЬНА ЛЕКСИКА В ХУДОЖНІХ ТВОРАХ 30–40-Х РР. ХХ ст. Анотація  PDF
І. Р. Процик
 
Том 2, № 24 (2017) МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ В КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНОМУ АСПЕКТІ Анотація  PDF
А. М. Кіщенко
 
Том 2, № 24 (2017) ТИПОЛОГІЯ КОНФЛІКТНИХ СТРАТЕГІЙ В ІНТЕРАКТИВНІЙ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІТИКІВ Анотація  PDF
Л. В. Завальська
 
№ 23 (2016) НЕКРОЛОГ І СПІВЧУТТЯ ЯК МОВЛЕННЄВІ ЖАНРИ РИТУАЛЬНОГО ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ Анотація  PDF
Л. І. Стрій
 
Том 2, № 24 (2017) ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ МОВЛЕННЄВОГО ВПЛИВУ В СИНКРЕТИЧНИХ ЖАНРАХ ПОЛІТИЧНОГО АГІТАЦІЙНОГО ДИСКУРСУ Анотація  PDF
О. С. Билінська
 
Том 2, № 24 (2017) СЦЕНАРІЙ ‘СВАРКА’ В АСПЕКТІ КОНФЛІКТНОГО ДИСКУРСУ Анотація  PDF
С. В. Форманова
 
Том 2, № 24 (2017) ПРИНЦИПИ ТЕКСТОТВОРЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПРОГРАМИ ЯК МОВЛЕННЄВОГО ЖАНРУ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ Анотація  PDF
Н. В. Кондратенко
 
№ 23 (2016) ТИПОЛОГІЯ КОМУНІКАТИВНИХ РОЛЕЙ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИКІВ В ІНТЕРАКТИВНОМУ СПІЛКУВАННІ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЛІТИЧНИХ ТОК-ШОУ) Анотація  PDF
Л. В. Завальська
 
Том 1, № 24 (2017) ПРИКМЕТНИКОВІ ДИСТРИБУТИВНІ МОДЕЛІ ЛЕКСЕМИ «МІСТО» В ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ УКРАЇНСЬКИХ ПОСТМОДЕРНІСТІВ Анотація  PDF
К. О. Мікрюкова
 
Том 2, № 24 (2017) ПОДЯКА ЯК РИТУАЛЬНИЙ МОВЛЕННЄВИЙ ЖАНР ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ Анотація  PDF
Л. І. Стрій
 
Том 2, № 24 (2017) ВАРІАЦІЇ КОМУНІКАТИВНОГО СМИСЛУ «СТРАХ» У ТЕКСТАХ ПРО ЗОМБІ В АНГЛОМОВНІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ Анотація  PDF
Я. Ю. Сазонова
 
№ 22 (2015) ДИНАМІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ СЕМІОТИЧНИХ КОДІВ В УКРАЇНСЬКІЙ КОМЕРЦІЙНІЙ ТЕЛЕРЕКЛАМІ Анотація  PDF
О. В. Щербак
 
Том 2, № 24 (2017) ЛІНГВОКРЕАТИВНІСТЬ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ: ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ Анотація  PDF
А. П. Романченко
 
№ 23 (2016) ПРОДУКТИВНІ ТИПИ СЕМІОТИЧНИХ КОДІВ В УКРАЇНСЬКІЙ КОМЕРЦІЙНІЙ ТЕЛЕРЕКЛАМІ Анотація  PDF
О. В. Щербак
 
№ 23 (2016) ЧАСОВА ОРГАНІЗАЦІЯ РАДІОБЕСІД НА МОРСЬКУ ТЕМАТИКУ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСКОЇ МОВ) Анотація
А. С. Шальов
 
№ 23 (2016) ВПЛИВОВА СПЕЦИФІКА КОМУНІКАТИВНИХ ІНТЕРАКЦІЙ СЕКТАНТСЬКОГО ДИСКУРСУ (НА МАТЕРІАЛІ ПРОПОВІДЕЙ САНДЕЯ АДЕЛАДЖИ) Анотація  PDF
О. В. Климентова
 
Том 2, № 24 (2017) НЕВИДИМЕ У ВИДИМОМУ: ОБРАЗИ ПРИРОДИ В РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ КОНЦЕПТІВ СМЕРТНИХ ГРІХІВ (на прикладі українського релігійного дискурсу) Анотація  PDF
О. В. Ясіновська
 
№ 23 (2016) ПОЛІТИЧНИЙ СЛОГАН В АСПЕКТІ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ГЕНОЛОГІЇ: ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ Анотація  PDF
О. С. Билінська
 
№ 21 (2014) МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ У СУЧАСНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ ХУДОЖНЬОГО ІДІОЛЕКТУ І. КАРПИ) Анотація  PDF
М. Ю. Столяр
 
Том 1, № 24 (2017) МЕТАФОРИЗАЦІЯ АЛЮЗІЙНИХ ВЛАСНИХ НАЗВ: ВТОРИННІ НОМІНАЦІЇ Анотація  PDF
Х. В. Петрина
 
Том 1, № 24 (2017) ВІДБИТТЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ВИМОВИ У ПАМ’ЯТКАХ СТАРОУКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ Анотація  PDF
М. Л. Дружинець
 
№ 25 (2018) СТРАТЕГІЯ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ ТА ЇЇ ТАКТИКИ (НА МАТЕРІАЛІ ЛІНГВІСТИЧНОГО ДИСКУРСУ) Анотація  PDF
А. П. Романченко
 
1 - 25 з 35 результатів 1 2 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо