Пошук


 
Випуск Назва
 
Том 1, № 24 (2017) «НА ЦІЛЕ ЖИТТЯ ЗАЛИШИВСЯ ГАРЯЧИМ ПРИХИЛЬНИКОМ КОПАНОГО М’ЯЧА». УКРАЇНСЬКА ФУТБОЛЬНА ЛЕКСИКА В ХУДОЖНІХ ТВОРАХ 30–40-Х РР. ХХ ст. Анотація  PDF
І. Р. Процик
 
Том 2, № 24 (2017) ТЕКСТОВІ КОДИ КОМЕРЦІЙНОЇ ТЕЛЕРЕКЛАМИ У ВИМІРІ КОМУНІКАТИВНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ Анотація  PDF
О. В. Щербак
 
Том 2, № 24 (2017) ВАРІАЦІЇ КОМУНІКАТИВНОГО СМИСЛУ «СТРАХ» У ТЕКСТАХ ПРО ЗОМБІ В АНГЛОМОВНІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ Анотація  PDF
Я. Ю. Сазонова
 
Том 1, № 24 (2017) ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ХУДОЖНЬОЇ КАРТИНИ СВІТУ КРІЗЬ ПРИЗМУ ТЕКСТОВОЇ МОТИВАЦІЇ Анотація  PDF
Н. М. Савчук
 
Том 1, № 24 (2017) МОДУС, МОДАЛЬНІСТЬ І ТИПОЛОГІЯ ОДИВНЕНИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ Анотація  PDF
Ф. С. Бацевич
 
Том 1, № 24 (2017) МЕТАФОРИЗАЦІЯ АЛЮЗІЙНИХ ВЛАСНИХ НАЗВ: ВТОРИННІ НОМІНАЦІЇ Анотація  PDF
Х. В. Петрина
 
Том 1, № 24 (2017) АНТРОПОНІМ ШЕВЧЕНКО В ТЕКСТІ «ДУХ НАШОЇ ДАВНИНИ» ДМИТРА ДОНЦОВА Анотація  PDF
О. Р. Микитюк
 
Том 1, № 24 (2017) ОНІМИ СВІТОВОГО КУЛЬТУРНОГО КОЛА У ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ М. ЗЕРОВА Анотація  PDF
Е. В. Боєва
 
№ 23 (2016) ПРОДУКТИВНІ ТИПИ СЕМІОТИЧНИХ КОДІВ В УКРАЇНСЬКІЙ КОМЕРЦІЙНІЙ ТЕЛЕРЕКЛАМІ Анотація  PDF
О. В. Щербак
 
№ 23 (2016) СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ПІДТЕКСТ»: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ Анотація  PDF
Ю. А. Снігоцька
 
№ 23 (2016) СЕМАНТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СЛОВА В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ Анотація  PDF
А. Л. Порожнюк
 
Том 1, № 24 (2017) ПАРЦЕЛЬОВАНІ КОМУНІКАТИ ЯК МАРКЕРИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ІНТЕНЦІЙ МОВЦЯ ТА ЕКСПРЕСИВНОСТІ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ Анотація  PDF
С. Т. Шабат-Савка
 
Том 1, № 24 (2017) ВІДБИТТЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ВИМОВИ У ПАМ’ЯТКАХ СТАРОУКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ Анотація  PDF
М. Л. Дружинець
 
№ 25 (2018) АВТОРСЬКІ ІННОВАЦІЇ В ХУДОЖНЬОМУ ЛЕКСИКОНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА Анотація  PDF
А. Л. Порожнюк
 
№ 21 (2014) ЯВИЩА МОВНИХ КОНТАКТІВ У СУЧАСНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ Анотація  PDF
С. В. Форманова
 
№ 21 (2014) ІНДЕКСАЛЬНА ПРИРОДА ЗНАКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЕТИЧНОГО ДОРОБКУ Д. Д. КРЕМЕНЯ Анотація  PDF
В. В. Желязкова
 
Том 2, № 26 (2019) ВЕРБАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОЛІ ЖІНКИ В СУЧАСНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ Анотація  PDF
А. М. Кайдаш
 
Том 2, № 26 (2019) КОНЦЕПЦІЯ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОМУ ТЕКСТІ: ВАРІАЦІЇ НА ТЕМУ САМОТОТОЖНОСТІ Анотація  PDF
О. А. Бабелюк, А. А. Марчишина
 
Том 1, № 26 (2019) РЕГУЛЯТИВНІ ПАРАМЕТРИ ОНІМІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ Анотація  PDF
С. П. Галаур
 
Том 1, № 26 (2019) ДО ПИТАННЯ ПРО СЕМАНТИЗАЦІЮ ВЛАСНИХ НАЗВ У РОМАНІ «СЛОВО ЗА ТОБОЮ, СТАЛІНЕ!» В. ВИННИЧЕНКА Анотація  PDF
Е. В. Боєва
 
1 - 20 з 20 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо